आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 144687

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
201 मृगाचा पाऊस. निमदेव पद्माकर. दिगंबर मारूती धुमाळ नागपूर कथा कादंबरी. Claim Book
202 स्वराज्यांतील दुफळी. नाथमाधव. अ.मो. पुराणीक पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
203 मित्र आणि मैत्रिणी. सहृदय. श.वा. कुलकर्णी मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
204 रात्रीचा दिवस. मर्ढेकर बा. सी. वि.ना. दीक्षित पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
205 शिपाई. कुलकर्णी नारायण विनायक. विठ्ठल रा. खाडिलकर पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
206 सावल्या (कथा संग्रह.). कीर्तने रा. न. यशवंत गोपाल जोशी पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
207 जीवन. गुहागर रजनी. रतनलाल डी. शहा संागली कथा कादंबरी. Claim Book
208 मध्यान्ह.आ 2. आपटे ह. ना. द.वा. आंबेकर पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
209 गनिमी कावा. नाडकर्णी भा. वि. #NAME? कथा कादंबरी. Claim Book
210 बंगला आणि झोपडी. सापटणेकर म. वि. #NAME? कथा कादंबरी. Claim Book
211 रानोमाळ. फडतरे रा. वि. मनोहर महादेव केळकर पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
212 तांबडी माती. मर्ढेकर बा. सी. दा.ना. मोघे कोल्हापूर कथा कादंबरी. Claim Book
213 सर्वस्व. मुदगल द. ब. भालचंद्र गजानन रेगे सोलापूर कथा कादंबरी. Claim Book
214 आम्ही दोघ.आ 8. आपटे ह. ना. ए. मुकुंदराय पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
215 आम्ही दोघ.आ 8. आपटे ह. ना. ए. मुकुंदराय पूणे कथा कादंबरी. Claim Book
216 अंधारातली वाट. बोरकर बा. भ. --- कथा कादंबरी. Claim Book
217 खरे मिलन. हळदीकर के. शं. रामभाऊ भोगे जळगांव पु.खा. कथा कादंबरी. Claim Book
218 अग्नियान. कंटक प्रेमा. #NAME? कथा कादंबरी. Claim Book
219 राय रासोल्लास. जोशी बाळकृष्ण भाऊ. बा.भा. जोशी पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
220 जळते रहस्य. बोरकर बा. भ. दामोदर नारायण मोघे कोल्हापूर कथा कादंबरी. Claim Book
221 महाश्‍वेता नि इतर कथा. सरदेसाई र. गो. के.भि. ढवळे मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
222 लेनिन आणि इतर गोष्टी. पैठणकर दा. कृ. शंकर वा. कुलकर्णी मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
223 स्त्री आणि पुरूष. खांडेकर वि. स. रा.ज. देशमुख पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
224 छेडलेल्या तारा(कथा संग्रह.). राय श्रीकांत. डी.जी. जोशी पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
225 प्रस्थान (कथा संग्रह.). चोरघडे वामन कृष्ण. केशव भिकाजी ढवळे मुंबई. कथा कादंबरी. Claim Book
226 --- अज्ञात. --- कथा कादंबरी. Claim Book
227 जावई. देवधर गंगाधर लक्ष्मण. गो.वा. कुलकर्णी कोल्हापुर कथा कादंबरी. Claim Book
228 आजचा प्रश्‍न. हडप वि. वा. अ.मो. पुराणिक मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
229 तोंडमिळवणी. वरेरकर मामा. रघुनाथ दिपाजी देसाई मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
230 अग्रपूजा व इतर गोष्टी. अलूरकर केशव गणेश. केमकरआणि मंंडळी मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
231 केावळी किरणे. पाटील दिनकर. दा.ना. मोघे कोल्हापूर कथा कादंबरी. Claim Book
