आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 517

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
9041 टाकाच्या फे की .अ 1. किर्लोस्कर. शे. वा.किर्लोस्कर. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9043 हिंदुस्थानी संगीत पध्दती पुरू 4 थे. भातखंडे वि. ना. भा. सी. सुखणकर . मुंबई. संगीत कला. Claim Book
9045 आवाजाची दुनिया अ1. शुध्द सारंग. विमल चित्रे .बडोदे . संगीत कला. Claim Book
9050 संगीत कान्होपात्र नाटकातील पदाचे नोटेशन . अ1. फुलंब्रीकर कृ. ग. फुलंद्रीकर पुणे 2. संगीत कला. Claim Book
9051 बालसंगीत भा 2. पटवर्धन वि. ना. पटवर्धन . पुणे 2 . संगीत कला. Claim Book
9052 संगीत प्रवेश भा 2. मनोहर अनंत. अनंत मनोहर मुबई. संगीत कला. Claim Book
9053 संगीत प्रवेश भा1. जोशी ब. म. अंनंत मनोहर मुबई. संगीत कला. Claim Book
9054 संगीत प्रवेश भा3. जोशी अशोक महादेवशास्त्री. अंनत मनोहर मुंबई. संगीत कला. Claim Book
9055 सुबोध गायन पाठ अ 1. गोखले माधवबुवा. गोखले. संगीत कला. Claim Book
9056 दिलरूबा शिक्षक. गोखले माधवबुवा. गाोखले मुंबई. संगीत कला. Claim Book
9057 संगीत सरगमसार अ1. पंडीत कृष्णराव शं. पंडीत . ग्वाल्हेर. संगीत कला. Claim Book
9058 हारमोनियम शिक्षा अ1. पंडित कृ. श. पंडीत . ग्वाल्हेर. संगीत कला. Claim Book
9059 शितार व जलतरण भा 1.अ 1. पंडीत कृष्णराव शं. पंडीत . ग्वाल्हेर. संगीत कला. Claim Book
9060 राग प्रवेश भा 1 अ1. पलुसकर वि. दी. पलुस्कर . मुंबई. संगीत कला. Claim Book
9061 राग प्रवेश भा 10. अ1. पलुसकर वि. दी. पलुस्कर . मुबई संगीत कला. Claim Book
9062 राग प्रवेश भा 12. अ1. पलुसकर वि. दी. पलुस्कर . मुबई. संगीत कला. Claim Book
9063 हारमोनियम प्रवेश . अ1. दातार दि.गो. जोशी शं. न. संगीत कला. Claim Book
9064 हारमोनियम प्रवेश पु 2 अ 1. दातार दि.गो. जोशी शं. य . पुणे. संगीत कला. Claim Book
9065 ग्रामाफोन संगीत अ 1. व्यास ना. ग. व्यास . मुबई. संगीत कला. Claim Book
9066 गीतविलास भा 1. तांबे नारायण दत्तात्रेय. तांबे .पुणे. संगीत कला. Claim Book
9067 संगीतव्यास कृती भा 2. व्यास शं. ग. व्यास .अहामदाबाद. संगीत कला. Claim Book
9068 महाराष्ट संगीत प्रकाश अ1. पटवर्धन वि. ना. पटवर्धन . पुणे 2 . संगीत कला. Claim Book
9069 हिंद संगीत अ 1. अंबपकर मा. कृ. अंबपकर . कोल्हापुर. संगीत कला. Claim Book
9070 भजनामृत लहरी भा1 . अ1. पलुसकर वि. दी. वि. डी पंडीत . मुबई. संगीत कला. Claim Book
9071 संगीत व्यास कृती भा1. व्यास. व्यास . अहमादाबाद. संगीत कला. Claim Book
9073 संगीत प्रवेश. अ 1. पंडीत कृष्णराव शं. पंडीत . ग्वाल्हेर. संगीत कला. Claim Book
9074 र्होमानियम डिलायटर भा 1. जोशी अशोक महादेवशास्त्री. ग. अ. जोशी . सांगली. संगीत कला. Claim Book
9075 संगीत मोहनमळा अ1. फुलंब्रीकर कृ. ग. फुलंब्रीकर . पुणे 2. संगीत कला. Claim Book
9076 नोटेशन . भा1. कृष्णराव मास्टर. फुलंब्रीकर पुणे 2. संगीत कला. Claim Book
9077 संगीत दर्पण भा1. इचलकरंजीकर बा. व. जगदीश्‍वर छा. मुबई. संगीत कला. Claim Book
9078 संगीत बालबेाध.भा 1. अ1. पलुसकर वि. दी. पलुस्कर . मुबई. संगीत कला. Claim Book
9079 राग प्रवेश भा 1. पलुसकर वि. दी. पलुस्कर . मुबई. संगीत कला. Claim Book
9083 हार्मोनियम वादन पघ्दती भा1. अ1. मुळे कृष्णराव गणेश. ब. वि . परचुरे . मुंबर्ई. संगीत कला. Claim Book
9084 संगीत मोहन माळ अ 1. फुलंब्रीकर कृ. ग. फुलंब्रीकर पुणे 2. संगीत कला. Claim Book
9085 राग प्रवेश भा 6.अ1. पलुसकर वि. दी. वि. दी पलुस्कर.मुबई. संगीत कला. Claim Book
