आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 1054

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
6198 लो. टिळकांचे केसरीतील लेख खं. 1 - आ.1. केसरी मराठा संस्था. न.चि. केळकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
6951 ब्राम्हणांतील पेाटजातींचे एकीकरण - आ.1. दिवेकर महादेवशास्त्री. दिवेकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7490 संघटन संजीवनी -आ.1. पाटणकर ग. प. एम.आर. कुलकर्णी मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7491 हिंदी राष्ट्रीय क्र ांतीचे तत्वज्ञान - आ.1. राय एम. एन. लीलबेन परेख पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7492 स्वराज्य शिष्टाई - आ.1. देव शंकरराव. शं.द. देव पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7493 बर्कसाहेबांचे भाषण -आ.1. बर्क. --- राज्यशास्त्र. Claim Book
7494 स्वदेशी समाज - आ.1. साने गुुुरुजी. रामभाऊ भोगे जळगांव. राज्यशास्त्र. Claim Book
7495 गांधीपाद - आ.1. गांधी मोहनदास करमचंद. पी.डी. मराठे नागपूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7496 गांधीवाद - आ.1. गांधी मोहनदास करमचंद. पी.डी. मराठे नागपूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7497 मराठे आणि त्यांची भाषा- आ.1. जाधव भास्करराव. रा.बा. जाधव कोल्हापूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7498 आव्हान - आ.1. नेहरू जवाहरलाल. रा.बा. जाधव कोल्हापूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7499 शामकाका अर्थात अंकल शाम - आ.1. कानेटकर मा. ज. रा.त्रि. देशमुख नागपूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7500 गांधीजींची देशाला देणगी - आ.1. शिखरे दा. न. दा.त्रि.ं जोशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7501 आमच्या देशाची स्थिती - आ.1. चिपळूणकर विष्णुशास्त्री. म.गो. जेाशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7502 आमच्यादेशाची स्थिती - आ.1. चिपळूणकर विष्णुशास्त्री. म.गो. जोशीपुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7503 हिंदुसमाज समर्थ कसाहेाईल ? - आ.1. दिवेकर महादेवशास्त्री. दिवेकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7504 जगाला आव्हान - आ.1. आझाद मौलाना. भा.का. दामले पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7507 स्वराज्याचा उष:काल - आ.1. सीताकांत. लोटलीकर मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7508 हिंदुस्थानचे दुसरे स्वातंत्र्य युध्द - आ.1. ओक पु. ना. मंगला गाडगीळ पुणे 4. राज्यशास्त्र. Claim Book
7509 कॉंगे्रसची पुर्नघटना - आ.1. तेंडुलकर इंदुमती. एस.एल. सिलम मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7510 परशुराम चरित्र - आ.1. माटे श्री. म. विग.. ताम्हणकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7512 गांधीवाद - आ.1. जावडेकर शं. द. य.गो. जेाशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7513 लाला किल्ला - आ.1. बावडेकर चं. वि. --- राज्यशास्त्र. Claim Book
7514 गांधी दर्शन - आ.1. कृपलानी आचार्य. रा.ज. देशमुख पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7515 आजचा हिंदुस्थान - आ.1. पाम दत्त रजनी. एम.ब.ी राव मुंबई 4. राज्यशास्त्र. Claim Book
7516 आजचा हिंदुस्थान - आ.1. पाम दत्त रजनी. एम. बी. राव मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7517 स्वदेशी समाज - आ.1. साने गुुुरुजी. एम.बी. राव मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7518 जगांतील संघटीत (फेडरल) राज्य व्यवस्था - आ.1. लठ्ठे आ. बा. अ.वि. पटवर्धन पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7519 यावलीचा स्वातंत्र्य संग्राम - आ.1. देशपांडे ह. वा. पं.बा. यावलीकर यावली. राज्यशास्त्र. Claim Book
7520 हिंदु मुसलमानांचा झगडा फसा मिटेल - आ.1. पक्ष समाजवादी. शं.ल. चिटणीस कोल्हापूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7521 पाकिस्तान - आ.1. जोशी ग. वा. जोशी पंढरपूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7522 स्वराज्याचा अरूणोदय - आ.1. अत्रे प्र. के. कुलकर्णी ग्रं. पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7523 नवा युगधर्म - आ.1. राय एम. एन. व्ही. एस. तारकुंडे मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7524 अखंड भारत - आ.1. महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार. शं.वा. कुलकर्णी मं. राज्यशास्त्र. Claim Book
