आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 217

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8285 हिंदी स्त्री भूषा - आ.1. शहा रतनलाल. कांता आर. शहा बेळगांव. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8286 गिरीजाबाई केळकरांची अध्यक्षीय भाषणे - आ.1. केळकर गिरीजाबाई. द.ह. दिक्षित खानदेश. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8287 सुबोध अकतार फोन व्यहार - आ.1. वैद्य चिंतामण विनायक. स.आ.जगताप पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8288 गृहिणी भूषण -आ.1. केळकर गिरीजाबाई. न.अ. द्रविड भुसावळ. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8289 स्त्रीयांचा स्वर्ग - आ.1. केळकर गिरीजाबाई. परचुरे पुराणिक मं. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8290 लोकभ्रम. गोखले रा. ज. ग. का. गोखले. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8291 मुलीची सासरी वागणूक - आ.1. लिमये वि. गो. आ.रा. सावंत बेळगांव. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8292 संस्कार मार्गोपदेशिका -आ.1. कालेलकर ग.श्री. र.ग. फडके पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8293 माझे आवडते पुस्तक अथवा गृहिणी जीवन सर्वस्व भा.1 - आ.1. मुळे चिं. ल. चि.ल. मुळे नाशिक. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8294 माझे आवडे पुस्तक अथवा गृहिणी जीवन सर्वस्व भा. 1 -आ.1. मुळे चिं. ल. चि.ल. मुळे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8295 संसार दर्पण -आ.1. तांबेशास्त्री. द.भो. सडेकर बेळगांव. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8296 संसारातल्या गोष्टी - आ.1. हेर्लेकर काशिबाई. मनोरंजक ग्रं. प्र.मं. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8297 संसारातल्या गोष्टी -आ.1. हेर्लेकर काशिबाई. मनोरंजक ग्रं. प्र.मं. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8298 संसाद दर्पण - आ.1. तांबे स. धों. द.गो. सडेकर बेळगांव. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8299 मराठी भाषेचे संप्रदाय म्हणी-आ.1. आपटे वासुदेव गोविंद. जी. रामचंद्र आ. कं. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8300 गृहिणी भूषण -आ.1. केळकर गिरीजाबाई. श.न. जेाशी बेळगांव. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8301 स्त्रियांची परवशता -आ.1. कानिटकर गो. वा. इंदू प्रकाशन मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8302 स्त्रियांची परवशाता - आ.1. कानिटकर गो. वा. बा.स. आ. कं. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8303 स्त्री संहारक कासुर अर्थात बालविवाह - आ.1. अनुराधा. किर्लोस्कर पे्रस कि.वाडी. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8304 लग्नसिध्दी व सोहळे भा.1 - आ.1. अलोनी ना. के. इंदू प्रकाशन छ. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8305 लग्नसिध्दी व सेाहळे भा.1 - आ.1. अलोनी ना. के. इंदु प्रकाशन छ. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8306 लग्नसिध्दि व् ासोहळे भा.1 - आ.1. अलोनी ना. के. इंदू प्रकाशन छ. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8307 लग्नबंधन की तुरूंगवास - आ.1. बागल माधवराव. बागल केाल्हापूर. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8308 लग्नबंधन कि तुरूंगवास - आ.1. बागल माधवराव. बागल केाल्हापूर. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8309 विवाह संस्थेचा इतिहास- आ.1. किर्लोस्कर वा.का. मा.स. कुलकर्णी पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8310 अबलेान्नती लेखमाला - आ.1. वैद्य चिंतामण विनायक. अ.वि. पटवर्धन पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8311 गृहिणीभूषण-आ.1. केळकर गिरीजाबाई. न.अ. द्रविड भुसावळ. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8312 श्रीमछत्रपती शिवाजी महाराज यांची धार्मिक योग्यता - आ.1. हावशेट्टी सि. म. हावशेटी निपाणी. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8313 स्त्रियांचे हक्क व सुधारणा- आ.1. जोशी वि. वा. द.र.कोपर्डेकर पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8314 स्त्रियांच्या हक्कांची सुधारणा-आ.1. केळकर काशिनाथ नरसिंह. श्री.र.राजगुरू पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8315 हिंदु लग्न संस्था -आ.1. निमकर द. वा. वा.ग. देवस्थळी मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8316 अबलेान्नती लेखमाला - आ.1. वैद्य चिंतामण विनायक. अ.वि.पटवर्धन पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8317 सुगरिणीचा संसार - आ.1. आपटे ना. ह. आपटे कोरेगांव. