Book Search

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 144687

Accession_number Book Name Author Publisher Subject Claim Book
144601तीरे तीरे नीरा.पांडे सुनील.चपराक प्रकाशन पुणे.प्रवास वर्णन.Login
144602बंड्या बोर्डात आला !.पांडे सुनील.स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे.विनोद.Login
144603चिऊ बोले तनू बोले.पांडे सुनील.मधुराज पब्किेशन पुणे.बाविभाग.Login
144604हसता हसता.पांडे सुनील.मधुराज पब्लिकेशन पुणे.बाविभाग.Login
144605सर्जननोंदी.कांबळे विनोद.वाचनकट्टा प्रॉडक्शन प्रा.लि.कोल्हापूर.ति वाङ मय.Login
144606सीमाप्रदेश बोली आणि संस्कृती.कांबळे विनोद.दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा कोल्हापूर.लेख Login
144607अन् आदित्यापोटी काय ?.कुलकर्णी रवी.रावा प्रकाशन,कोल्हापूर,.कथा कादंबरी.Login
144608अन् आदित्यापोटी काय ?.कुलकर्णी रवी.रावा प्रकाशन,कोल्हापूर.कथा कादंबरी.Login
144609कोण घडवतं !कोण बिघडवतं !.कुलकर्णी रवी.रवी पब्लिकेशन,पुणे.कथा कादंबरी.Login
144610कोण घडवतं !कोण बिघडवतं !.कुलकर्णी रवी.रवी पब्लिकेशन,पुणे.कथा कादंबरी.Login
144611भारताचे जीवितकार्य संस्कारातून समृध्दीकडे.यार्दी अनिल.इंद्रनिल प्रकाशन, कोल्हापूर.लेख Login
144612गोष्ट सांगतेय ऐका.कीर गिरिजा.रिया पब्लिकेशन्स, कोल्हापूर.कथा कादंबरी.Login
144613अश्रू ईशान्येचे मिशन मणिपूर.रानडे पुरुषोत्तम.फ्रेंडस ऑफ नॉर्थ ईस्ट सोसायटी.इतिहास.Login
144614माझ्या नवर्‍याच्या बायका.शेवडे अशोक.पारिजात प्रकाशन कोल्हापूर.लेख Login
144615आजमितीला.परदेशी टी.एन.अनघा प्रकाशन ठाणेे.लेख Login
144616श्रीविष्णुपुराण.गुप्त श्रीमुनिलाल.गीतापे्रस. गोरखपूर.धार्मिक.Login
144617मधुसूदन उवाच.पतकी मधुसूदन म.कौशिक प्रकाशन सातारा.लेख Login
144618आम्ही आनंदयात्री.पुजारी पांडुरंग.भाग्यश्री प्रकाशन,कोल्हापूर.प्रवास वर्णन.Login
144619आम्ही आनंदयात्री.पुजारी पांडुरंग.भाग्यश्री प्रकाशन, कोल्हापूर.प्रवास वर्णन.Login
144620प्रेमाचा कल्लोळ.वाबळे स्नेहा.सुनिता प्रकाशन, कोल्हापूर.कथा कादंबरी.Login
144621बळीवंश.साळुंखे आ.ह.लोकायत प्रकाशन,सातारा.चरित्र.Login
144622मुखवटे आणि इतर कथा.जातेगांवकर आनंद विनायक.शब्द पब्लिकेशन मुुंबई.कथा कादंबरी.Login
144623हर इक पल का शायर साहिर लुधियानवी जीवन आणि शायरी.देशमुख लक्ष्मीकांत.लोकवाङ्मय गृह, मुंबई.चरित्र.Login
144624जॉन आणि अंजिरी पक्षी.सासणे भारत.मेनका प्रकाशन पुणे.कथा कादंबरी.Login
144625आगीचा दर्या.जोशी श्रीपाद.नॅशनल बुक ट्रस्ट. इंडिया.कथा कादंबरी.Login
144626वे दिन.वर्मा निर्मल.वाणी प्रकाशन नई दिल्ली.हिंदी कथा कादंबरी.Login
144627कादंबरी : स्वरुप व समीक्षा.कुलकर्णी द.भि.पद्मगंधा प्रकाशन,पुणे.लेख Login
144628इतिहास म्हणजे काय ?.लेले वि. गो.कॉंन्टिनेन्टल प्रकाशन पुणे.लेख Login
