• Established in 15 June 1850
  • Over 100 Manuscripts
  • Rarest Precious Books Collection
  • Over 1,03,000 Books Collection
  • Rare Marathi Plays
  • संगणकीय देवेघेव प्रणाली.
  • सकाळी ९ ते ७:३० पर्यंत ग्रंथ देवघेव.
  • ग्रंथ शोधासाठी टच स्क्रीनची सुविधा.
  • सन् १९०० सालापूर्वी प्रकाशित मराठी नाटकांचे जतन.

संचालक मंडळ

डॉ. नंदकुमार यशवंत जोशी
डॉ. नंदकुमार यशवंत जोशी

अध्यक्ष

श्री. सदानंद /नंदकुमार दिनकर मराठे
श्री. सदानंद /नंदकुमार दिनकर मराठे

उपाध्यक्ष

श्री. दिपक काशिनाथ गाडवे
श्री. दिपक काशिनाथ गाडवे

हिशोब तपासनीस

श्री. अभिजीत मुरलीधर भोसले
श्री. अभिजीत मुरलीधर भोसले

कार्याध्यक्ष

प्रा. श्रीकृष्ण आनंदा साळोखे
प्रा. श्रीकृष्ण आनंदा साळोखे

उपकार्याध्यक्ष

डॉ.आशुतोष बाळासाहेब देशपांडे<
डॉ.आशुतोष बाळासाहेब देशपांडे

कार्यवाह

श्रीमती अश्विनी अनिल वळिवडेकर
श्रीमती अश्विनी अ. वळिवडेकर

सहकार्यवाह

श्री. उदय बिंदूराव सांगवडेकर
श्री. उदय बिंदूराव सांगवडेकर

कोषाध्यक्ष

श्री. अनिल विद्याधर वेल्हाळ
श्री. अनिल विद्याधर वेल्हाळ

संचालक

प्रा. डॉ. रमेश बाळकृष्ण जाधव
प्रा. डॉ. रमेश बाळकृष्ण जाधव

संचालक

ॲड.केदार वसंतराव मुनीश्वर
ॲड.केदार वसंतराव मुनीश्वर

संचालक

नंदकुमार नामदेवराव दिवटे
नंदकुमार नामदेवराव दिवटे

संचालक

मनीशा वाडीकर
मनीशा वाडीकर

संचालक

श्रीमती नीलांबरी कुलकर्णी
सौ संजीवनी जयंत तोफखाने

संचालक

श्री. मंगेश गुरुदास राव
श्री. मंगेश गुरुदास राव

संचालक

Karveer Nagar Vachan Mandir Study Room, Kolhapur
Old Library Photo
Karveer Nagar Vachan Mandir Study Room, Kolhapur
Study Room
Rare Book Collection
Rare Book Collection