आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 76

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8549 हिंदी कारागिरी - आ .1. बर्वे द. बा. वि.वा. वाडेगांवकर नागपूर. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8550 उद्योगातून उत्कर्ष - आ.1. दाते यशवंत रामकृष्ण. न.ग. आपटे पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8551 नोकरी करणा-यांसाठी मार्गदर्शक - आ.1. एक अभ्यासू. उद्यम प्रकाशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8552 धंदे शिक्षण संस्था - आ.1. तुंगारे नारायण वासुदेव. तुंगारपुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8553 नित्योपयोगी वस्तुंची दुरूस्ती - आ.1. घारे र. अ. उद्यम प्रकाशन नागपूर. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8554 नवे निर्माण (नव भारताचे उद्योगपती)- आ.1. बिवलकर राम. सुधा जोशी पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8555 सौंदर्य साधना - आ.1. गुप्ते चारूशीला. केशव केाठावळे मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8556 करपल्लवी अर्थात हात बोटाची भाष भा.1 - आ.1. कबरे आ. स. मंदाकिनी टेकाडे मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8557 नव निर्माण भा.1 - आ.1. बिवलकर राम. सुधाजोशी पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8558 औद्योगिक विकास - आ.1. वैद्य चि. ग. दे.श्री. जोशी पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8563 धंदे शिक्षण परिचय - आ.1. तुंगारे नारायण वासुदेव. तुंगार पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8577 अनेक विद्यामुलतत्व संग्रह - आ.1. चिपळूणकर कृष्णशास्त्री. शं.न. जेाशी पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8578 अन्न आणि पाणी - आ.1. खरे माधव हरि. वा.मो. पेातदार मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8699 औद्योगिक हिंदुस्थान - आ.1. पेंेडसे वा. म. वि.गो. विजापूरकर कोल्हापूर. तंत्रविज्ञान. Claim Book
8749 काम पुरूषार्थ. पंेंडसे ग. सी. 000आ 1. वैद्यकिय / तंत्रविज्ञान. Claim Book
13705 जीवोके शत्रु विषाणू आ 1. भारद्वाज महेंद्र. रामलाल पुरी . दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
14121 शिक्षण वव्यवसाय विषयक मार्गदर्शन . आ 1. पारनेरकर पुरूषोत्तम रामचंद्र. दामोदर रानडे . पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
14158 मंत्रशास्त्र . आ 1. शंकराचार्य. गेा. प्र. भावे . मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
14224 व्यवसाय कसा निवडावा ? भा 1ते 8. आ 1. पारनेरकर पुरूषोत्तम रामचंद्र. किलोस्कर पे्रस . पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
14523 उपयुक्त चमत्कार संग्रह भा 6वा. आ 1. सापकर भा. गो. --- तंत्रविज्ञान. Claim Book
18837 नोकरी करणारांसाठी मार्ग दर्शन अर्थात कार्यालय आणि कार्यक्षमता - आ.1. वाडेगांवकर वि. ना. वाडेगावकर. तंत्रविज्ञान. Claim Book
19172 मोटारसायकल स्कूटर तंत्र आणि मंत्र. आपटे म. शं. यंत्र विज्ञान प्रकाशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
20012 श्री गणेश पत्री - आ.1. राजे य. बा. द.कृ. नांदूरकर पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
20480 वृत्तपत्र मीमांसा - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. नीलकंठ प्रका. पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
20646 मित्र कसे जोडावे ? - आ.1. आपटे वा. शि. मंदाकिनी भावे पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
20647 श्रीमंत कसे व्हावे ? - आ.1. आपटे वा. शि. मंदाकिनी भावे पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
21880 पुष्पसाधना - आ.1. खारकर सुमती. सखी प्रका. पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
22656 तुम्हाला तांत्रिक शिक्षण पाहिजे ? - आ.1. महाराष्ट्र शासन. महा. शासन मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
23081 नोकरी कशी मिळवावी - आ.1. आपटे वा. शि. सरिता प्रका. पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
23246 फावल्यावेळात खूप पैसे मिळवा - आ.1. अनुभवी शिक्षक. --- तंत्रविज्ञान. Claim Book
27899 विचार सामर्थ्य . आ. 1. गांगल सुमन. गो. वा. कुलकर्णी कोल्हापूर. तंत्रविज्ञान. Claim Book
27900 आत्मसाक्षात्कार साधना व सिध्दी . आ. 1. स्वामी विवेकानंद. स्वा. व्योमरूपानंद . नागपूर. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42975 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42976 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42977 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42978 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42979 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42980 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42981 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42982 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42983 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
