आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 102

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
9131 यंत्र आणि तंत्र . भा 2रा. आ 1. मोकाशी दि. बा. सुधा जोशी . पुणे 2. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
43481 गृहसजावट -2. पानसे प्रभा. मॅजेस्टिक बुक स्टॉल मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
44452 सुतारकाम व पुठ्ठाकाम. तेली तु. ग. जोशी सु.दे. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
48632 कोरा कॅनव्हास. आ 1. बरवे प्रभाकर. मौज प्रकाशन. मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
50182 घर पहावं बांधून . भागवत अनिल. अक्षरछाया प्रका. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
50569 कोरा कॅनव्हास. आ 1. बरवे प्रभाकर. मौज प्रका. मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
51053 बजेट घराचं. आ 1. जावडेकर प्राची. राजहंस प्रका. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
51675 बांधकामाचा ओनामा. ढवळे प्रदीप. नीलकंठ पटवर्धन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
55221 वास्तुशोभा. आ 1. सोवनी अविनाश मधुकर. नितीन प्रका. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
56531 वास्तू ज्योतिष शास्त्र तंत्र व मंत्र - आ.2. डोंगरे सुहास. चैत्रपालवी प्रका. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
56551 अक्षय वास्तु अरविंद -. वझे अरविंद. अमरराज प्रका.पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
58252 वास्तुदोषावर रामबाण उपाय. त्रिपाठी सुंदरलाल. राजेश प्रका. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
58315 वास्तुवैभव -3. पोशेट्टी अन्नलदासदेवीदास. प्रकाश कुंटूर पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
59842 वास्तुशास्त्र भाग 3. तारखेडकर ए. आर. कॉस्मो प. हा. नाशिक. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
61200 वास्तुशास्त्र रहस्य. ओगले द. अ. सीमॉन कॉ. डि. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
61225 घर पहावे बांधून -2. कहाळेकर शंभुनाथ. मनोविकास प्रका. मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
62672 अथा तेा वास्तुजिज्ञासा. देवळे सुरेश. सुर्याक्ष रविविद्या प्रका. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
64314 अक्षय वास्तु अरविंद. वझे अरविंद. अमरराज प्रका . मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
64749 कामाची देखरेख करताना काय पाहाल ?. अधिक्षक अभियंता दक्षता गुण नियंत्रण मंडळ अधिक्षक अभियंता दक्षता गुण नियंत्रण मंडळ वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
64930 तुमची लाभदायी वास्तू. आ 2. देशपांडे अविनाश. इंद्रायणी सा. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
65765 फूंग शुई . 99 प्रश्र व उत्तरे. आ 1. देशपांडे अविनाश. इंद्रायणी साहित्य प्रका.पुणे . वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
65766 फूंग शुई आ 1. नाईक चारुहास. सुमन बुक सेंटर . मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
65767 फंग श्‍वे. चौबे अमल. हिंद पॉ. बुक्स वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
66221 वास्तुशुभा . आ 5. अल्लगीकर श्री. भा. श्रध्दा प्रका. सोलापूर. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
66302 फेेंगशुई तुमच्या घरासाठी. देशपांडे अविनाश. इंद्रायणी सा.पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
66505 फेंगशुई तुमच्या घरासाठी . आ 1. देशपांडे अविनाश. इंद्रायणी सा. प्रका. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
68508 भारतीय वास्तु शास्त्र. गोयल पवन के. सत्साहित्य प्रका. दिल्ली. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
68961 वास्तू आणि वास्तुपूजन . खोले गजानन शं. इंद्रायणी सा. प्रका . पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
69487 स्वप्नगृह. पेठे प्रकाश. ग्रंथाली वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
69574 वास्तुशास्त्र. शर्मा किसनलाल. मनोरमा प्रका. मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
70744 कशी असावी वास्तू. हरकारे अरुण. राजश्री प्रका . पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
70983 वास्तु - महाविज्ञान. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. चिरंजीव पब्लि. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
71028 वास्तुरहस्य. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
71307 वास्तु - तथास्तु. कुलकर्णी विद्या. अतुल प्रका . पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
72149 वास्तुशास्त्र. तारखेडकर ए. आर. . वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
72150 वास्तुशास्त्र - 1. तारखेडकर ए. आर. --- वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
72155 सुलभ वास्तुविचार. कानिटकर माधव. अंजलि प. हा. पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
73102 स्व:चे घर : आजचे स्वप्न धाराशिवकर मुकुंद. मनोविकास प्रका . मुंबइ र्. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
73380 घर पहावं बांधून. भागवत अनिल. . वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
73381 वास्तुकला. दाधीच नवरतन. हरीओम प्रका . सूरत. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
73924 वास्तु -अजित. जाधव अजित राजाराम. श्री लक्ष्मी नारायण प्रका . कोल्हापूर. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
74266 भारतीय शिल्प वैभव. देशपांडे सुरेश. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
75363 वास्तुशास्त्र कोणासाठी? कशासाठी?.-2. प्रधान नीलिमा. नवचैतन्य प्रका. मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
75880 गृहसुसज्जा एवं गृहव्यवस्िा. मिश्रा स्नेहलता. राजकुुमार सन्स दिल्ली. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
76009 सुलभ वास्तुशास्त्र.-2. देशपांडे र. श्री. --- वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
76586 फेंगशुई म्हणजे नेमके काय ?. पांचाळ स्मृती. मनोरमा प्रका. मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
78637 फेंगशुई भारतीय वास्तुशास्त्र व गृहशास्त्र. परुळेकर आशा. उन्मेष प्रका . पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
78794 वास्तुप्रवेश. पाटील संजय. अनुसया पाटील रायगड. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