7525 अहिंसेची साधना. चोरघडे वामन कृष्ण. शं. वा. कुलकर्णी, मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7526 सत्याग्रह (तंत्र आणि इतिहास)- आ.1. दिवेकर रंगराव. अ.न. साठे पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7527 साधना - आ.1. तळवलकर गोपिनाथ. मेारारजी पद्मजी मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7528 समर्थ शिष्य -आ.1. आपटे ना. ह. वा.रा. पेंडसे पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7529 महाराष्ट्रातील कायदेभंगाचा इतिहास - आ.1. देव शं. द. शं.न. जोशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7530 शमिपुजन - आ.1. केळकर काशिनाथ नरसिंह. अ.अ.कुलकर्णी पुणे 2. राज्यशास्त्र. Claim Book
7531 पाकीस्तानी वृत्तीचा प्रतिकार - आ.1. धर्माधिकारी दादा. द.ना. ठाकूर अमरावती. राज्यशास्त्र. Claim Book
7532 कॉंग्रेसचा लहान इतिहास भा.1 - आ.1. भोसले कलावती. बाबासाहे भोसले कोल्हापूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7533 घटना परिषद - आ.1. देवगिरीकर त्र्यं. र. के.एस. गुप्ते पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7534 सरकारी चळवळीची तत्वे आणि घटना- आ.1. चिंताबर अ. ज. चिंतांबर अहमदनगर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7535 पाकिस्तानची छाया - आ.1. शेख आय. सी. गो.वा. कुलकर्णी कोल्हापूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7536 नव मानवता वाद - आ.1. सुंठणकर बा. र. वि.र. तारकुंडे मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7537 नव मानवतावाद - आ.1. सुंठणकर बा. र. वि.रं. तारकंुं डे मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7538 राजनितीची मुलतत्वे - आ.1. पटवर्धन वा. ब. ब.ग. दाभोळकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7539 भारतीय. गाडगीळ अमरेंद्र. मंगला गाडगीळ. पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7540 निवडक निबंध - आ.1. पालेकर भा. ब. मे.साळवी सावंत मं. मुंबई 11. राज्यशास्त्र. Claim Book
7541 माझा दृष्टीकोन. गाडगीळ पांडुरंग वासुदेव. रा. शं. पटवर्धन. पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7542 गांधीजीना पत्रव्यवहार - आ.1. दामले मा. का. दा.त्र्यं. जोशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7543 महाराष्ट्र व हिंदी राजकारण -आ.1. जावडेकर शं. द. वि.वि. बापट पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7545 लो. टिळकांचे केसरीतील लेख भा.1 - आ.1. केसरी मराठा संस्था पुणे. न. चिं. केळकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7546 डॉ. आंबेडकरांनी काय केले ? - आ.1. कट्टी दत्ता. कट्टी कोल्हापूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7547 जातीय प्रश्‍नांची चर्चा - आ.1. कर्णिक व. भ. न.श्री. देशपांडे मिरज. राज्यशास्त्र. Claim Book
7548 आजचा हिंेदुस्थान - आ.1. दत्त र. पां. एम.बी. राव मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7549 एकच मार्ग. चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य. मोरारजी पद्मजी. राज्यशास्त्र. Claim Book
7550 गांधी वादावरील काही आक्षेप - आ.1. कुलकर्णी गोपाळराव. शंकरराव कुलकर्णी मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7551 स्वराज्य शास्त्र - आ.1. भावे विनोबा. राधाकृष्णन बाजाज वर्धा. राज्यशास्त्र. Claim Book
7552 चातुर्वण्य किंवा वर्ण व्यवस्था - आ.1. ओक न. वि. रा.द. बर्वे नागपूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7553 हिंदुस्थानची अस्वस्थता - आ.1. चिरोल व्हार्लेटाईन. एम.जी. डोंगरे कोल्हापूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7554 पाकिस्तानची छाया- आ.1. शेख आय. सी. गो.वा. कुलकर्णी. राज्यशास्त्र. Claim Book
7555 भागलपूरचा लढा- आ.1. जोगळेकर धों. के. जोगळेकर चाळीसगांव. राज्यशास्त्र. Claim Book
7556 भागलपूरचा लढा -आ.1. जोगळेकर धों. के. जोगळेकर चाळीसगांव. राज्यशास्त्र. Claim Book
7557 राष्ट्र संवर्धक कार्यक्र म - आ.1. मेहता बाळूभाई. गो.ख. मदाने धुळे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7558 राजकीय विचार - आ.1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर औंध. राज्यशास्त्र. Claim Book