144629सरगम के सितारे.देशपांडे श्रीकांत.प्रतीक प्रकाशन पुणे.लेख Login
144630तत्वज्ञानातील समस्या.रेगे मे.पुं.महाराष्ट् राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ. मुंबई.तत्वज्ञान.Login
144631अन्तिम अरण्य.वर्मा निर्मल.वाणी प्रकशन दिल्ली.हिंदी कथा कादंबरी.Login
144632दंशकाल.गुप्ते हृषिकेश.राजहंस प्रकाशन. पुणे.कथा कादंबरी.Login
144633स्थलांतर : कुणीकडून कुणीकडे.आठल्ये अनिल.चिनार पब्लिशर्स.प्रवास वर्णन.Login
144634काळाचा छोटासा इतिहास.ठकार वि. शं.मौज प्रकाशन गृह, मुंबई.विज्ञान.Login
144635मंटोच्या निवडक कथा.सहस्त्रबुध्दे वसुधा.विजय प्रकाशन. नागपूर.कथा कादंबरी.Login
144636मध्यरात्रीनंतरचे तास.नवांगुळ सोनाली.मनोविकास प्रकाशन पुणे.कथा कादंबरी.Login
144637प्रवास.निफाडकर आसावरी -गोडबोले अच्युत.मधुश्री पब्लिकेशन,पुणे.तंत्रविज्ञान.Login
144638जीवनभाष्ये - खंड पहिला.देशपांडे विमलाबाई.चंद्रकला प्रकाशन पुणे.तत्वज्ञान.Login
144639जीवनभाष्ये -खंड दुसरा.देशपांडे विमलाबाई.चंद्रकला प्रकाशन,पुणे.तत्वज्ञान.Login
144640जीवनभाष्ये - खंड तिसरा.देशपांडे विमलाबाई.चंद्रकला प्रकाशन,पुणे.तत्वज्ञान.Login
144641सर्व प्रश्‍न अनिवार्य.उत्रादकर रमेश इंगळे.शब्द पब्लिकेशन मुुंबई.कथा कादंबरी.Login
144642त्रिविधा.ढेरे रा.चिं.पद्मगंधा प्रकाशन,पुणे.ति वाङ मय.Login
144643गोष्ट पैशापाण्याची.वानखेडे प्रफुल्ल.सकाळ मीडिया प्रा.लि. पुणे.लेख Login
144644गोष्ट पैशापाण्याची.वानखेडे प्रफुल्ल.सकाळ मीडिया प्रा.लि. पुणे.लेख Login
144645अभंग-ज्ञानेश्वरी.स्वरुपानंद स्वामी.स्वामी स्वरुपानंद सेवा मंडळ पावस.धार्मिक.Login
144646परमाब्धि:.परमात्मराज:.हार्दायन,श्रीदत्त देवस्थान,आडी.धार्मिक.Login
144647सुबोध ज्ञानेश्वरी (अध्याय 1 ते 6).जोशी यशवंत गोपाळ.प्रसाद प्रकाशन.धार्मिक.Login
144648स्वयंज्योति.जोशी म.बा.ंंंंंंश्रीपंत वाडमय प्रकाशन मंडळ.धार्मिक.Login
144649अमृतस्य पुत्रा :.रामकृष्ण मठ (प्र.).रामकृष्ण मठ.चरित्र.Login
144650चंद्रकांत (वेदान्तज्ञानाचा मुखग्रंथ) - प्रथम खंड.बाबरेकर सखाराम.श्रीगजानन बुक डेेपो प्रकाशन पुणे.तत्वज्ञान.Login
144651चंद्रकांत (वेदान्तज्ञानाचा मुख-ग्रन्थ) -व्दितीय खंड.बाबरेकर सखाराम.श्रीगजानन बुक डेपो प्रकाशन मुंबई.तत्वज्ञान.Login
144652चंद्रकांत (वेदान्तज्ञानाचा मुख-ग्रन्थ) -तिसरा खंड.बाबरेकर सखाराम.श्रीगजानन बुक डेेपो प्रकाशन पुणे.तत्वज्ञान.Login
144653स्त्रीरोगचिकित्सा.रानडे मधुकर.महाराष्ट् राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ. मुंबई.वैद्यक शास्त्र.Login
144654श्रीदासबोध.देव शंकर.ढवळे धनंजय बा . मुंबई.धार्मिक.Login
144655भगिनी निवेदिता.बाळ शरयू.बोडस पु.म.चरित्र.Login
144656श्रीरामकृष्ण वचनामृत -प्रथम भाग.शिवतत्वानंद स्वामी.व्योमरुपानंद स्वामी.धार्मिक.Login
144657श्रीसारदादेवी : संक्षिप्त चरित्र आणि उपदेश.पाटील नरेंद्रनाथ.ब्रह्मस्थानंद स्वामी.धार्मिक.Login
