आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 94

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8391 मी कसा झाले ? - आ.1. कर्वे भा.धों. भा.धों. कर्वे पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8393 जननमरण मिमांसा - आ.1. भाटे वि. बा. बळवंत ग.दाभोळकर पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8439 मी कसा झाले? - आ. कर्वे भा.धों. कर्वे पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8444 सजीव सृष्टीची उत्क्रांती - आ.1. दातार स.ना. दातार अहमदाबाद. मानवविज्ञान. Claim Book
8456 मानवाचा विकास - आ.1. पाटणकर वा. स. ग.दा सामंत मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
8470 मानवाची कहानी - आ.1. संझगिरी प्रभाकर. जयंत एस. भट मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
8498 उत्क्रांतीवाद - आ.1. पारीख इंदुमती. शंकरराव देव पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8499 जीवोत्पत्ती - आ.1. सोवनी रा. वि. शंकरराव देव पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
8509 मानवी अनुवंशिकता - आ.1. सोवनी रा. वि. साहित्य संस्कृती मं. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
8538 प्राचीन माणसे - आ.1. मोटे कृष्णाबाई. के.वि. कोठावळे मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
12840 शोंध मानवाचा. आ 1. आपटे वा. शि. वा. शा. इनामदार. पुणे 2. मानवविज्ञान. Claim Book
14491 जीवन शास्त्राची तत्वे . आ 1. भाटे वि. भा. वि. पा. भाटे . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
14493 पदार्थ विज्ञान शास्त्र. आ 1. खोत ना. व्यं. निर्णसागर छा. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
14830 सार्थ परमार्थ. आ 1. भागवत ना. ह. जावजी दादजी . मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
14831 आचार्य परिषद. आ 1. दामले द. कृ. समर्थ प्रसाद छा. कोल्हापूर. मानवविज्ञान. Claim Book
14832 स्वीदन बार्गहयांच्या मता विषयी एका हिंदुगृहस्थाचे विचार. आ 1. तर्खडकर ना. दा. निर्णयसागर छा. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
14833 सिसरोकृत नीती विषयक चार निबंध. आ 1. सिसोरो. सुबोध प्रकाश. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
14834 दत्त दास तत्वेाक्ति संग्रह भा . 1ला. आ 1. काळे त्र्यं. गु. वि. बो. विजापूरकर . कोल्हापूर. मानवविज्ञान. Claim Book
14848 सेनेका व एपिक्टेटस . आ 1. केळूसकर कृ. अ. सरकारी. छा. बडोदे. मानवविज्ञान. Claim Book
14849 ब्रम्ह विद्या प्रबोध रत्न . भा 1ला. आ 1. माटे ग. बा. कल्पतरू आनंद वृत्त छा. सोलापूर. मानवविज्ञान. Claim Book
14850 षडदर्शन चिंतनिका. आ 1. मित्र का. र. निर्णयसागर छा. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
14851 ब्रम्हविद्या प्रबोध रत्न भा 2रा. आ 1. माटे ग. बा. कल्पतरू आनंद वृत्त छा. सोलापूर. मानवविज्ञान. Claim Book
18917 सागरतळाचाशोध - आ.1. बर्वे प. म. अ.ल.गाडगीळ मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
18923 मानवशास्त्र. गोगटे सुधा. अ. ल. गाडगीळ मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
19018 संस्मरणीय संग्राम - आ.1. चाफेकर शं. ग. अ.म. जोशी पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
19387 छंद कला क्रि डा विश्‍व - आ.1. बापट दिवाकर. --- मानवविज्ञान. Claim Book
20185 व्यक्तिमत्व कसे सुधारावे? - आ.1. आपटे वा. शि. मंदाकिनी भावे पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
22150 असे ग्रह अशी उपासना - आ.1. महाले नारायण. अ.र. तेंडुलकर मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
23367 धर्मजीवन व तत्वज्ञान - आ.1. शिंदे विठ्ठल रामजी. महा.शासन मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
26373 ज्ञातापासून मुक्ती . आ. 1. कृष्णमूर्ति जे. कृष्णमुर्ती फांऊडेशन मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