232 चित्ररेखा कथा संग्रह. शिंदे सुशिला. श.वा. कुलकर्णी मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
233 श्रावणातल्याविजा. देशपांडे बाळ शंकर. गो.रा. पाटणकर. कथा कादंबरी. Claim Book
234 विश्रांती. (कथा संग्रह). गोरे भा. म. दा.ना. मोघे कोल्हापूर कथा कादंबरी. Claim Book
235 न दिसणारे जग. गुहागर रजनी. रतनलाल डी. शहा सांगली कथा कादंबरी. Claim Book
236 झांशीची राणी. हडप वि. वा. वि. वा. हडप, आदर्श वाङ्मय प्रकाशन, सातारा. कथा कादंबरी. Claim Book
237 कण्हेरीची फुले( कथा संग्रह). भिडे वि. ग. यशवंत गोपाळ जोशी पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
238 --- अज्ञात. --- कथा कादंबरी. Claim Book
239 नीलेचा दिलरूबा. नाशिककर शांताबाई. अ.आ. कुलकर्णी पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
240 साखरगोटी. रामतनय. --- कथा कादंबरी. Claim Book
241 पांढरपेशांचे जग (कथा संग्रह.). जोशी श्री. ज. दर्याणव रघुनाथ कोपर्डेकर पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
242 विराज वहिनी. वरेरकर मामा. रघुनाथ दिपाली देसाई मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
243 नवी दिशा. कुंभोजकर रा. ग. रतनलाल डी.शहा सांगली कथा कादंबरी. Claim Book
244 किमया. शिरोडकर ना. के. शेठ हिरजी मेाहनजी मुंबई . कथा कादंबरी. Claim Book
245 वेटिंेग रूम. आपटे ना. ह. #NAME? कथा कादंबरी. Claim Book
246 --- अज्ञात. --- कथा कादंबरी. Claim Book
247 पन्नास वर्षानंतर. कुलकर्णी शंकर वामन. शंकर वामन कुलकर्णी मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
248 कृष्ण कमळीची वेल. पाध्ये प्रभाकर. के. भि. ढवळे मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
249 पुष्प गुच्छ. भाटे के. कुसुमकांत डी.भाटे धुळे कथा कादंबरी. Claim Book
250 परीस आणि लोखंड. गोखले श. गो. दा.ना. मोघे कोल्हापूर कथा कादंबरी. Claim Book
251 मातीचे घर!. शिरोडकर ना. के. शेट हिरजी मेाहनजी मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
252 उगवत्या सूर्याचा काळोख. हडप वि. वा. के. भि. ढवळे मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
253 अभिसारिका. उपाध्ये ना. धों. शेठ हिरजी मोहनजी मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
254 डॉक्टरची तपासणी. गोडबोले नी. बापू. शंकर नरहर जोशी पूणे कथा कादंबरी. Claim Book
255 --- अज्ञात. --- कथा कादंबरी. Claim Book
256 मयसभा. नरवणे जगन्नाथ एकनाथ. हिराचंद गु. व्होरा पंढरपूर कथा कादंबरी. Claim Book
257 घरोघरच्या देवी. सामंत रघुवीर. पारिजात प्रकाशन दादर मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
258 --- अज्ञात. --- कथा कादंबरी. Claim Book
259 सुकलेले फूल. देशपांडे पु. य. --- कथा कादंबरी. Claim Book
260 आई. सातोस्कर बा. द. #NAME? कथा कादंबरी. Claim Book
261 चारमिनार. तेंडुलकर यशवंत. रघुनाथ दिपाजी देसाई मुंबई आ.1. कथा कादंबरी. Claim Book
262 यामा. शर्मा बी. डी. #NAME? कथा कादंबरी. Claim Book
263 हिरे माणिक मोती. गोरे इंदिरा. ज.ग. कांबळे पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
264 मंगला. देशपांडे माधव काशिनाथ. अमृतराव केशवराव ढेरे पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
265 उन्मेष. गोखले अरविंद व्यं. रा.ज. देशमुख पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
266 बंगला आणि झोपडी. सापटणेकर म. वि. प्रभाकर रा. सरनोबत पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