42984 आपल्या आगगाडयांची कहाणी. भागवत भा. रा. नॅशनलबुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
44341 मातीची धरणे. भालेराव श. म. ढवळे वा.रा. मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
45320 सामाजिक संशोधनाची तंत्रे. सोमण मा. शं. कुलकर्णी व. भ. पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
46470 औद्योगिक तंात्रिक शिक्षणाच्या सोयी. रानडे स. अ. रानडे प्रकाशन . मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
55002 योगायोगाने लागलेले शोध. सुंठणकर स. वि. उत्कर्ष प्रका. पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
56897 वायरमन. कुलकर्णी मा. गो. सन पब्लि. पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
66659 सर्वेक्षण यंत्र प्रौद्योगिकियां. राय सुरेन्द्रप्रसाद. विज्ञान लोक तंत्रविज्ञान. Claim Book
87227 रेडिओ -दुरुस्ती. सोहनी श्रीनिवास विनायक. --- तंत्रविज्ञान. Claim Book
102810 प्रगती पुलांची. कुलकर्णी सुधीर शं. ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
104691 प्राचीन भारतीय विमानशास्त्र. बोडस आनंद जयराम. नवचैतन्य प्रकाशन डोंबिवली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
110496 इंजिनियरच व्हायचंय. गीत श्रीराम. राजहंस प्रकाशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
111984 कथा जगप्रसिध्द पुलांच्या. कुलकर्णी सुधीर शं. ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
115540 इंजिनियरच व्हायचंय. गीत श्रीराम. राजहंस प्रकाशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
116503 स्कूटर देखभाल व दुरूस्ती-तंत्र आणि मंत्र. महांबरे गंगाधर. उत्कर्ष प्रकाशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
117845 वीज माझी बचत. स्वामी शिवयोगी चं. सुविद्या वितरण सोलापूर. तंत्रविज्ञान. Claim Book
118877 आयटी गाथा. कहाते अतुल. रोहन प्रकाशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
119074 आयटी गाथा. कहाते अतुल. रोहन प्रकाशन मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
121630 केवळ आयटीतच. कहाते अतुल. रोहन प्रकाशन मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
123589 भारतीय रेल इतिहास एवं उपलब्धियॉं. पाठक दिनेश. जान्हवी प्रकाशन दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
127658 रेडिओ दुरुस्ती. सोहनी श्रीनिवास विनायक. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ मुंबई. तंत्रविज्ञान. Claim Book
127659 स्कूटर मेकॅनिझम. पाटील व्ही. एल. साई प्रकाशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
127660 गाडीतील दोष कारणे व उपाय. पाटील व्ही. एल. साई प्रकाशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
131259 इसरो के रॉकेट एवं उनकी विकास संस्कृति. गुप्ता सुरेशचंद्र. किताबघर प्रकाशन दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
135403 सोपे वाईंडिंग. शेकटकर अ. मुं. तंत्रविज्ञान प्रकाशन कोल्हापूर. तंत्रविज्ञान. Claim Book
140533 अपारंपारिक ऊर्जा स्तोत्र. श्रीवास्तव विनय. श्री राम प्रकाशन नई दिल्ली. तंत्रविज्ञान. Claim Book
142889 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. गोडबोले अच्युत. मधुश्री पब्लिकेशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
142890 प्रवास. गोडबोले अच्युत. मधुश्री पब्लिकेशन तंत्रविज्ञान. Claim Book
142891 सजीव. गोडबोले अच्युत. मधुश्री पब्लिकेशन तंत्रविज्ञान. Claim Book
143052 इन्फोटेक. गोडबोले अच्युत. मधुश्री पब्लिकेशन,पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
143091 इन्फोटेक. गोडबोले अच्युत. मधुश्री पब्लिकेशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
143092 प्रवास. निफाडकर आसावरी -गोडबोले अच्युत. मधुश्री पब्लिकेशन,पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
143393 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. गोडबोले अच्युत. मधुश्री पब्लिकेशन्स नाशिक. तंत्रविज्ञान. Claim Book
143685 भारतीय करी चे रहस्य -शाकाहारी व मांसाहारी. मनोहर विष्णू. सकाळ मीडिया प्रा.लि. पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
144122 सजीव. गोडबोले अच्युत. मधुश्री पब्लिकेशन पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
144637 प्रवास. निफाडकर आसावरी -गोडबोले अच्युत. मधुश्री पब्लिकेशन,पुणे. तंत्रविज्ञान. Claim Book
Page 1 of 1