आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 33

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
14272 भारतीय संग्राहलयाची निर्दशिका . आ . 1. मूर्ती शिवराम. संस्कृती कार्य मंत्रालय. नवी. दिल्ली. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
17141 वैखानस धर्म प्रश्‍न - आ.1. विरवनस. गणपत शास्त्रीणात्रिवेंद्रम. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
18412 राष्ट्रीय ग्रंथ सूची मराठी विभाग - आ.1. जोशी श्री. बा. शिक्षण व स. क. खाते महाराष्ट्र. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
19157 राष्ट्रीय ग्रंथ सूचि मराठीविभाग. - आ.1. जोशी श्री. बा. शिक्षण वसमाज खाते महाराष्ट्र सरकार. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
19159 --- अज्ञात. --- ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
19160 --- अज्ञात. --- ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
19161 --- अज्ञात. --- ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
19162 राष्ट्रीय ग्रंथ सूची मराठी विभाग - आ.1. जोशी श्री. बा. शिक्षण व समाज कल्याण खाते महा. सर. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
19254 राष्ट्रीय ग्रंथ सूची मराठी विभाग - आ.1. जोशी श्री. बा. शिक्षण समाज कल्याण खाते महा. राज्य. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
19459 राष्ट्रीय ग्रंथसूची मराठी विभाग - आ.1. केशवन बी. एस. शिक्षण व समाज कल्याण महा. सरकार. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
19832 राष्ट्रीय ग्रंथ सूचि मराठी विभाग - आ.1. जोशी श्री. बा. शिक्षण व समाजखाते म.स.शा. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
19950 ग्रंथवर्णन आणि ग्रंथसूची - आ.1. लेले रा. के. सु.दे.जोशी व लोखंडे पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
27031 राष्ट्रीय ग्रंथसूची मराठी विभाग 1970. जोशी श्री. बा. भारत सरकार . ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
27612 पु.भा भावे समग्र वाड्मय सूची. आ. 1. जोशी शंकरराव. चाफेकर प्रभाकर . मुंबई. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
28624 मराठी ग्रंथसूची . अ. दाते शंकर गणेश. शं ग ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
44669 मराठी ग्रंथांची सूची. केंकरे काशीनाथ वा. आमोणकर दि.वि. मुंबई. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
45183 मराठी ग्रंथ सूची. दाते शंकर गणेश. देसाई स.रा. पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
45621 मराठी ग्रंथनिर्मितीची वाटचाल. तुळपुळे शं. गो. महाराष्ट्र ग्रं. सं. पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
45800 ग्रंथालय विचार . आ 1. पागे वि. स. सौ. राताबोले कांता . मुंबई. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
46018 ग्रंथालय सूचिकरण तात्विक. उजळंबकर कृ. मु. साहित्य सह संघ . पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
50470 मराठी प्रबंध सूची . आ 1. कुलकर्णी वसंत विष्णु. साहित्य प्रसार केंद्र. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
53625 मराठी सारस्वत - 1. जोशी अनंत. अनमोल प्रका. पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
53626 मराठी सारस्वत - 2. जोशी अनंत. अनमोल प्रका. पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
55557 सूचंींची सूची. आ 1. चुनेकर सु. रा. प्रतिा प्रका. पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
58235 ग्रंथालय संघटन. महाजन शांताराम गजानन. पुणे विद्यार्थी प्रका. पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
72349 मराठी ग्रंथ सूचि - 1938 - 1950. दाते शंकर गणेश. शंकर दाते . पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
77356 चिंतन सार्वजनिक ग्रंथालयाचे. अनगळ मुकुंद. गमभन प्र. पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
77357 विश्‍व महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयाचे. पाटील सी. श्री. स्नेहल ए. पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
85269 मराठी वैद्यक ग्रंथसूची (1951 ते 1999). नाडकर्णी सुरेशचंद्र. राज्य मराठी विकास संस्था ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
105626 अस्मितादर्श सूची. घाडगे मीरा. प्रतिमा प्रकाशन पुणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
107879 पुस्तक पुराण. पाटील नेताजी. अनघा प्रकाशन ठाणे. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
123006 मराठी ग्रंथ सूची प्रथम खंड. दाते शंकर गणेश. --- ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
127509 ग्रंथसूचि शास्त्र. मराठे ना. बा. महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ औरंगाबाद. ग्रंथसूची शास्त्र. Claim Book
Page 1 of 1