आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 566

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
7436 संस्थानांतील लोकशाहीचा लढा - आ.1. पटवर्धन वि. आ. पटवर्धन पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7783 श्रीमंत कसे व्हावे - आ.1. मोडे रामनाथ. --- अर्थशास्त्र. Claim Book
7930 भारत मातेची श्रेष्ठता - आ.1. सारोळकर दत्तात्रय गणेश. एम.एन. कुलकर्णी मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7931 स्वराज्याचा उष:काल - आ.1. सीताकांत. सी.शि. लोटलीकर मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7932 कार्ल मार्क्स व त्याचे कार्य - आ.1. मुंडले वा. दा. गो.वा. कुलकर्णी कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
7933 सामाजिक प्रश्‍न - आ.1. कालेलकर काकासाहेब. रा.ज. देशमुख पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7934 अर्थशास्त्र की अनर्थशास्त्र? - आ.1. जावडेकर शं. द. र.ग. जोशी मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7935 सिव्हिल पे्रासीजर कोड - आ.1. साठे शि. ह. न्यायाश्रम पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7936 हिंदुस्थानच्या आर्थिक विकासाची जनता योजना - आ.1. तारकुडे व पारीख, बॅनर्जी बी. एन. ए.के. मुखर्जी दिल्ली. अर्थशास्त्र. Claim Book
7937 लेलिन वादाची मुलतत्वे - आ.1. देशपांडे शं. वा. लोक प्रकाशन मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7938 साामजिक वाद भा.1 - आ.1. सरवटे वि. सी. ब.ग. दाभोळकर पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7939 सामाजिक वाद भा. 1 - आ.1. सरवटे वि. सी. ब.ग. दाभोळकर पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7940 सामाजिक करार अर्थात राजकीय हक्काची मुलतत्वे भा.1 व 2 - आ.1. देशपांडे अ. स. चा.रा. देसाई बेळगांव. अर्थशास्त्र. Claim Book
7941 सामाजिक करार अर्थात राह.भू. - आ.1. देशपांडे अ. स. चा.रा. देसाई बेळगांव. अर्थशास्त्र. Claim Book
7942 समाजवादाचा फेरविचार - आ.1. काणेकर अनंत. मेारारजी पदसी मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7943 कार्लमार्क्स व त्याचे कार्य - आ.1. मुंडले वा. दा. गो.वा. कुलकर्णी कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
7944 हिदंी उद्योगधंदयात राबणा-या स्त्रिया व मुले - आ.1. पुरंदरे व्ही. बी. पुरंदरे सासवड. अर्थशास्त्र. Claim Book
7945 हिंदी उद्योगधंदयात राबणा-या स्त्रिया- आ.1. पुरंदरे व्ही. बी. पुरंदरे सासवड. अर्थशास्त्र. Claim Book
7946 जगातील कामगिरी - आ.1. दामे द.मो. --- अर्थशास्त्र. Claim Book
7947 सोशॅलिझम अथवा समाज वादाचा ओनामा. गाडगीळ पांडुरंग वासुदेव. पां. वा. गाडगीळ. पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7948 हिंदी भांडवलदारांचा जनते विरू ध्द कट - आ.1. रणदिवे बी. टी. एम.बी. राव मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7949 मोल मजुरी व भांडवल - आ.1. देशपांडे शं. वा. जयंत भट मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7950 कम्युनिस्ट पार्टीच्या दुस-या कॉं. मान्य केलेला राजकीय ठराव - आ.1. कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाशन. जयंत भट मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7951 कामगार पक्ष आणि किसान - आ.1. फडके के. एन. के. एन. फडके पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7952 आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती - आ.1. इदानोव ए. ए. एम.बी. राव मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7953 आगामी अनर्थ व त्याविरू ध्द लढण्याचे उपाय - आ.1. लेनिन. जयंत भट मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7954 समाज सत्ता की भांडवल शाही - आ.1. बागल माधवराव. द.स. जाधव बेळगांव. अर्थशास्त्र. Claim Book
7955 समाज शिक्षण मार्ग दर्शिका - आ.1. देशपांडे विमलाबाई. कंबर लेज मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7956 सर्वोदयाचा इतिहास व शास्त्र - आ.1. देव शंकरराव. र.ग. जोशी पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7957 समाज सत्ता की भांडवलशाही - आ.1. बागल माधवराव. द.स. जाधव बेळगांव. अर्थशास्त्र. Claim Book