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8318 सुशिक्षित स्त्री -आ.1. हातवळणे शं. रा. निर्णयसागर मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8319 प्रतिव्रत विचार- आ.1. काळे अनुसयाबाई. ना.ब. चव्हाण पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8320 वैदिक विवाह व त्याचा उद्देश - आ.1. विद्यार्थी श्रीदास. शा.कृ. आणि कं. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8321 प्रपंच शास्त्र - आ.1. लुकतुके त्र्यं. रा. --- चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8322 स्त्री संहारक बकासुर अर्थात बाल विवाह - आ.1. अनुराधा. किर्लोस्कर पे्रस कि. वाडी. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8323 विवाह आणि निती - आ.1. निरंतर गं. भा. --- चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8324 विवाह विचार. चौधरी मो. सी. जगताप पब्लि. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8325 स्त्रियंांची गुलामगिरी - आ.1. वेलिणकर ना. गु. का.रा. धोंडगे पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8326 प्रतिव्रत्य विचार - आ.1. काळे अनुसयाबाई. ना.ब. चव्हाण पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8327 स्पर्शास्पर्श अथवाचारही वर्णाचा परस्पर व्यवहार - आ.1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. दा.सा. यंदे मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8328 तरूणीचे प्रश्‍न - आ.1. दांडेकर मालती. गो.रा. पाटणकर पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8329 विवाह संस्थेचा इतिहास - आ.1. किर्लोस्कर वा.का. मा.स. कुलकर्णी मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8330 वेश्या व वेश्या व्यवसाय - आ.1. नाईक पु. गो. ना.म. जोशी मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8331 लग्न बंधन की तुरूंगवास - आ.1. बागल माधवराव. बागल केाल्हापूर. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8332 लग्न बंधन की तुरूंगवास - आ.1. बागल माधवराव. बागल कोल्हापूर. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8333 हिंदी स्त्रियांचे जीवन - आ.1. कंटक प्रेमा. दा.त्र्यं. जोशी पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8345 पाश्‍चात्य स्त्री समाज दर्शन - आ.1. थत्ते ना. प. कृ.ना. सापळे मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8352 हिंदू लग्न संस्था-आ.1. निमकर द. वा. वा.ग. देवस्थळी खटाववाडी. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8353 वारांगणांचे विश्‍व. चक्रवर्ती मोहन. स्नेहलता मेहेंदळे, पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8354 स्त्रियांचे कल्याण - आ.1. पटवर्धन रमाबाई. वा.रा. पेंडसे पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8355 स्त्रिया व मुले यांची केशभुषा - आ.1. शिंदे वि. ना. वि.ना. यंदे मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8356 विविध भारती - आ.1. जोशी श्रीपाद. शातकांत बनहट्टी पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8357 लोकसाहित्य साजशिणगार -आ.1. बाबर सरोजिनी. महाराष्ट्रराज्य लोक स. महाराष्ट्र. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8358 स्त्री शक्ति - आ.1. भावे विनोबा. भाऊ पानसे वर्धा. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8359 खानदेश वाग्वैभव - आ.1. बोरसे दा. गो. सु.द. बोरसे मालेगांव. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8361 घर आणि अंगण -आ.1. देशपांडे विमलाबाई. ह.वि. मोटे मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8362 वेश्याव्यवसाय - आ.1. कर्वे रघुनाथ धोंडो. कर्वे मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8363 घराला मुकलेल्या स्त्रिया व काळाची चाहूल - आ.1. बेडेकर मालती. रा.ज. देशमुख पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8364 गावरहाटी. जगताप म. भा. ह. वि. मोटै. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8366 शुभमंगल झाले - आ.1. वझे वा. ल. मंगला गाडगीळ पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8367 मराठी लोक संस्कृतीचे उपासक -आ.1. ढेरे रा. चिं. अशेाक म. जोशी पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8402 आदर्श स्त्री जीवन - आ.1. थत्ते ना. प. --- चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
8403 मुंबई इलाख्यांतील जाती. कालेलकर गोविंद मंगेश. कालेलकर गोविंद मंगेश. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
10126 मराठी लोककथा . आ 1. बाबर सरोजिनी. ब. वि. नाईक . पुणे 4. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
