आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 25

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
18031 कोंबडयांची अंडी - आ.1. वैद्य वसंत. के.वि. केाठावळे मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
18032 कोंबडयांचा आहार - आ.1. वैद्य वसंत. के.वि. कोठावळे मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
18033 कोंबडयांच्या पिल्लांचे संवर्धन - आ.1. वैद्य वसंत. के.वि. कोठावळे मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
18034 कोंबडयांची छाटणी - आ.1. वैद्य वसंत. के.वि.केाठावळे मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
18035 कोंबडयांचे कर्दनकाळ -आ.1. वैद्य वसंत. के.वि.केाठावळे मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
18132 कोेंबडयांचा आहार - आ.1. वैद्य वसंत. के.वि. केाठावळे मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
18240 कोंबडयांची घरे व उपकरणे - आ.1. वैद्य वसंत. के.वि. कोठावळे मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
20905 पाळीव प्राणी - आ.1. सिंघ हरबन्स. नॅशनल बुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. पाळीव प्राणी. Claim Book
20906 पाळीव प्राणी - आ.1. सिंघ हरबन्स. नॅशनल बुक ट्रस्ट नवी दिल्ली. पाळीव प्राणी. Claim Book
21326 अधिक दूध देणारी नवी गाय - आ.1. जामखेडकर प्रभाकर. ग.तु. बांदोडकर मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
43679 मांसल कोंबड्यांचा व्यवसाय. वैद्य वसंत. कोठावळे कै.वि. मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
43682 कोंबड्यांचा व्यवसायाचे अर्थशास्त्र. वैद्य वसंत. कोठावळे के.वि. पाळीव प्राणी. Claim Book
43743 कोंबड्यांची घरे व उपकरणे. वैद्य वसंत. कोठावळे के.वि.मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
44420 कोंबडयांच्या पिल्लांचे संवर्धन. वैद्य वसंत. केाठावळे के.वि. मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
46027 अधिक दूध देणारी नवी गाय. जामखेडकर प्रभाकर. बांदोडकर ग. तु. पाळीव प्राणी. Claim Book
62651 पक्ष्यांची घरटी. तापीकर श्रीकांत. कोँन्टीनेंटल प्रका. पुणे. पाळीव प्राणी. Claim Book
89997 पक्षीनिरिक्षण. कुलकर्णी बा. स. मॅजेस्टिक प्रकाशन मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
106740 सुंदर पक्षी. ग्रव शैलजा. मनोविकास प्रकाशन पुणे. पाळीव प्राणी. Claim Book
106995 पक्षी निसर्गाचा एक अनमोल खजिना. खैरनार डी. एन. सायली प्रकाशन पुणे. पाळीव प्राणी. Claim Book
109635 निसर्गातले परिचित अपरिचित. आमडेकर मिलिदं. लोकवाङमय गृह मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
117035 पक्षी आपले सख्खे शेजारी. पुरंदरे किरण. ज्योत्स्ना प्रकाशन पुणे. पाळीव प्राणी. Claim Book
119046 तांबट. जाधव प्रल्हाद. ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई. पाळीव प्राणी. Claim Book
131591 पर्यावरणातील कवच कुंडले. खैरनार एन. महाजन पब्लिशिंंग हाऊस पुणे. पाळीव प्राणी. Claim Book
132695 पक्षिविज्ञान. गोखले वि. ना. पुणे विद्यार्थी गृह प्रकाशन पुणे. पाळीव प्राणी. Claim Book
133071 पशुवैद्याची रोजनिशी. जोशी अरुण. राजहंस प्रकाशन पुणे. पाळीव प्राणी. Claim Book
Page 1 of 1