9086 राग प्रवेश भा 3. पलुसकर वि. दी. वि.दि . पलुस्कर . मुबई. संगीत कला. Claim Book
9087 राग प्रवेश .भा8. पलुसकर वि. दी. वि. दि . पलुस्कर . मुबई. संगीत कला. Claim Book
9091 संगीताचे आत्मचरीत्र बअथवा संशिक्षितांचे संगीत . अ1. रानडे हरि. ग. ह. रानडे. सांगली . संगीत कला. Claim Book
9094 मल्लविद्या प्रकाशक . अ1. एक मल्लविद्या निपुण . आ .रा. सावंत . बेळगांव. संगीत कला. Claim Book
9095 पेटी वाजविणेषियी नियम .अ1. बाम. वा. गो. बाम. मुबई. संगीत कला. Claim Book
9096 संगीत दर्पण भा 2. काळे वि. रा. काळे .मुबई. संगीत कला. Claim Book
9097 स्वरमेल कलानिधी विलिस्थते . अ 1. रामामात्य. भारव्दाज शर्मा. पुणे. संगीत कला. Claim Book
9098 संगीत शारदा नाटकातील पदांचे नोटेशन . अ 1. चित्रे कृ. भि. जोशी व चित्रे. मुंबई. संगीत कला. Claim Book
9100 पहिले पुस्तक भा1. देवधर बी. आर. श.गो. आठवले. मुंबई. संगीत कला. Claim Book
9101 संगीत सावित्री नाटकातील पदांचे नोटेशन . अ 1. फुलंब्रीकर कृ. ग. फुलंब्रीकर .पुणे. संगीत कला. Claim Book
9102 संगीत शिक्षण माला . अ1. माणगांवकर. माणंगावकर . सांगली. संगीत कला. Claim Book
9103 संलभ संगीत . अ 1. तांबे नारायण दत्तात्रेय. तांबे. पुणे. संगीत कला. Claim Book
9110 चित्रकला . अ.1. जोशी शं. न. जोशी . पुणे. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9111 तालांचे मामा नियम व बोल . अ 1. जोशी द. के. 0 संगीत कला. Claim Book
9117 तबल्याचे बोल . अ 1. मिरज स्टेट प्रेस. --- संगीत कला. Claim Book
9126 फिल्म संगीत भा 8. गर्ग प्रभुलाल. गर्ग. हायरस. संगीत कला. Claim Book
9232 टाकाच्या फेकी. आ1. फडके ना. सी. किलोस्कर प्रेस . सातारा. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9234 राग संग्रह भा 1. आ 1. कृष्णराव मास्टर. कृ. फुलंब्रीकर . पुणे. संगीत कला. Claim Book
9236 राग संग्रह . भा 3.आ 1. कृष्णराव मास्टर. कृ. फुलंब्रीकर. पुणे. संगीत कला. Claim Book
9238 सातारा शिक्षण पुस्तक 3रे. आ 1. मुळे द. कृ. ब. वि. परचुरे . मुबइ 4. संगीत कला. Claim Book
9239 सातारा शिक्षण पुस्तक 2रे. आ 1. मुळे द. कृ. ब.वि परचुरे. मुबई 4. संगीत कला. Claim Book
9240 हस्तव्यवसाय .आ 1. मेसकर ह. गो. ज. बा जगताप. पुणे 2. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9248 झंकार . आ 1. फडके ना. सी. फडके . मुबई 1. संगीत कला. Claim Book
9249 संगीताचे रसग्रहण . आ 1. जोशी बाबूराव. जे. पी. नाईक कोल्हापुर. संगीत कला. Claim Book
9251 महा राष्ट् स्त्री गीत . आ 1. मुळे कृष्णराव गणेश. मुळे . पुणे. संगीत कला. Claim Book
9252 महाराष्ट् स्त्री गीत .आ 1. मुळे कृष्णराव गणेश. मुळे . पुणे. संगीत कला. Claim Book
9253 माझी गाणी . आ 1. जोशी जी. एन. जोशी . मुबई 14. संगीत कला. Claim Book
9255 नाटय संगीत . आ 1. महाजनी ह. रा. पु. वि. गाडगीळ . मुबई 31. संगीत कला. Claim Book
9256 कत्पना संगीत . आ 1. टेंबे गोविंदराव सदाशिव. नाईक जे. पी . कोत्हापुर. संगीत कला. Claim Book
9260 ललितकलेच्या सहवासात . आ 1. काळे पु. श्री. भा. क. पेंढारकर . मुबई. संगीत कला. Claim Book
9265 चित्रांजली .आ 1. दलाल दीनानाथ. दलाल. मुबई. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9276 संगीतातील घराणी . आ 1. मारूलकर ना. रा. शांता मारूलकर . पुणे. संगीत कला. Claim Book
9278 रेखन आणि रेखन . आ 1. पातकर म. ग. ह. ल. निपुणगे . पुणे. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9281 संगीताचे रसग्रहण . आ 1. जोशी बाबूराव. जे. पी. नाईक. कोल्हापुर. संगीत कला. Claim Book