7958 समाज सत्ता की भांडवलशाही - आ.1. बागल माधवराव. द.स. जाधव बेळगांव. अर्थशास्त्र. Claim Book
7959 शेतकरी क्रांतीच्या लढयाचे डावपेच - आ.1. कौल व्ही. एस. व्ही.एस. कौल मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7960 सोशॅलिझम अथवा समाज वादाचा ओनामा. गाडगीळ पांडुरंग वासुदेव. पा. वा. गाडगीळ. पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7961 व्यापारी उलाढाली - आ.1. काळे वामन गोविंद. वा.गो. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7962 व्यापारी उलाढाली - आ.1. काळे वामन गोविंद. वा.गो. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7963 बेकारी व तीवर उपाय- आ.1. बागल माधवराव. मा.खं. बागल कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
7964 अर्थशास्त्र - आ.1. फणसळकर आ. ना. निर्णयसागर मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7965 हिंदुस्थानची रिझर्व्ह बँक - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7966 हिंदुस्थानची रिझर्व्ह बँक - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7967 हिंदुस्थानची रिझर्व्ह बँक - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7968 सहकार - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7969 सहकार - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7970 व्यापारी उलाढाली - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7971 हिंदुस्थानची रिझर्व्ह बँक - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7972 बँका आणि त्यांचे व्यवहार - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7973 आधुनिक बँकींगची मुलतत्वे व भारतीय बँका - आ.1. सोमण मा. शं. एस.जी.कुलकर्णी. अर्थशास्त्र. Claim Book
7974 विनिमय आणि पैसा- आ.1. देशपांडे अ. श्री. अ.श्री. पेंडसे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7975 आपले आर्थिक नियोजन - आ.1. महाजनी ह. रा. रा.ज. देशमुख पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7976 महागाई का? - आ.1. पोतनीस श्री. रा. गो.वा. कुलकर्णी कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
7977 शेतकी पतपेढी -आ.1. भागवत ल. के. ल.के. भागवत पार्लेे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7978 पेढीचे व्यवहार व इतिहास - आ.1. खांडेकर शं. ग. द.ग. खांडेकर पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7979 रूपाया अर्थात आमचे चलन. गोडबोले ना. बा. गोडबोले कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
7980 सहकारी पतपेढीचा कारभार तिचे हिशेब - आ.1. सूर्यवंशी एन. डी. शांता सुर्यवंशी कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
7981 भारतातील भूमिहीन आणि भूदान - आ.1. गांधी बाबूलाल. भाऊपानसे वर्धा. अर्थशास्त्र. Claim Book
7982 नियोजन व समस्या -आ.1. ब्रह्मे मो. द. दा.त्र्यं. जोशी पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7983 स्वातंत्र्योत्तर भारत. गाडगीळ पांडुरंग वासुदेव. शंकरराव देव. पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7984 चिन्मय हक्क सुत्रे - आ.1. टोपे त्र्यं. कृ. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7985 इन्कम टॅक्स कुणास व कसा - आ.1. शाकद्वीपा मो. के. व.मा. शाकद्वीपा नाशिक. अर्थशास्त्र. Claim Book
7986 प्राप्ति करांतील सुधारणा - आ.1. शाकद्वीपा मो. के. व.मा. शाकद्वीपा नाशिक. अर्थशास्त्र. Claim Book
7987 केंद्रीय करसुधारणा 1966-67 - आ.1. शाकद्वीपा मो. के. व.मा. शाकद्वीपा नाशिक. अर्थशास्त्र. Claim Book
7988 चिरंतन सिमा अमेरिकन अर्थ व्यवस्थेच्या विकासाचा इतिहास - आ.1. देशपांडे स. ह. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7989 सुफलाभुमि अमेरिकन शेतीची कहानी - आ.1. कुलकर्णी पद्माकर. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7990 अमेरिकन लोकांची अर्थव्यवस्था - आ.1. भांडारे श्रीकांत. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7991 सुगम अर्थशास्त्र - आ.1. देशपांडे द. ग. स.कृ .पाध्ये पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7992 भारताची आर्थिक उन्नती - आ.1. राज के. एन. शंकरराव देव पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7993 भगीरथाचे वारस आम्ही - आ.1. अंबिके र. नी. शाम पटवर्धन पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7994 अमेरिकन लोकांची अर्थव्यवस्था - आ.1. भांडारे श्रीकांत. अ.ल.गाडगीळ मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
