आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 72

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8394 रत्नप्रदीप खं. 1 - आ.1. खांबेटे म. ल. म.कृ.पाध्ये जळगांव. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8401 लघुरत्नपरीक्षा - आ.1. खांबेटे म. ल. दा.ना.मोघे कोल्हापूर. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8408 वातावरण - आ.1. करंदीकर बा.शं. रा.श्री. गोंधळेकर पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8412 प्राथमिक भुस्तरशास्त्र स्वभावपरिज्ञान. - आ.1. हुदलीकर सत्यबोध. अ.वि. पटवर्धन पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8512 सागराचे दिव्यदर्शन - आ.1. बर्वे प. म. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8515 हवेच्या विश्‍वात - आ.1. कर्वे चिं. श्री. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8516 ज्वालामुखी आणि भूकंप - आ.1. कर्वे चिं. श्री. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8517 सागरतळाचा शोध - आ.1. बर्वे प. म. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
8542 भूगोलावरील वनस्पतीेचे प्रदेश - आ.1. मोडक वि. आ. कृ.दि. कुलकर्णी. भूर्गविज्ञान. Claim Book
10132 रत्न प्रदीप खं 1ला. आ 1. खांबेटे म. ल. म. कृ. पाध्ये . नागपुर. भूर्गविज्ञान. Claim Book
14181 रत्नदीप खं. 1ला. आ 1. खांबेटे म. ल. म. कृ. पााध्ये . नागपूर. भूर्गविज्ञान. Claim Book
14182 रत्नदीप खं. 2रा. आ 1. खांबेटे म. ल. म. कृ. पाध्ये. नागपूर. भूर्गविज्ञान. Claim Book
14512 हवा. आ 1. नगरकर ब. भा. इंडियन प्रि. प्रेस . मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
15058 हवा. आ 1. नगरकर ब. भा. इंडियन प्रि. पे्र. मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
17291 प्राथमिक विद्युतशास्त्र भा. 1 - आ.1. शहा प्र. पी. अर्न विद्युत शाळा पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
18672 भू भागाचे शेाध व शेाधक त्यांच्या साहसी सत्यकथा भा.4 - आ.1. आंबेकर शं. बा. सु.दे. जोशी पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
18683 विद्यूत यशोदीप - आ.1. पिटके शाम. कृ.रा. सामंत मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
18738 महासागर - आ.1. सहस्त्रबुद्धे विद्याधर. ग.दा. क्षीरसागर पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
28945 एक प्रवास : पृथ्वीचा मध्यापर्यन्त . आ1. पारसनिस अमित. उन्मेष प्रका पूणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
28947 पर्यावरण प्रदेषण . आ . 1. घाटे निरंजन. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
29023 पर्यावरण शास्त्र . आ 2. करमरकर प्रभाकर. कॉन्टिनेंटल प्रकाशन पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
50276 निसर्ग जोशी भा. पं. कॉन्टिनेंटल प्रका. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
53539 भूकंप. आ 1. मगर जयकुमार. साकेत प्रका. भूर्गविज्ञान. Claim Book
54241 वसुधरेचे सुपुत्र. बोर्डे शाम. साहित्य प्रसाार केंद्र. मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
54405 वसुंधरा. आ 1. घाटे निरंजन. अनिरू ध्द साहित्य. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
55657 मृदा प्रदूषण. आ 1. मिश्र शिवगोपाल. ज्ञानगंगा प्रका. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
58223 भुकंप -1. देवळे अरूण. मीनल प्रका.पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
60217 पाउत्र्स शास्त्रीय मागोवा. राहुडकर वा. ब. कॉन्टिनेंटल प्रका. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
61260 पर्यावरणाची कथा आणि व्यथा. पागनीस रविकांत. चंद्रकला प्रका. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
61951 उर्जा व स्वावलंबन. देशपांडे अ. पां. ग्रंथाली प्रका. मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
61965 परिसर आणि स्वालंबन. देशपांडे अ. पां. ग्रंथाली मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
62142 पर्यावरण प्रदूषण. श्रीवास्तव गोपीनाथ. सुनिल साहित्य सदन दिल्ली. भूर्गविज्ञान. Claim Book
63410 पर्यावरण शिक्षण. बोंेडे विजया सुनित. आदित्य प. हा. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
63412 हिंदी महासागराचा इतिहास. भावे ह. जा. वरदा बुक्स पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