9285 कल्पना संगीत . आ 1. टेंबे गोविंदराव सदाशिव. जे. पी . नाईक . कोल्हापुर. संगीत कला. Claim Book
9286 सर्कसचे विश्‍व . आ 1. शिरधनकर भानू. म.म. केळकर . पुणे9. कला. Claim Book
9288 सतार शिक्षक पुस्तके 1ले . आ 1. मुळे द. कृ. ब. वि. परचुरे. मुबई. संगीत कला. Claim Book
9289 अमेरिकन चित्रकला . आ 1. सचदेव पद्मा. वा. पु. भागवत. मुबई. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9290 रूप सौंदर्य . आ 1. पातकर म. ग. मा. पातकर . कोल्हापुर . रेखन /चित्रकला. Claim Book
9298 कलाविहार . आ 1. बागल माधवराव. व.ह. पिटके . कोल्हापुर. कला. Claim Book
9299 कलाविहार. आ 1. बागल माधवराव. व. ह. पिटके . कोल्हापुर. कला. Claim Book
9300 कलाविहार . आ 1. बागल माधवराव. व. ह, पिटके . कोल्हापुर. कला. Claim Book
9302 शालांत संगीत मुद्रिका . आ 1. पटवर्धन रा. वि. जोशी व लोखंडे . पुणे 9. संगीत कला. Claim Book
9303 अमेरिकन चित्रकला . आ 1. सचदेव पद्मा. वा. पु . भागवत . मुबई. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9304 वेरूळचे वैभव . आ 1. हेगडे लीलाधर. भारत मुद्रक व प्रा. लि. औरंगाबाद. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9305 छायाचित्र्ंााचे डेव्हलपिंग . प्रिटींग एनलॉर्जिंग . आ 1. मालाणी मोहनलाल. मालाणी . पुणे 2. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9306 कल्पदर्पण . आ 1. स्मार्त पा. ब. गो. य. राणे . पुणे9. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9307 रंग आणि रेखा . आ 1. जोशी प्र. न. स.कृ. पाध्ये. पुणे2. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9308 जलरंगाचे तंत्र . आ 1. पातकर म. ग. ग.श्री. कोशे. पुणे2. रेखन /चित्रकला. Claim Book
9313 कळसुत्री बाहुली ( बाहुली नाटय) . आ 1. देशपांडे ल. ग. रतन देशपांडे . पुणे 2. कला. Claim Book
9314 फ ोटोग्राफीचा मार्गदर्शक . आ 1. गोखले आण्णा. ऑपेरा फो. स्टु. प्रका. पुणे 2. संगीत कला. Claim Book
10136 व्यावहारिेक चित्रकला . आ 1. खरे भाऊ. व्हीनस प्रकाशन . पुणे 2. रेखन /चित्रकला. Claim Book
10269 नट नाटक आणि नाटकका. आ 1. देसाई वसंत शांंताराम. अं. अं. कुलकर्णी . पुणे 2. संगीत कला. Claim Book
10301 पारध. चव्हाण वि. म. ज. श्री. टिळक. पुणे. कला. Claim Book
10433 तुलनात्मक छंदोरचना . आ 1. जोशी ना. ग. वि.पु. भागवत . मुंबई. संगीत कला. Claim Book
12823 गायनी कला. आ 1. दाते हरि विनायक. दाते. पुणे 2. संगीत कला. Claim Book
12824 बासष्ट गुन्हेगार . आ 1. वाळिंबे वि. स. ज. श्री. टिळक . पुणे. संगीत कला. Claim Book
13746 तुलनात्मक छंदोरचना. आ 1. जोशी ना. ग. वि. पु. भागवत . मुंबई. संगीत कला. Claim Book
14097 श्रृतीदर्शन. आ 1. कपिलेश्‍वरी बाळकृष्ण. अ. अ. कुलकर्णी पुणे. संगीत कला. Claim Book
14170 कला .कलातंत्र आणि आस्वाद . आ 1. पातकर म. ग. दि.दा. गांगल. पुणे. रेखन /चित्रकला. Claim Book
14347 केाल्हापूरचे कलावंत . आ 1. बागल माधवराव. मेा. ह. भाटवडेकर. कोल्हापूर. रेखन /चित्रकला. Claim Book
14568 पुणे गायन समाज सिरीज नं2 सतार . आ 1. घारपुरे पु. ग. वैभव छा. पुणे. संगीत कला. Claim Book
14569 पुणे गायन समाज सिरीज नं. 2 सतार . आ 1. घारपुरे पु. ग. वैभव छा. पुणे. संगीत कला. Claim Book
14570 मृदंग वादन भा.1ला. आ 1. काळे वि. रा. नॅशनल छा. मुंबई. संगीत कला. Claim Book
14571 संगीत दर्पण . भा. 1ला. आ 1. काळे वि. रा. नॅशनल छा. मुंबई. संगीत कला. Claim Book
Page 1 of 6