26376 जरा डोकं चालवा. आ. 1. ढगे ज. ना. प्र. मि. टिळक . मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
26907 सन्मानाने मरण्याचा हक्क. आ. 1. लिमये विनायक. वि. लिमये . सांगली. मानवविज्ञान. Claim Book
27438 मुद्राशास्त्र आ. 1. गोस्वामी केदार. ढवळे ध. बा. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
27439 आय चिंग - चिनी पध्दतीनुसार भविष्यवेध . आ. 1. ओहोळ शान्तवन. श्रीगजानन बु. डेपो . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
27441 ग्रहयोग आणि कामजीवन . आ. 1. केळकर श्री. के. शेवाळे चं. जी. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
27853 भारतीय मोहिनी विद्या. आ. 2. वेलणकर शरद. वेलणकर श . अ. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
27898 सुखी जीवन. जळूकर दत्तात्रयशास्त्री. व. श्री. सातवळेकर. पारडी. मानवविज्ञान. Claim Book
28168 स्पेशल रिपोर्ट. आ. 1. ताम्हणकर अरुण. अक्षर छाया . प्रका . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
28237 तुमची जन्मतारीख तुमचे भाग्य . आ. 1. कीरो. रघुवंशी ग.वि. मुंंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
28238 हस्तरेषाशास्त्र. आ. 1. कीरो. रघुवंशी र.वि. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
28271 अंक ज्योतिष व हस्त सामुद्रिक . आ. 1. कटककर एम. उत्कर्ष प्रका. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
28512 ग्रहवेध . आ. 1. आगाशे प्रभाकर ज. मुक्ता प्रका . मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
45871 मानवी अनुवंशिकता . आ 1. सोवनी रा. वि. म. राज्स . सा. व . संस्कृति. म. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
49407 गोरक्षनाथयोग - सिध्दी आणि साक्षात्कार. बापट कृ. म. गजानन बुक डेपो. मुंबईु. मानवविज्ञान. Claim Book
49808 मनोविकार कथा आणि व्यथा. आ 1. बर्वे राजेंद्र. डिंपल पब्लि. ठाणे. मानवविज्ञान. Claim Book
56142 व्यक्तिमत्व विकास. आ 2. कुलकर्णी राम अनंत. प्रतिक प्रका. नाशिक. मानवविज्ञान. Claim Book
58580 जनुक मोहिम. दत्ता सुकन्या. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
58593 जनुक शक्ती. दत्त आशिष. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
59039 जगात देव आहे का?. लाटकर बाळासाहेब. लाटकर प्रका. कोल्हापूर. मानवविज्ञान. Claim Book
59237 शकुनशास्त्र. गोस्वामी केदार. ढवळे प्रका. मानवविज्ञान. Claim Book
60318 कठीण समय येता. फडके कि. गो. त्रिदल प्रका. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
62174 मनुष्य महाबली कैसे बना -2. नीलाभ. उपासना प्रका. इलाहाबाद. मानवविज्ञान. Claim Book
62175 मनुष्य महाबली कैसे बना.-2. नीलाभ. उपासना प्रका. इलाहाबाद. मानवविज्ञान. Claim Book
62503 जीवोत्पत्ती आणि नंतर. खरे नंदा. ग्रंथाली प. मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
62526 मानवाचे पूर्वज. भावे ह. जा. वरदा बुक्स मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
63401 निसर्ग सूक्त. नाईक ज्ञानदा. पद्मगंधा प्रका. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
63404 सोयरी वनचरे. पांडे सतीश. पद्मगंधा प्रका. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
63694 हसत खेळत कुंडलिनी विज्ञाप. जोशी पु. म. रघुवंशी प्रका. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
63866 जीवनरहस्य . ठकार विमला. ज्ञानप्रबोधिनी . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
64139 प्रतिमा - 1. संजिवन डायरी. एस. टी . माने . मानवविज्ञान. Claim Book
64647 पुनर्जन्म . आ 1. वर्तक प. वि. प.विं. वर्तक. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
64766 संमोहनाबद्दल सर्व काही. साठे भा. वि. उन्मेष प्रका . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