144658संरक्षण कवच.खडके जि.ल.खडके गुरुजी.धार्मिक.Login
144659श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी अवतार वृत्तांत व सगुणोपासना.श्रीनृसिंहसरस्वती महाराज संस्थान.श्रीनृसिंहसरस्वती महाराज संस्थान.धार्मिक.Login
144660श्रीरामकृष्ण वचनामृत -व्दितीय भाग.शिवतत्वानंद स्वामी.व्योमरुपानंद स्वामी.धार्मिक.Login
144661श्रीरामकृष्ण वचनामृत -तृतीय भाग.शिवतत्वानंद स्वामी.व्योमरुपानंद स्वामी.धार्मिक.Login
144662सचित्र श्री गुरुचरित्र प्रासादिक ग्रंथ.कुलकर्णी चिदंबर.सरस्वती प्रकाशन बेळगाव.धार्मिक.Login
144663श्री सिध्दारुढ कथामृत.चंद्रगिरी शिवराम.श्री गोविंदस्वामी.धार्मिक.Login
144664श्रीमत ग्रंथराज दासबोध.भोसले मारुतीबुवा स.भ.श्रीसमर्थ सेवा मंडळ, सज्जनगड.धार्मिक.Login
144665श्री साईसच्चरित.दाभोलकर गोविंद.श्री साईबाबा संस्थान विश्‍वस्तव्यवस्था शिर्डी.धार्मिक.Login
144666श्रीमदभागवतरहस्य.अभ्यंकर म.दा.श्री सच्चिदानंद प्रकाशन संस्था.धार्मिक.Login
144667सरहद.कोटबागी व्यंकटेश.आलोकपर्व प्रकाशक दिल्ली.हिंदीकाव्य.Login
144668हायकू येतोय.मीरा.राज्ञी प्रकाशन बेळगाव.काव्य.Login
144669रविंद्रनाथ यांचे लबसा (हायकू).मीरा.अभिनंदन प्रकाशन,कोल्हापूर.काव्य.Login
144670आकाशापल्याडचं आकाश.कोरडे स्मिता.कोरडे स्मिता.काव्य.Login
144671सातारचे प्रति सरकार.शिंदे आबासाहेब.उषा प्रकाशन कोल्हापूर.इतिहास.Login
144672एम.आर.एक खडतर जीवन.कुलकर्णी महेंद्र.डॉ.सौ.मंजिरी महेंद्र कुलकर्णी.कथा कादंबरी.Login
144673फक्त तूच (हायकू).मीरा.अभिनंदन प्रकाशन कोल्हापूर.काव्य.Login
144674उपासनामार्गप्रदीप.घाणेकर हरि.ढवळे के.भि.धार्मिक.Login
144675टेकडीवरचा बदाम.मीरा.इंद्रनिल प्रकाशन कोल्हापूर.लेख Login
144676सामाजिक संस्कार कथा.भागवत दीपक.गीताप्रेस गोरखपूर.कथा कादंबरी.Login
144677महाभारतातील काही आदर्श पात्रे.बेडेकर उमा.गीताप्रेस गोरखपूर.लेख Login
144678Mukta.Godbole Ashok.Alokparv Prakashan Delhi.POETRY.Login
144679Everyone has a story.Sharma Savi.Westland Ltd Delhi.ENGLISH NOVEL.Login
144680The Spy.Coelho Paulo.Vintage.ENGLISH NOVEL.Login
144681Wings of Poetry.Deshpande Tejaswinee.ACE. London.POETRY.Login
144682The Invisible Man.Thomas Patricia.Wisemen Publication.ENGLISH NOVEL.Login
144683Edge of Solitude.Godbole Ashok.Lokmitra Delhi.POETRY.Login
144684PUNE : Steeped in Heritage & Culture.Kheraluwala Munirah.Spirit Media Works.ENGLISH HISTORY.Login
144685Life comes from life.Swami Prabhupada.The Bhaktivedanta Book Trust Mumbai.Philosophy.Login
144686The Story of Philosophy.Durant Will.Apologia Pro Libro Suo.Philosophy.Login
144687The silva mind control method.Silva Jose.Nono Books Delhi.ENGLISH NOVEL.Login