• Established in 15 June 1850
  • Over 100 Manuscripts
  • Rarest Precious Books Collection
  • Over 1,03,000 Books Collection
  • Rare Marathi Plays
  • संगणकीय देवेघेव प्रणाली.
  • सकाळी ९ ते ७:३० पर्यंत ग्रंथ देवघेव.
  • ग्रंथ शोधासाठी टच स्क्रीनची सुविधा.
  • सन् १९०० सालापूर्वी प्रकाशित मराठी नाटकांचे जतन.

Tenders

Date : 15-09-2017

करवीर नगर वाचन मंदिर, कोल्हापूर येथील नूतन वास्तू बांधकामाकरिता वास्तू विशारद नेमणेबाबत. बांधकाम आकार - ६ हजार ८० स्क्वे.फूट (अंदाजे)

करवीर नग वाचन मंदिर तर्फे अधिकृत आर्किटेक्टकरिता विहित नमून्यामध्ये सीलबंद लिफाफ्यातून अर्जमागवित आहोत. अर्जदारास पुढील नियम व शर्तीची पूर्तता बंधनकारक राहील.

Terms & Conditions | Application Form

Karveer Nagar Vachan Mandir Study Room, Kolhapur
Old Library Photo
Karveer Nagar Vachan Mandir Study Room, Kolhapur
Study Room