आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 258

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
7651 उपासमार की नियोजन हिंदी लेाकसंख्येचा प्रश्‍न - आ.1. हाटे चंद्रकला. पां.ना. बनहट्टी नागपूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8016 हिंदु घटस्फोट कायदा - आ.1. कायदे मंडळ मुंबई. य.गो. जोशी पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8017 मजेशिर निवाडे - आ.1. रानडे राम केशव. वि.र. बाम मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8032 भाडे नियंत्रण कायदा 1947 - आ.1. लॉ ऍकॅडमी. शि.सी. अभ्यंकर पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8041 कुळ व शेतजमीन कायदा. गाडगीळ श्री. वि. शि. सी. अभ्यंकर. पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8057 स्त्रियांचा कायदा -आ.1. रानडे राम केशव. अ.ह. लिमये पुणे 2. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8058 मुंबई कर्जदार शेतकरी सवलतींचा कायदा - आ.1. कुलकर्णी र.दि. जी. आर. भटकळ मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8059 भारतीय राज्यघटना - आ.1. जोशी दा. त्र्यं. जोशी पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8060 भारतीय अनुशासन पध्दती - आ.1. चितळे वि. सि. वि.ह. दामले पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8061 कोल्हापूर इलाख्यातील पंचायत संस्थांचा कायदा 1926 - आ.1. कोल्हापूर इलाखा पंचायत. को.इ. पंचायत कोल्हापूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8062 द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा - आ.1. लॉ ऍकॅडमी. शि.सी. अभ्यंकर पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8063 मुंबई सावकारी कायदा - आ.1. लॉ ऍकॅडमी. शि.सी. अभ्यंकर पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8064 युनोची कार्यपध्दती - आ.1. नॉर्मल टेट. यु.स्टे. इ. सर्व्हीस मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8065 कायदा, गुन्हे व गुन्हेगार. गोडबोले रा. र. द. रा. कानेगांवकर पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8066 हिंदुचा आजचा कायदा -आ.1. कुलकर्णी र.दि. कुलकर्णीबेळगावं. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8067 तुमचा वकील - आ.1. रानडे राम केशव. वि.र.बाम मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8068 अमेरिकेची राज्यषटना - आ.1. यु.एस. आय एस. यु.एस. आय.एस. अमेरिका. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8069 घरचाच कायदा अर्थात घरचा वकील - आ.1. दामले सी. के. द.ग. खांडेकर पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8071 मुंबई सावकारी कायदा - आ.1. लॉ ऍकॅडमी. शि.सी. अभ्यंकर पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8072 मुलभूत हक्क भारतीय राज्य घटना. खंड 1. गाडगीळ श्री. वि. श्री. बा. सरदेसाई. पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8073 कायदाआणि लोकशाही - आ.1. रानडे राम केशव. नवभारत प्रकाशन सांगली. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8074 स्वतंत्र हिंदुस्थानची नवी राज्यघटना- आ.1. राय एम. एन. गो.वा. खरे पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8075 घटना समिती - आ.1. कर्णिक र.भ. रेडीकल डेमॉक्रॅ टीक पार्टी. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8077 राष्ट्रसंवर्धक कार्यक्रम - आ.1. मेहता बाळूभाई. गो.स. मदाने धुळे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8078 हिंदुस्थानची नवी राज्यघटना-आ.1. अर्थाभ्यासी. य.गो. जोशी पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8079 वकिलाचा क्लार्क - आ.1. चिटणीस ना. अ. चिटणीस सातारा. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8080 नगदी वटहुकूम - आ.1. करवीर सरकार. ना.ब. पेंढारकर कोल्हापूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8081 स्वतंत्र भारतात लोकराज्य - आ.1. लेले पु. रा. श्री.दा. कुलकर्णी मुं. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8082 हिंदु कायद्यात स्त्रियांचे स्थान - आ.1. गजेंद्रगडकर के. बा. गजेंद्रगडकर सातारा. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8083 भाडे नियंत्रण कायदा - आ.1. लेले द. ब. लेले पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8084 स्त्रियांच्याा कायद्याची वाटचाल - आ.1. देशपांडे कमलाबाई. म.म. केळकर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8085 विधीशास्त्र विचार. गाडगीळ नरहर विष्णू. दा. त्र्यं. जोशी. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8086 मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्तनिधी कायद्याचे सुबोध विवेचन - आ.1. भावे वि. ग. वा.का. जोशी पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8087 मोठी माणसे गाजले खटले. गाडगीळ वि. न. अ. म. जोशी. पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8088 अश्ेिललता आणि कायदा. गाडगीळ वि. न. स. कृ. पाध्ये. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8089 चिन्मय हक्कसुत्रे - आ.1. टोपे त्र्यं. कृ. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8090 पाकिस्तानची राज्यघटना - आ.1. देवगिरीकर त्र्यं. र. दा.त्र्यं. जोशी पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8117 कुळ कायद्यावर प्रकाश भा.1 - आ.1. टाकळीकर, पाटील डी. डी. पाटील कोल्हापूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