267 कोंडा कणी. आपटे ना. ह. वा.रा. पेंडसे पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
268 मधली भिंत. शिंक्रे ज. ज. गोमंत प्रकाशन गोवा कथा कादंबरी. Claim Book
269 बोलविता धनी (कथा संग्रह.). मोडक वि. श्री. #NAME? कथा कादंबरी. Claim Book
270 पूर्वा (कथा संग्रह.). चिंदरकर विठ्ठल दत्तात्रेय. शंकर वा. कुलकर्णी मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
271 काळी मेहुणी. काणेकर अनंत. अ.आ. कुकर्णी पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
272 मनोरे. आळंदकर शशिकला. रमाकांत वेलदे मुंबई . कथा कादंबरी. Claim Book
273 मयसभा. नरवणे जगन्नाथ एकनाथ. हिराचंद व्होरा पंढरपूर. कथा कादंबरी. Claim Book
274 किमया (कथा संग्रह.). शिरोडकर ना. के. शेट हिरजी मोहनजी मुंबई आ.1. कथा कादंबरी. Claim Book
275 वातचक्र. उपाध्ये ना. धों. नूतन भालचंद्र ग्रंथमाला मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
276 अमोल आहेर. दांडेकर मालती. महाराष्ट ग्रंथभांडार कोल्हापूर. कथा कादंबरी. Claim Book
277 संवेदना. वाळके अ. तु. पम्दमनाथ विष्णू जोशी अमरावती. कथा कादंबरी. Claim Book
278 ग्रहणापूर्वी सुटका (भाग 2.). कुलकर्णी नारायण विनायक. डी. रघुनाथ कोल्हापूर. कथा कादंबरी. Claim Book
279 नव:प्रात:काल. खांडेकर वि. स. --- कथा कादंबरी. Claim Book
280 आविष्कार. साने गीता. बाबुराव चिमोटे नागपूर कथा कादंबरी. Claim Book
281 आकाश दिवे. वाटवे के. ना. --- कथा कादंबरी. Claim Book
282 मंद ज्योति. कटककर व. ह. गो.रा. पाटणकर पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
283 प्राणविसावा. आठवले शंकर कृष्ण. शेठ हिरजी मोहनजी मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
284 स्वामी पुंडभट. फडके कृष्णाजी वासुदेव. मनोरंजक ग्रं.मं. मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
285 रज:कण. सामंत रघुवीर. पारिजात प्रकाशन मुंबई कथा कादंबरी. Claim Book
286 फोटोंचं लग्न. नेरूरकर वि. कृ. केशव भि. ढवळे मुंबई. कथा कादंबरी. Claim Book
287 देशसेविकांचे रहस्य. जोशी वामन मल्हार. अनंत मा. मोरकर मुंबई आ1. कथा कादंबरी. Claim Book
288 मालती. निरंतर गं. भा. ग. गो. दिवाकर, विजय, पुणे. कथा कादंबरी. Claim Book
289 तेजस्वी सती धर्म. भिडे वि. वा. तात्या नेमिनाथ पांगळ पुणेे कथा कादंबरी. Claim Book
290 स्फुट गोष्टी भाग 1. आपटे ह. ना. आर्यभूषण मुद्रणालय पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
291 स्फुट गोष्टी भाग 2. आपटे ह. ना. के.ग. शारंगपाणी पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
292 --- अज्ञात. --- कथा कादंबरी. Claim Book
293 गड आला पण, पण सिंह गेला!. आपटे ह. ना. #NAME? कथा कादंबरी. Claim Book
294 अपोलो बंदरावर. वाळके अ. तु. पद्मनाभ विष्णू जोशी अमरावती कथा कादंबरी. Claim Book
295 लपलेले खडक. सहस्त्रबुद्धे रा. रा. ---- कथा कादंबरी. Claim Book
296 अपोलो बंदरावर. वाळके अ. तु. पद्मनाभ विष्णू जोशी उमरावती कथा कादंबरी. Claim Book
297 दीपावली. देशपांडे वामनराव ना. गणेश महादेव वीरकर पुणे कथा कादंबरी. Claim Book
298 माझे उच्छ्वास. नाथ. ग.गो. दिवाकर पुणे आ.1. कथा कादंबरी. Claim Book
299 मनोरमा मायाविनी. दामोदर सावळाराम आणि मंडळी. ---- कथा कादंबरी. Claim Book
300 लीलावती. रानडे ल. वा. ---- कथा कादंबरी. Claim Book
Page 3 of 1447