आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 29

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
9241 सिनेमा शास्त्र आणि तंत्र. आ 1. शिंदे मा. कृ. बचुभाई शिंदे . मुबई4. छाया चित्र लेखन. Claim Book
10137 प्रकाश लेखनशास्त्रातील आशचर्य . आ 1. दामले का. अ. दामले . बडोदे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
14576 प्रकाश लेखन पाध्ये द. के. वि. गो. विजापूरकर . कोल्हापूर. छाया चित्र लेखन. Claim Book
17478 बोलकी छायाचित्रे - आ.1. यादव माधवराव. दिलीप प्रका. नागपूर. छाया चित्र लेखन. Claim Book
25475 स्क्रीन प्रिटंींग - आ.1. सहस्त्रबुद्धे प्रभाकर. उद्यम प्रका. नागपूर. छाया चित्र लेखन. Claim Book
26125 स्क्रीनप्रिटंीग - आ.1. सहस्त्रबुद्धे प्रभाकर. उद्यम प्रका. नागपूर. छाया चित्र लेखन. Claim Book
26807 शूटींग. आ. 1. पानवलकर श्री. दा. श्री. पु. भागवत . मुंबई. छाया चित्र लेखन. Claim Book
26897 माझी छायाचित्रकला . आ. 1. बागूल देविदास. अभिजीत साहित्य . मुंबई. छाया चित्र लेखन. Claim Book
27975 माझीछायाचित्रकला . आ. 1. बागूल देविदास. अभिजीत साहित्य . पुणे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
44455 दृक् श्राव्य शिक्षण साहित्य तंत्र व पध्दति. सोनार मधुकर शि. राणे गो.य. पुणे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
44646 फोटोग्राफी -2. बेहरे श्री. ना. उद्यम प्रकाशन नागपूर. छाया चित्र लेखन. Claim Book
45814 भारतीय महतविद्या उदय आणि विकास . 1. सूर्यवंशी कृ. गो. मोहोळ ना. स. पुणे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
47924 शूटींग. पानवलकर श्री. दा. मौज प्रकाशन . छाया चित्र लेखन. Claim Book
53908 स्माईल प्लीज ! आ 1. राजदत्त. मॅजेस्टिक स्टॉल. मुंबई. छाया चित्र लेखन. Claim Book
56524 कॅमेरा बेालतोय. गोर्ले दत्ता इंद्रायणी सा. पुणे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
58098 फोटोग्राफी यंत्र आणि मंत्र -1. पांचाळ विठोबा. लोकवाङमय गृह. मुंबई. छाया चित्र लेखन. Claim Book
63659 स्माईल प्लीज ! आ 1. राजदत्त. मॅजेस्टिक प्रका. मुंबई. छाया चित्र लेखन. Claim Book
63664 फोटोग्राफी. आ 4. बेहरे श्री. ना. उद्यम प्रका. नागपूर. छाया चित्र लेखन. Claim Book
66406 प्रभातचा उदयास्त . आ 1. शेवाळे माधव. मंजुल प्रका . पुणे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
69660 बोलका कॅमेरा. भागवत यशोदा. मौज प्रका . मुंबई. छाया चित्र लेखन. Claim Book
69934 बोलका कॅमेरा. भागवत यशोदा. मौज प्रका . मुंबई. छाया चित्र लेखन. Claim Book
71170 छंद छायाचित्रणाचा. मलुष्टे श्रीकांत. दिलीप प्रका. मुंबई. छाया चित्र लेखन. Claim Book
72459 फिल्म कैसे बनती है. अब्बास ख्वाजा अहमद. नॅशनल बुक ट्रस्ट . इंडिया. छाया चित्र लेखन. Claim Book
76794 करंट बुकिंग. ठाकूर दिलीप. संवेदना प्रका. पुणे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
88612 भारतीय वास्तुकलेचा इतिहास. वाजपेयी कृष्णदत्त. श्रीमंगेश प्रका. नागपूर. छाया चित्र लेखन. Claim Book
90257 छायानट. अंतरकर आनंद. विश्वमोहिनी प्रकाशन पुणे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
102832 चित्रसंवाद. देवल संदीप मधुकर. ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई. छाया चित्र लेखन. Claim Book
109528 भक्तिकोश खंड 2 - भारतीय संत. अभ्यंकर शंकर. आदित्य प्रतिष्ठान पुणे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
111796 भारतीय चित्रकला. दाभाडे बाळकृष्ण मार्तंड. चित्रकला विद्यापीठ प्रकाशन पुणे. छाया चित्र लेखन. Claim Book
Page 1 of 1