8360 स्त्रियांचा कायदा -आ.1. रानडे राम केशव. अ.ह. लिमये पुणे 2. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
10127 नवहिेंदु वारसा कायदा (इ. स. 1867)आ 1. फडके वि. रा. हे. वि. फडके . पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
10128 विद्यार्थी धर्म . आ 1. दिवेकर महादेवशास्त्री. नवरे श्री. शं. वाई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
10129 परशुराम चरित्र व पंचमानव व हिंदु समाज . आ 1. माटे श्री. म. वि. ग. ताम्हणकर . पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
10130 मार्क्सवाद म्हणजे काय ? आ 1. कारखानीस सरला. जबलपुर प्रकाशन. जबलपुर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
13515 दशरथ नंदन श्रीराम. आ 1. गांधी ल. दे . मार्तड उपाध्याय. दिल्ली. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
13907 न्यायमकरंद . आ 1. भट्टाचार्य. चौखंबा सं. सिरीज .बनारस. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
14194 सटीक कुळहक्क सनदेचा कायदा. आ 1. खांडेकर द. ग. खांडेकर . पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
14232 हिंदुधर्मशास्त्र . आ 1. राजमाचिकर न. भि. नाथश्रम छा. पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
14245 गोष्टींचा लागुपणा. आ 1. रानडे गोविंद वामन. --- न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
14285 भारतंीय व्यापार विषयक आणि औद्योगिक कायदे . आ 1. करंदीकर सी. जी. स. कृ. पाध्ये. पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
14286 भारतीय व्यापार विषयक आणि औद्योगिक कायदे . आ 1. क रंदीकर सी. जी. स. कृ न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
14332 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कायदा. 1961. गाडगीळ श्री. वि. ग. ल. ठोकळ. पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
14340 न्याय कुसुमांजली आ 1. मदुदयनाचार्य. चौखंबा संस्कृती. बनारस. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
15026 कुटुंब प्र्राकाश पूर्वार्ध -गद्यपद्यात्मक . आ 1. लिमये वि. गो. ना. म. शिवाापूरकर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
15076 न्याय वैद्यक (ग्रंथमाला) आ 1. विद्याविलास. --- न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
15108 न्यायवैद्यक . आ 1. वैद्य गो. शि. गणपत कृष्णाजी. मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
15148 मुसलमानी कायदा म्हणजे दायभाग व करार . आ 1. व्यंकटेश वकील. श्री शिवाजी छा. मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
15149 फौजदारी निवाडयांचे सार . आ 1. अत्रे मा. बा. इंदूप्रकाश छा. मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
16385 व्यवहारसंग्रह. (मुंबई हायकोर्टाचे ठराव). महाराष्ट्र शासन. महाराष्ट्र शासन. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
16402 सन 1872 चा ऍक्ट 10वा. राजमाचिकर त्रि.ं ना. --- न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
16661 दिवाणसंबंधी लागणारे किरकेाळ कायदे व ऍक्ट. आ. 1. सोहनी हरी चिंतामणी. ज्ञानप्रकाश छा. पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
17107 मुंबई हायकोर्टाचे निवडक ठराव - आ.1. इंदू प्रकाश. इंदु प्रकाश छा. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
17108 दिवाणी कायदे व ऍक्ट - आ.1. केळकर विष्णू मोरेश्‍वर. गणपत कृ. मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
17109 दिवाणी सर्व कायदे व ऍक्टचा संग्रह - आ.1. मांडे राघवेंद्र रावजी. --- न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
17115 को.सि. म्यु. कानू - आ.1. म्युनिसिपालीटी. सहस्त्रबुध्दे केाल्हापूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
17116 हिंदुधर्मशास्त्र भा.1 - आ.1. भाटवडेकर वि. कृ. देशी विद्याखाते बडोदे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
17138 मुंबई हायकोर्टाचे निवडक ठराव - आ.1. इंदू प्रकाश. इंदु प्रकाशन छां. मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
