आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 31

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8282 व्यापारी उलाढाली - आ.1. काळे वामन गोविंद. काळे पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
8283 सुबोध अकतार फोन व्यवहार - आ.1. वैद्य लक्ष्मीबाई. स.आ. जगताप पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
8284 आगगाडी - आ.1. बागल श. य. अ.वि. प्रकाशन पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
9144 व्यापार संचलन . आ 1. लिमये यं. ह. शा. ल. बर्वे . पुणे 2. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
9145 व्यापार शास्त्राची मूलतत्वे आणि व्यवसाय पध्दती . आ1. वैद्य चि. ग. एस .जी . कुलकर्णी . पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
13566 मनुष्य का भाग्य . आ 1. मिश्र योगेंद्रनाथ. जी. एल. मिरचंदानीबंबई. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
15025 नौकान्यनाचा इतिहास . आ 1. बापट गो. श. गणपत कृष्णाजी .मुंबई. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
15146 रजा आक्टिंग अलावन्स व पेन्शन यासंबधी नेटीव्ह लोकांस मुख्यत्वे लागू असणारे नियम. आ 1. पाथरे . ज्ञानचक्षु छा. पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
23341 मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा - आ.1. सुराणा पन्नालाल. स.म.रा. सं.मं. मुंबई. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
23342 मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्यात सुधारणा - आ.1. सुराणा पन्नालाल. स.म.रा. सं.मं. मुंबई. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
23343 भावना केाश - आ.1. फाटक शं. र. स.म.रा. सं.मं. मुंबई. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
26866 प्राचीन अर्वाचीन युध्दाविज्ञान . आ. 1. शिंदे मा. कृ. शुभदा परचुरे . मुंबई. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
27188 पोष्टाचे अंतरंग . आ. 1. मेणजोगे सीताराम. सौ. मुळे नम्रता . ढाणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
28755 सैन्यांत अधिकारी कसे व्ंहाल? आ 1. वैद्य शां. वि. गायडन्स इन्स्टियूट . कोल्हापूर. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
46350 चला अन्य ग्रहांवर. कर्वे चिं. श्री. मॅजेस्टीक बुकस्टॉल . लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
48962 सेनादलांचे आवाहन. चव्हाण श्याम. राजहंस प्रकाशन. पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
54295 सार्वजनिक स्वच्छता - समस्या व उपाय. आ 1. बनहट्टी गोपाळ. परिमल प्रका. औरंगाबाद. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
54315 निर्यात व्यापार कसा करावा. आ 1. नागेशराव एस. गुड कंपेनिअन्स. बडोदा. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
54904 खाडी युध्द 91. पांडे रा. प्र. मधुराज पब्लि. पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
58658 प्रवास कोकण रेल्वेचा. कामत सतीश. राजहंस प्रका. पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
58855 प्रवास कोकण रेल्वेलचा. कामत सतीश. राजहंस प्रका. पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
58939 खाडी युध्द 91. पांडे रा. प्र. दिलीपराज प्रका.डोंबिवली. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
63887 स्टॅम्प कलेक्शन . आ 1. बापट दिवाकर. फुलराणी प्रका . ठाणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
67055 व्यसनमुक्ती . आ 1. मुनी देवेन्द्र. साकेत प्रका . औरंगाबाद. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
72942 विमान. सावंत पंढरीनाथ. मनोरमा प्रका . मुंबई. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
73788 डाक टिकट की कहानी. चतुर्वेदी प्रेमनाथ. नॅशनल बुक ट्रस्ट . इडिंया. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
94523 द टर्न अराऊंड स्टोरी. खरे विवेक. अमेय प्रकाशन पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
95307 101 प्रासंगिक भाषणे. भुर्के श्याम. पुणे विद्यार्थी गृह प्रकाशन पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
95419 तारखेत काय आहे अर्थात तारखांचे मानकरी. वझरेकर संजय. टॉप पब्लिकेशन पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
131976 रेल्वेची रंजक सफर. वैद्य अविनाश. मनोविकास प्रकाशन पुणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
133270 भीषण विमान अपघात. डावरे विनायक पुरुषोत्तम. परममित्र पब्लिकेशन ठाणे. लोकउपयोगी कार्य. Claim Book
Page 1 of 1