65163 पर्यावरण संरक्षण. आ 1. गेास्वामी सुबुद्धि. श्याम प्रका . कटक. भूर्गविज्ञान. Claim Book
65751 वेध पर्यावरणाचा . आ 1. घाटे निरंजन. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
65819 कृष्णविवरे . आ 1. पाटील निवास. कॉन्टिनेंटल प्रका. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
65927 विश्वरचनेचे कोडे . मराठे चंद्रकांत. पुष्प प्रका. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
66182 निसर्गाचा प्रपंच . कोगेकर ना. वा. पाॉप्युलर प्रका. मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
66402 कृष्ण विवरे . आ 1. पाटील निवास. कॉन्टिनेंटन्ल प्रका . पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
66580 चट्टान स्टोलबर्ग. जनवाणी प्रका . दिल्ली. भूर्गविज्ञान. Claim Book
66686 वायु के मनोरंजक प्रयोग. जोसलीन आई. सी. राष्ट्र भाषा प्रका. दिल्ली. भूर्गविज्ञान. Claim Book
66695 Energy from the Sun. Sootha G. D. Indraprastha Praka . Delhi. भूर्गविज्ञान. Claim Book
66707 दैनिक जीवन में भौतिकी - 1. पेरलमान या. इ. विज्ञान प्रगति प्रका . दिल्ली. भूर्गविज्ञान. Claim Book
66708 दैनिकी जीवन में भौतिकी - 2. पेरलमान या. इ. विज्ञान प्रगति प्रका . दिल्ली. भूर्गविज्ञान. Claim Book
67715 पर्यावरण भयावह भविष्य. गुप्ता आर. के. सुरेद्रकुमार ऍड सन्स . दिल्ली. भूर्गविज्ञान. Claim Book
67723 पर्यावरण : संरक्षण. सोनी वेदप्रकाश. एस. के. पब्लि. दिल्ली. भूर्गविज्ञान. Claim Book
68315 गजराज . आ 1. सामंत बाळ. परचुरे प्रका . मुंबई. भूर्गविज्ञान. Claim Book
68565 पर्यावरण : आधार . सोनी वेदप्रकाश. साहित्स सृष्टी प्रका . दिल्ली. भूर्गविज्ञान. Claim Book
68718 पानी का रखरखाव . आ 1. आंटाला शामजीभाई. नॅशनलबुक ट्रस्ट इंडिया. भूर्गविज्ञान. Claim Book
68781 सागर . आ 1. दास वर्षा. नॅशनलबुक ट्रस्ट. इंडिया. भूर्गविज्ञान. Claim Book
69064 हवा व उष्णता यांचे प्रयोग . केळकर श्री. वि. दिलीपराज प्रका . पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
69462 पर्यावरण प्रदूषण: संकट और निवारण. पंकज एस. सी. विज्ञान शिक्षा संस्थान. भूर्गविज्ञान. Claim Book
69862 कथा ही सात सागरांची. गोखले श्री. पु. कॉन्टिनेंटल प्रका . पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
70901 तलावांची भारतीय परंपरा. भलगे प्रदीप. साकेत प्रका . औरंगाबाद. भूर्गविज्ञान. Claim Book
72887 लहरी हवामान. कुलकर्णी कुमार. ग्रंथाली भूर्गविज्ञान. Claim Book
75693 भूकंप. हेम्माडी अशोककुमारराव. नॅशनलबुक ट्रस्ट. इंडिया. भूर्गविज्ञान. Claim Book
76816 वसुंधरेचे आविष्कार. चोरघडे शं. ल. अनिरूध्द सा. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
76825 निसर्गायण. कुलकर्णी दिलीप. राजहंस प्रका. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
78370 लहरी हवा. घोरपडे अभिजीत. कॉन्टिंनेंटल प्रका. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
78562 भूकंप. सहस्त्रबुद्धे य. शि. कॉन्टिनेंटल प्रका . पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
78573 भारतीय सागर आणि सागर किनारे. ब्रह्मे श. भा. कॉन्टिनेंटल प्रका. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
78711 पर्यावरणाची कथा आणि व्यथा. पागनीस रविकांत. चंद्रकला प्र. पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
85875 भूमातेचा कोप - भूकंप. धरत पां. वि. साकेत प्रकाशन. औरंगाबाद. भूर्गविज्ञान. Claim Book
88058 पर्यावरण शिक्षण. पाथरे नीला. चैतन्य प्रकाशन. कोल्हापूर. भूर्गविज्ञान. Claim Book
88955 पर्यावरण शिक्षण. पाथरे नीला. चैतन्य प्रकाशन. कोल्हापूर. भूर्गविज्ञान. Claim Book
95379 जलक्षेत्रातील फेरबदल. संसाधने व उपजिविका गट पुणे. संसाधने व उपजिविका गट पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
97806 धुवाधार धबधबे. जोहरापूरकर भास्कर. साहित्य प्रसार केंद्र नागपूर. भूर्गविज्ञान. Claim Book
110393 भुकंप सुरक्षा. मंगनाळे व्ही. एस. मुक्तरंग प्रकाशन भूर्गविज्ञान. Claim Book
110407 गेब वॉर्मिग एक समस्या. खरात प्रतापसिंह. अभिनंदन प्रकाशन भूर्गविज्ञान. Claim Book
139497 गंगा ते कावेरी ळाग -2. ब्रम्हे श.भा. कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन पुणे. भूर्गविज्ञान. Claim Book
141486 भारताचा भूगोल. घारपुरे विठ्ठल. पिंपळापुरे बुक डिस्ट्रिब्युटर्स नागपूर. भूर्गविज्ञान. Claim Book
Page 1 of 1