आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 17

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
9047 प्राचीन हिंदी शिल्पकला भा. 4. अ 1. वझे कृ. वि. स. वि. चौधरी पुणे 4. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
9048 हिेदी शिल्पशास्त्र भा1. वझे कृ. वि. धो. कृ साठे . पुणे. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
9049 हिंदी शिल्पकला शास्त्र भा 1. वझे कृ. वि. धो. कृ साठे . पुणे. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
12961 भारतीय मूर्तिकला की कहानी . आ 1. उपाध्याय भगवतशरण. राजपाल ऍ. सन्स . दिल्ली. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
20775 प्राचीन भारतीय कला - आ.1. माटे श्री. म. महा. विद्या. ग्रं. निर्मिती मंडळ. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
21606 वास्तुकला काल दिक्षित वि. शि. रेणुका प्रका. नाशिक. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
53294 वास्तुप्रकाश. आ 2. लिमये हरिभाऊ. वास्तू पब्लिकेशन्स. पुणे. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
60660 कलावस्तू आणि ग्रंथालय साहित्याचे जतन. देव सुजला. नॅशनलबुक ट्रस्ट. इंडिया. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
66578 मकान और वस्त्र . स्टोलबर्ग. जनवाणी प्रका .दिल्ली. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
74326 हरवलेली वस्तुसंस्कृती. सखाराम शंकर. मुद्रा प्रका. ठाणे. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
84969 अजिंठा. थत्ते राम अनंत. अक्षरमुद्रा प्रकाशन. नाशिक. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
94318 महाराष्ट्रातील लेणी. जोशी सु. ह. डायमंड पब्लिकेशन पुणे. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
122257 गोखली वास्तुशास्त्र. गोखले मोहन. आतुरालय लाईफ मॅनेजमेंट मुंबई. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
123806 लाकूड कोरताना. अवचट अनिल. समकालीन प्रकाशन पुणे. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
124472 लाकूड कोरताना. अवचट अनिल. समकालीन प्रकाशन पुणे. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
126905 शिल्पप्रकाश. कुलकर्णी रा. पु. महाराष्ट् राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
133016 वास्तुपर्व. वायचळ मोहन शंकर. रंजना वायचळ कोल्हापूर. वास्तुशिल्प शास्त्र. Claim Book
Page 1 of 1