17658 भारतीय घटनेचा परिचय - आ.1. पत्रके श्री. शं. सु.दे. जोशी पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
18425 न्यायसुधामंडनम - आ.1. शिगरे मध्वराज व्यंकटेश --- न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
18426 --- अज्ञात. --- न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
19081 रवींद्र द्वादशी - आ.1. पुरोहित राधेश्याम. राजपाल ऍ. सन्स दिल्ली. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
19082 प्राचीन साहित्य -आ.1. आठवले रामचंद्र बलवंत. र.ग. जोशी पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
19083 चतुरंग - आ.1. ठाकूर रवींद्रनाथ. पुलिनविहारी सेन कलकत्ता. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
19084 रवींद्रनाथ - आ.1. जोशी कम. ओरियंट लौ. लिमिटेड कलकत्ता. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
19134 न्यायवैद्यक - आ.1. विद्याविलास. . न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
19177 मंदापाटणकर खुनातील दोन आरोपींची फाशी थांबवा - आ.1. मोरे व. आ. मोहना प्रका. मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
19196 द्रव्यनीती - आ.1. खेर सी. पं. गो.वा. कुलकर्णी कोल्हापूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
19253 मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 - आ.1. जोशी व. शं. जोशी पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
20127 महराष्ट्र शासनाचा जनसंपर्क. एक दिशा. अहंकारी गोविंद एस. गणेश प्रकाशन न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
20833 हिंदू कायद्याचे निबंध कोल्हापूर - आ.1. छ. सरकार करवीर. कोल्हापूर सरकार कोल्हापूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
21012 स्त्री आणि कायदा- आ.1. पुंगलिया सुनीती. मु.शं. किर्लोस्कर पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
21013 स्वातंत्र्योत्तर स्त्री विषयक कायदे - आ.1. शारंगपाणी सरेाजिनी. स. शारंगपाणी पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
21884 भारतीय राज्यघटना आणि राजकारण - आ.1. चौधरी रमेश. राधेय प्रका. नागपूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
22021 यु.नो.- आ.1. पोतदार केशव. कॅान्टीनेंटल प्रका.पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
22257 कौटुंबिक कायदे आणि समाज परिवर्तने - आ.1. नारगोलकर शकुुंतला. समाजवादी महिला सभा. पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
22841 हिंदू कायद्यात स्त्रियांचे स्थान - आ.1. गजेंद्रगडकर के. बा. आदर्श वाङमय पुणे. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
23366 महाराष्ट्रातील पुरातत्व - आ.1. माटे श्री. म. स.रा. शं.मं. मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
23477 भारतीय स्त्रीचे कायदेविषयक -आ.1. त्रिभुवन ज्योत्स्ना. --- न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
26800 मंडळ अहवालाची चिकित्सा. आ. 1. ढोले म. शं. विचार प्रबोधिनी . संागोला. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
26824 गुन्हा आणि तपास . आ. 1. देशपांडे द. बा. अनंत दशरथ . औरंगाबाद. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
28420 नवी घटना दुरूस्ती : अन्वय आणि अर्थ. आ. 1. भोळे भास्कर लक्ष्मण. अमेय प्रका . नागपूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
28453 उध्वस्त घरटी. आ. 1. परांजपे शकुंतला. मनोरमा पक्रा . मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
43252 भारताची राज्यघटना. संचालक प्रकाशन विभाग. संचा.नॅशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
43253 भारमाची राज्यघटना. संचालक प्रकाशन विभाग. संचा. प्रकाशन विभाग दिल्ली. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
43254 भारताची राज्यघटना. संचालक प्रकाशन विभाग. संचा. प्रका. विभाग दिल्ली. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
43255 भारताची राज्यघटना. संचालक प्रकाशन विभाग. संचा. प्रकाशन विभाग दिल्ली. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
43256 भारताची राज्यघटना. संचालक प्रकाशन विभाग. संचा. प्रका. विभाग दिल्ली. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
48356 नवी घटनादुरूस्ती . अन्वय आणि अर्थ. भोळे भास्कर लक्ष्मण. अमेय प्रकाशन . नागपूर. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
49428 सहकारी कायदा मार्गमित्र. गोखले रजनी म. मार्ग मित्र प्रका. पुण े. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
49451 सहकाराची मूलतत्वे. मदाने मा. वि. --- न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
50467 भारतीय संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. चपळगांवकर नरेंद्र. मौज प्रकाशन. मुंबई. न्यायशास्त्र/कायदा. Claim Book
Page 1 of 3