65451 मानव की कहानी. सिंह शमशेर. नॅशनल बुकट्रस्ट इंडिया. मानवविज्ञान. Claim Book
66386 सागरातील नवलाई . आ 1. पवार किशोर. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
66512 सागरातील नवलाई आ 1. पवार किशोर. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
66605 जीव विज्ञान के अक्षिम. शर्मा डी. पी. सजल पब्लि मानवविज्ञान. Claim Book
66882 जीवशास्त्र परिभाषा कोश . भाषा संचालनालय भाषा संचालनालय मानवविज्ञान. Claim Book
68960 जन्मतारेखीतील गूढ. घाणेकर मधुसुदन. इंद्रायणी सा. प्रका . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
69078 झटपट व्यक्तित्व कसे सुधाराल ?. पवार प्रदीप. इंद्रायणी सा. प्रका . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
69114 निद्रा आणि भय. सरदेसाई ह. वि. श्रीविद्या प्रका . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
69116 निद्रा गोगटे म. ग. मॅजेस्टिक प्रका . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
69535 चिंतामुक्त जीवन. मुनोत आर. डी. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
70565 आनंदमय जीवनासाठी. भगत रा. तु. सुविद्या प्का सोलाूपर. मानवविज्ञान. Claim Book
70592 कोवळी मने सावरणारे हात. सोवनी अनुराधा. उन्मेष प्रका . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
70674 काय सांगते देहभाषा. परुळेकर आशा. उन्मेष प्रका. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
71313 मानवशास्त्रीय आदिम. कुलकर्णी शौनक. सन पब्लि. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
71649 जैवतंत्रज्ञान. जोगळेकर प्रमोद. कॉन्टिनेंटल प्र. पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
72535 झटकून टाक जीवा. बर्वे राजेंद्र. मनोविकास प्रका . मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
72652 तणावमुक्तीची गुरूकिल्ली. जोशी स. ह. राजेश प्रका . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
78552 मानवी विकासातील क्रांत्या. चिपळोणकर वसंत. कॉन्टिनेंटल प्रका . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
84643 व्यक्तिमत्व विकास ब करियर मार्गर्दशन. सांगलीकर व्ही. एन. अंबा प्रकाशन . कोल्हापूर. मानवविज्ञान. Claim Book
84695 पुढाकार घ्या. परळीकर संजीव. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
96197 अनंताची पाऊलवाट. फडके वि. के. अतुल प्रकाशन पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
97415 मानवशास्त्रातील लिगंभावाची शोधमोहीम. भागवत विद्युत. डायमंड पब्लिकेशन पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
99171 पास्ट लाईफ रिग्रेशन. येरी शुभा. मेनका प्रकाशन पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
108391 सक्सेस 101. देव अनिता. साकेत प्रकाशन औरंगाबाद. मानवविज्ञान. Claim Book
117647 शॅडोज ऑफ फरगॉटन ऍन्सेस्टर्स. लऊळ रमेश / ले. कार्ल सेगन व ऍन ड्रियन. मॅजेस्टिक प्रकाशन मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
118404 शॅडोज ऑफ फरगॉटन ऍन्सेस्टर्स. लऊळ रमेश / ले. कार्ल सेगन व ऍन ड्रियन. मॅजेस्टिक प्रकाशन मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
120836 तीची कहाणी. घाटे निरंजन. समकालीन प्रकाशन पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
120956 तीची कहाणी. घाटे निरंजन. समकालीन प्रकाशन पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
123930 काय सांगते देहभाषा. परुळेकर आशा. उन्मेष प्रकाशन पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
133174 परी जीनरूपे उरावे. मेहता विश्राम. ृ्रंग्रंथाली प्रकाशन मुंबई. मानवविज्ञान. Claim Book
133237 चालता बोलता माणूस. गोखले करुणा. राजहंस प्रकाशन पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
142584 पुढाकार घ्या. परळीकर संजीव. मेहता पब्लिशिंग हाऊस . पुणे. मानवविज्ञान. Claim Book
Page 1 of 1