7559 वसाहतींचे स्वराज्य - आ.1. देवगिरीकर त्र्यं. र. ह.मो. जोशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7560 संस्थानी राजकारण - आ.1. देशपांडे दि. चि. वा.गो. काशीकर कोल्हापूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7561 संस्थानी राजकारण- आ.1. देशपांडे दि. चि. वा.गो. काशीकर कोल्हापूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7562 सत्याग्रही महाराष्ट्र - आ.1. कंटक प्रेमा. गो.वा.कु लकर्णी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7563 गांधीचा अहिंसावाद -आ.1. देवगिरीकर त्र्यं. र. शं.न. जोशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7564 हिंदुंच्या चळवळीचे ध्येय व धेारण - आ.1. सावरकर विनायक दामोदर. गो.गो. अधिकारी मुंबई. राज्यशास्त्र. Claim Book
7565 पाकिस्तान - आ.1. कुलकर्णी मधुसुदन. वसंत परांजपे पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7566 स्वातंत्र्य सुर्याच्या दर्शनार्थ - आ.1. जोशी दुर्गाताई. दुर्गा जोशी अकोला. राज्यशास्त्र. Claim Book
7567 सत्याग्रही महाराष्ट्र - आ.1. कंटक प्रेमा. गो.वा. कुलकर्णी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7568 लढाऊ राजकारण - आ.1. करंदीकर अ. ज. अ.ज. करंदीकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7569 द्विखंड हिंदुस्थान - आ.1. प्रसाद बा. रा. आप्पासा पंत औंध. राज्यशास्त्र. Claim Book
7570 संस्थानी राजकारण - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. का.न. केळकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7571 संस्थानी राजकारण - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. का.न. केळकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7572 तरूण हिंदु नागरिक - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. वि.ग. केतकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7573 स्वराज्याच्या साधनांचा बाजार - आ.1. तांबेशास्त्री. तांबेशास्त्रीरत्नागिरी. राज्यशास्त्र. Claim Book
7574 प्रंातिक स्वराज्य - आ.1. लिमये वि. प्र. रा.ना. दातार. राज्यशास्त्र. Claim Book
7575 नागरिक निती - आ.1. पुणतांबेकर श्री. वे. वें. श. बाळेकुंद्री नागपूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7576 जगांतील संघटीत (फेडरल) राज्यव्यवस्था - आ.1. लठ्ठे आ. बा. अ.वि. पटवर्धन पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7577 गांधीझम - आ.1. राजदेरकर गं. दे. राजदेरकर अमरावती. राज्यशास्त्र. Claim Book
7578 बारडोली सत्याग्रह इतिहास -आ.1. देसाई महादेव ह. शं.न. जोशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7579 फेडरेशन व त्यांचे भवितव्य - आ.1. देवगिरीकर त्र्यं. र. शं.न.जोशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7580 राज्यशास्त्र - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. वें.शा. बाळेकुंद्री नागपूर. राज्यशास्त्र. Claim Book
7581 इंग्रजांनी हिंदुस्थान कसे घेतले ? - आ.1. भिडे रा. गो. मॉडर्न बुक डेपो पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7582 गांधीवाद - आ.1. जावडेकर शं. द. य.गो. जोशी पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7583 मुधोळ संस्थानच्या प्रजेची कहानी - आ.1. पटवर्धन अ. वि. पटवर्धन पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7584 नि:शंस्त्रांचे राजकारण -आ.1. केतकर श्री. व्यं. केतकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7585 स्वातंत्र्य दिप अथवा जगांतील असहकारिता - आ.1. भिडे रा. गो. अ.स. गोखले पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7586 पंजाब प्रकरण भा.2 - आ.1. गांधी मोहनदास करमचंद. शं. ह. मुळे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7587 पंजाब - आ.1. गांधी मोहनदास करमचंद. शं.ह. मुळे पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7588 राजनैतिक कारस्थान अर्थात काळया पाण्यावर खं. 2 - आ.1. करंदीकर शंकर दिनकर. शं.ह. मुळे पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7589 राजनैतिक कारस्थान अर्थात काळयापाण्यावर खं.1 - आ.1. करंदीकर शंकर दिनकर. शं.ह. मुळे पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7590 लो. टिळकांचे केसरीतील लेख भा.4 - आ .1. केसरी मराठा संस्था. न.चि. केळकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
7591 लो. टिळकांचे केसरीतील लेख भा.1 - आ.1. केसरी मराठा संस्था. न.चि. केळकर पुणे. राज्यशास्त्र. Claim Book
Page 1 of 11