85023 अतीताची लेणी. माटे श्री. म. देशमुख कंपनी . पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
86247 वास्तुशास्त्र :शोध व बोध. काणे मुकुंद. अंजली प. हाऊस . पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
87884 सुरक्षित माझे घर. रोंघे प्रमोद. डायमंड पब्लिकेशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
88901 वास्तुशास्त्र वास्तुदोष - माहिती व उपाय. काळे सुधीर. श्रीस्वामी समर्थ उद्योग नागपूर. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
91003 वास्तुविधी (वास्तुविषयक शास्त्रविधी). जाधव अजित राजाराम. श्री लक्ष्मी नारायण प्रकाशन. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
97354 वास्तुविचार. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
97355 वास्तुविस्तार. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
97733 वास्तुशास्त्र व इंटिरिअर. प्रधान प्रकाश. नवचैतन्य प्रकाशन डोंबिवली. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
97773 वास्तुशिल्पशास्त्र. घैसास मंदार दत्तात्रेय. मंदार घैसास ठाणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
97774 महाआनंदी वास्तु. पिंपळकर आनंद. आनंद पिंपळकर पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
97932 वास्तु अजित. जाधव अजित राजाराम. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
98127 वास्तुविचार. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
98128 वास्तुविस्तार. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
100208 इमारतींचा पुनर्विकास. घैसास श्रीनिवास. मनोरमा प्रकाशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
105318 वास्तुदर्शन तत्व साधना व सिध्दी. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
105457 वैश्‍विक वास्तुविज्ञान. राऊत अंजली नि. श्री मंगेश प्रकाशन नागपूर. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
105768 वास्तुरहस्य वास्तुशास्त्र. पांचाल स्मृती. मनोरमा प्रकाशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
106137 वास्तुदर्शन तत्व साधना व सिध्दी. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
106190 आविष्करण आधुनिक वास्तुकलेचे. वाडकर अशोक. अक्षरगंध प्रकाशन कोल्हापूर. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
106741 आविष्करण आधुनिक वास्तुकलेचे. वाडकर अशोक. अक्षरगंध प्रकाशन कोल्हापूर. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
107896 वास्तुशास्त्र आपल्या घरासाठी. घाणेकर ऋचा. सुयोग प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
108333 वास्तु अजित. जाधव अजित राजाराम. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
109588 वास्तुशास्त्र व जीवनसौख्य. फडतरे युवराज. राहुल पब्लिकेशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
110072 वास्तुकला काल आज आणि उद्या. दीक्षित विजय शिवशंकर. श्री रेणुका प्रकाशन नाशिक. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
111117 वास्तुरविराज. अहिरराव रविराज. वास्तुशास्त्र एज्युकेशन रिसर्च फाउंडेेशन ठाणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
111539 वास्तुरविराज. अहिरराव रविराज. वास्तुशास्त्र एज्युकेशन रिसर्च फाउंडेेशन ठाणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
112075 संकट निवारण करणारे वास्तूवरील साधे सोपे उपाय. शर्मा किसनलाल. मनोरमा प्रकाशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
113432 वास्तु संपदा. शर्मा किसनलाल. मनोरमा प्रकाशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
116640 वास्तुशास्त्र. देशपांडे चिंतामणी. साहित्य सुगंध प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
117146 वास्तुमंथन. पाटील बबनराव किसनराव. ॅॐ पब्लिकेशन कोल्हापूर. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
117961 उपयोगातील वास्तूशास्त्र. सोनी अंजू लवकेश. मधुराज पब्लिकेशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
118961 आनंदी वास्तू. पिंपळकर आनंद. --- वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
119591 वास्तु शिव विज्ञान. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
119592 वास्तुविचार. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
119593 वास्तू फ्लॅट संस्कृती. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
119594 वास्तुविचार. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
119595 वास्तु महाविज्ञान. सहस्त्रबुद्धे नरेंद्र हरी. प्राजक्त प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
121564 सुलभ फेंगशुई शास्त्र. कटककर एम. उत्कर्ष प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
121567 लाभदायी वास्तुरचना. पलंगे रमेश. अनमोल प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
121615 कशासाठी घरासाठी. ढेपे नितीन. राजहंस प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
122796 तुम्हीच व्हा तुमच्या घराचे इंटिरीअर डिझायनर. बापट कांचन. मेनका प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
124055 फूंग शुई. नाईक चारुहास. सुमन बुक सेंटर मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
127127 वास्तुशास्त्र समस्या व समाधान. जाधव अजित राजाराम. श्री लक्ष्मीनारायण प्रकाशन कोल्हापूर. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
127163 भ्रामक वास्तुशास्त्र. पाटील प्रदीप. महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
127180 वास्तुमंथन. पाटील बबनराव किसनराव. ॐ पब्लिकेशन कोल्हापूर. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
129567 वास्तुशास्त्र शोध आणि बोध. काणे मुकुंद. मुकुंद काणे चिपळूण. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
132457 फेंगशुई तुमच्या घरासाठी. देशपांडे अविनाश. इंद्रायणी साहित्य प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
132503 फलॅट घेताय. भोपटकर मो. त्र्यं. अंजली प्रकाशन पुणे. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
134715 महाआनंदी वास्तू. पिंपळकर आनंद. --- वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
135061 बखर वास्तुकलेची. पेठे प्रकाश. ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
135262 सरळ वास्तु. चंद्रशेखर. --- वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
139429 सरळ वास्तु (भारतीय संस्कृतीवर आधारित वैज्ञानिक वास्तु शास्त्र). चंद्रशेखर गुरूजी. सी.जी.परिवार मुंबई. वास्तु विद्या/ वास्तु शास्त्र. Claim Book
Page 1 of 2