आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 18

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
23272 भारताची मुर्तिकला - आ.1. जोशी महादेवशास्त्री. के.वा.जेाशी पुणे. मुर्तिकला. Claim Book
51271 महाराष्ट्राची निसर्गलेणी. आ 2. डॉलिडे क्लब मुंबई. डॉलिडे क्लब मुंबई. मुर्तिकला. Claim Book
56365 सुलभ रत्न शास्त्र . गोस्वामी केदार. ढवळे प्रका. मुंबई. मुर्तिकला. Claim Book
63850 कौशल्य वेध. आ 1. जोशी चंद्रहास. प्रसाद प्रका. पुणे. मुर्तिकला. Claim Book
64280 आकार: जन्मकथा -शिल्पांची . आ 1. साठे सदाशिव. राजहंस प्रका . पुणे. मुर्तिकला. Claim Book
64762 लेणी महाराष्ट्राची. घाणेकर प्र. के. स्नेहल प्रका. पुणे. मुर्तिकला. Claim Book
66067 नाणेपुराण आ 1. वाघे सुरेश. ग्रंथाली. मुंबई. मुर्तिकला. Claim Book
66125 काष्ठशिल्प. पलुसकर विनायक. मृणयी ऋग्वेदी प्रका मुर्तिकला. Claim Book
67219 मराठवाडयातील लेणी. आ 1. कठारे अनिल. कल्पना प्रका. नांदेड. मुर्तिकला. Claim Book
69186 रत्नरहस्य. बापटशास्त्री कृ. म. राजेश प्रका . पुणे. मुर्तिकला. Claim Book
69568 विदर्भातील प्राचीन मूर्ती. केळकर कमल आनंद. श्रींमंगेश प्रका . नागपूर. मुर्तिकला. Claim Book
74222 रत्ने वापरा ! अडचणी सोडवा!. प्रधान प्रकाश. नवचैतन्य प्रका . मुंबई. मुर्तिकला. Claim Book
76595 भारतीय शिल्पातील प्राणी. अहिरराव प्र. रा. वरदा बुक्स पुणे. मुर्तिकला. Claim Book
76637 वेरूळ लेण्यातील शिल्पवैभव. टिपरे राधिका. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. मुर्तिकला. Claim Book
76908 आपली नाणी. पिंपळखरे उज्ज्वला. राजा प्रका. मुंबई. मुर्तिकला. Claim Book
79447 रत्न रहस्य. मोतीवाला एम. यू. कॉन्टिनेंटल प्र.पुणे. मुर्तिकला. Claim Book
88646 लेणी महाराष्ट्राची. दळवी दाऊद. ग्रंथाली मुंबई. मुर्तिकला. Claim Book
143316 मूर्तिविज्ञान. खरे गणेश हरी. भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे. मुर्तिकला. Claim Book
Page 1 of 1