13218 नारी का रूप श्रृंगार . आ 1. वर्मा सावित्रीदेवी. राजकमल प्रका . दिल्ली. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
14276 मराठी- स्त्री. आ 1. संत दु. का. दा. न. मोघे . कोल्हापूर. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15008 आई आणि मुले . आ 1. सडेकर द. गो. बेळगाव समाचार छा. बेळगाव. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15010 सद्बोध मंदिर भा 2रा. आ 1. हातवळणे शं. रा. ज्ञानप्रकाश छा. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15011 सद्बोध मंदिर भा 2रा. आ 1. हातवळणे शं. रा. ज्ञानप्रकाश.छा . पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15013 गुन्हा व त्याची कारणे. गोखले रा. ह. बडोदे सरकारी छा. बडोदे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15014 गृहिणी शंका निरसन . आ 1. परांजपे के. बा. नेटीव्ह ओपीनियन छा. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15015 --- अज्ञात. --- चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15017 सद्बोध मंदिर भा 2रा. आ 1. हातवळणे शं. रा. ज्ञानप्रकाश.छा . पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15018 मुलीची सासरी वागणूक आणि संगीतकन्या विक्रम वत्याचे परिणाम. आ 1. लिमये वि. गो. इंदू प्रकाशन छापखाना.मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15019 सासुरवास चंद्रिका -उत्तरभाग . ाआ 1. लिमये वि. गो. जगमित्र प्रि. प्रे. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15020 मुलीची सासरी वागणूक आ. संगीत कन्या विक्रम व त्याचे परिणाम . आ 1. लिमये वि. गो. इंदू प्रकाशन छापखाना.मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15021 स्त्रीधर्मनीती. आ 1. पंडिता रमाबाई. --- चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15024 कुटुंबमित्र अथवा सासुरवास. आ 1. लिमये वि. गो. जगदीश्‍वर छा. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15030 विवाह विज्ञान . आ 1. अर्जुन सखाराम. --- चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15031 अबलोन्नतिलेखमाला. आ 1. वैद्य चिंतामण विनायक. आर्यभूषण छा. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15054 अबोलन्नति लेखमाला. खं1ते4 . आ 1. वैद्य चिंतामण विनायक. आर्यभूषण छा. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15059 स्त्री शिक्षण ज्ञानमाला. आ 1. लिमये वि. गो. जगदीश्‍वर छा. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15065 अबलोन्नती लेखमाला लेख 2रा. आ 1. वैद्य चिंतामण विनायक. आर्युभूषण छा. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15066 अबलोन्नती लेखमाला ललेख 3रा. आ 1. वैद्य चिंतामण विनायक. आर्युभूषण छा. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15071 विधवाविवाहखंडनाचा साधंंत इतिहास. आ 1. दप्तरदार रवींद्र. शुभसूचक छा. सातारा. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15075 स्त्री हितोपयुक्त सर्व संग्रह . आ 1. क्षत्रिय भा. ल. --- चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15087 सौभाग्य रत्नमाला . भा 1ला. आ 1. गुंजीकर रा. भि. जगमित्र माजगांव छा. माजगांंव. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15088 संसार दर्पण . आ 1. लिमये वि. गो. नेब्टिव्ह ओपिनियन. छा. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15093 विधवावपन अनाचार. आ 1. कट्टी व्यं. रं. कटी. धारवाड . चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15096 वेदोक्त स्त्री धर्म प्रकाश. आ 1. वेलणकर विनायकशास्त्री. शं. वि. केळकर . मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15101 विवाह काल निर्णय . आ 1. लेले काशिनाथ शास्त्री. लेल. पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
15104 संसार दर्पन. आ 1. लिमये वि. गो. नेटिव्ह ओपिनियन. मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
19656 लाल दिवा- आ.1. शारंगपाणी सरेाजिनी. एस.जी. कुलकर्णी पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
19791 वारयोषितांच्या जगात -आ.1. सिनकर श्रीकांत. गो.वि.जोशी मुंबई. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
20153 जगांत वागांवे कसे?. वेलणकर विष्णु रामचंद्र. अ. वि. गृह. प्रकाशन चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
20418 भाषा अंत:सूत्र आणि व्यवहार - आ.1. पानसे मु. ग. मो.रा. वाळिंबे पुणे. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
20774 महाराष्ट्र लोकसंस्कृती व साहित्य - आ.1. बाबर सरोजिनी. संचालक नॅशनल बुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. चालीरीती /अंधश्रध्दा. Claim Book
Page 1 of 3