7995 पैसा आणि विनिमयाचे साधन - आ.1. चापेकर नारायण गोविंद. वि.गो. विजापुरकर कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
7996 इंग्लंडला पडलेला पेच - आ.1. दाते पी.व्ही. दाते पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7997 औद्योगिक सहकारीता - आ.1. श्रीकृष्ण. आ.रा. गानू पूुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
7998 पैसा आणि विनिमयाचे साधन - आ.1. चापेकर नारायण गोविंद. वि.गो. विजापूरकर कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
7999 अर्थशास्त्राची मुलतत्वे - आ.1. भाटे गो. चि. भाटे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
8000 औद्योगिक सहकारिता - आ.1. श्रीकृष्ण. आ.रा. गानू. अर्थशास्त्र. Claim Book
8001 रूपाया अर्थात आमचे चलन. गोडबोले वा. ना. वा. ना. गोडबोले कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
8002 पैसा आणि विनिमयाचे साधन - आ.1. चापेकर नारायण गोविंद. वि.गो. विजापूरकर. अर्थशास्त्र. Claim Book
8003 इन्कमटॅक्स गाईड-आ.1. देशपांडे श्री. आ. द.ग. खांडेकर पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
8004 मुंबईचा सहकार मंडळाबाबत ऍक्ट -आ.1. खांडेकर द. ग. खांडेकर पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
8005 सटीक लँड रेव्हेन्यु कोड -आ.1. राजमाचिकर त्रि.ं ना. राजमाचीकर. अर्थशास्त्र. Claim Book
8006 इन्कमटॅक्स गाईड - आ.1. देशपांडे श्री. आ. द.ग. खांडेकर. अर्थशास्त्र. Claim Book
8007 ग्यानबाचे अर्थशास्त्र. गाडगीळ नरहर विष्णू. येरवडी. अर्थशास्त्र. Claim Book
8008 चाळीस कोटीचा अन्नदाता - आ.1. नंबुद्रिपाद शंकरन. लोक प्रकाशन मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
8009 सहकार - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
8010 निसर्ग संपत्ती आणि मानव - आ.1. आपटे दत्त. अनंत कुलकर्णी सांगली. अर्थशास्त्र. Claim Book
8011 खेडूत जीवनाचा कानोसा - आ.1. पटवर्धन काशिनाथ नारायण. पटवर्धन संागली. अर्थशास्त्र. Claim Book
8012 सहकारी पतपेढीचा कारभार व तिचे हिशेब - आ.1. सूर्यवंशी एन. डी. शांता सुर्यवंशी शाहूपुरी. अर्थशास्त्र. Claim Book
8013 सहकारी पेढया - आ.1. सूर्यवंशी एन. डी. शांता सुर्यवंशी शाहुपुरी. अर्थशास्त्र. Claim Book
8014 लोकशाहीचा अर्थ व्यवहार - आ.1. कुलकर्णी श्रीपाद दत्तात्रय. स.कृ. पाध्ये पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
8015 कायद्याचे शंकर प्रश्‍न - आ.1. रानडे राम केशव. वि.र. बाम मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
8018 बँका काल, आज व उदया - आ.1. दि.डेक्कन बँकस असोसिएशन. डे.बँ. असो. अर्थशास्त्र. Claim Book
8019 न पावलेला देव -आ.1. आर्थर कोएस्लर. डी.के. कामजी मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
8020 तेजी मंदी -आ.1. रानडे स. अ. उद्यम मासिक नागपूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
8021 शेअर्सचा व्यापार - आ.1. रानडे स. अ. उद्यम मासिक नागपूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
8022 गरूड आणि अस्वल - आ.1. हेल पेविंग्टन. नव साहित्य प्र. मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
8023 रशियातील वेठबिगारी -आ.1. डेव्हीड जे शालिन. नव साहित्य प्र. मुंबई. अर्थशास्त्र. Claim Book
8024 बेकारी व तीवर उपाय भा.1 आ.1. बागल माधवराव. बागल कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
8025 बेकारी व तीवर भा.1 - आ.1. बागल माधवराव. बागल कोल्हापूर. अर्थशास्त्र. Claim Book
8026 उदयाचे खेडे - आ.1. देवधर गंगाधर लक्ष्मण. देवधर बेळगांव. अर्थशास्त्र. Claim Book
8027 हिंदु घटस्फोटाचा कायदा- आ.1. अभ्यंकर शि. सी. श्री.बा. सरदेसाई पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
8028 द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा - आ.1. लॉ ऍकॅडमी. शि.सी. अभ्यंकर पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
8029 आपली खेडी - आ.1. सहस्त्रबुद्धे द. ल. वा.वा.अतितकर पुणे. अर्थशास्त्र. Claim Book
Page 1 of 6