आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 101

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
6342 लंडनची बातमीपत्रे - आ.1. सावरकर विनायक दामोदर. गो.गो. अधिकारी मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6345 सार संग्रह अर्थात केसरीचे छोटे फाईल भा.1 सन 1927 - 28 - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म. ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6346 सार संग्रह अर्थात केसरी छोटे फाईल भा.1सन 1927- 28 - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म. ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6347 सार संग्रह अ. केसरीचे भा.2. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म. ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6349 सार संग्रह अर्थात केसरीचे छोटे फाईल भा. 2 - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म. ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6350 सारसंग्रह अर्थात केसरीचे छोटे फाईल भा. 4 - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म. ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6351 सारसंग्रह अर्थात केसरीचे भा. 4 - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म. ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6352 सारसंग्रह अर्थात केसरीचे भा. 5 - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म. ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6353 सारसंग्रह अर्थात के सरीचे भा. 5 - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म.ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6354 सार संग्रह अर्थात केसरीचे भाग. 6 - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म. ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6355 सारसंग्रह अर्थात के सरीचे छोटे फाईल भाग 6 5 आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म.ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6356 सारसंग्रह अर्थात केसरीचेछोटे फाईलभा. 7 - आ.1. केळकर नरसिंह चिंतामण. केसरी म. ट्रस्ट पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6357 केसरी प्रबोध - आ.1. केसरी महोत्सव मंडळ. ल.ब. भोपटकर पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6358 वृत्तपत्र व्यवसाय - आ.1. मंत्री रमेश. जे.पी. नाईक कोल्हापूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6359 प्रकाशन प्रतिभा - आ.1. मोटे ह. वि. मोटे मुंबई 14. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6360 जाहिरात करावी कशी अर्थात जाहिरात शास्त्र - आ.1. रानडे स. अ. रानडे गुजराथ. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
6361 सनसनाटी - आ.1. गोखले ल. ना. स.कृ. पाध्ये पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
20236 वृत्तपत्रांचा इतिहास खं.1 - आ.1. जोशी वि. कृ. वा.वि.भट मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
20554 वृत्तसाधना- आ.1. कर्णिक अ.भ. गोपाळ डोईजोडे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
22661 नानंाचे मनोगत - आ.1. देसाई दा. सी. ह.वि.दात्ये पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
23450 रेाहिणी - आ.1. केळकर केशव. श्री.पु. भागवत मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
24556 जाहिरात कला आणि कल्पना. रेगे ग. मं. करिअर पॉ. प्र. मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
25260 दैनिक वृत्तकेाश 1 - आ.1. जागुष्टे न. रा. वर्षा जागुष्टे रत्नागिरी. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
25871 वृत्तपत्र लेखनतंत्र आणि मंत्र - आ.1. राशिंगकर सुधीर. --- वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
26660 मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास . आ. 1. लेले रा. के. अ. अ.ं कुलकर्णी . पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
27974 नाटयविषयक व इतर ललेख आ. 1. कोठारी वा. रा. दैनिक प्रभात . पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
45014 वृत्तपत्रांचा इतिहास. जोशी वि. कृ. युगवाणी प्रका. मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
45020 केसरी सूची. केतकर ना. म. नरवणे वि.दि. पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
45302 मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास. लेले रा. के. कुलकर्णी अ.अं.पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
45308 केसरी सूचि (शताब्दी ) खं.1. केतकर ना. म. कुलकर्णी पां.सी. पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
45401 केसरी सूची खं. 1 1881/1920. केतकर ना. म. कुलकर्णी पां.सी. पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
45605 वृत्तपत्र व्यवसाय काल आणि आज. पवार सुधाकर. श्री. पवार प्रमोद पद्माकर नाशिक. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
48056 लोकपत्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. हिवराळे सुखराम. गवळी नंदिनी . वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
49829 पत्रकारितेची मूलतत्त्वे . आ 1. परांजपे प्रभाकर नारायण. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
50261 वृत्तसंपादन. आ 1. हिवराळे सुखराम. प्रचार प्रका. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
52671 समाचार पत्रों की कहानी. आ 1. सरकार चंचल. नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
53369 पत्र भट राजेंद्र शंकर. पब डिव्हीजन. इंडिया. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
53767 जीवनचक्र. आ 1. पाटील बाळासाहेब. सत्यवादी प्रका. कोल्हापूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
53933 वार्तासंकलन. आ 1. ताम्हाणे चंद्रकांत. पॉप्युलर प्रका. मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
54084 दैनिक वृत्तकोष. जागुष्टे न. रा. वर्षा प्रका. रत्नागिरी. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
54196 जनमाध्यम और पत्रकारिता. - 1. दीक्षित प्रवीशा. सहयोगी साहित्य. कानपूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
54197 जनमाध्यम और पत्रकारिता - 2. दीक्षित प्रवीशा. सहयोगी साहित्य . कानपूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
54355 वृत्तपत्र व्यवसाय : काल नि आज. पवार सुधाकर. श्री प्रमोद पवार. नाशिक . वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
54356 आज- कालची पत्रकारिता. धारूरकर वि. ल. रामराज्य प्रका. औरंगाबाद. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
62311 प्रकाशन व्यवसाय परिचय. गोगटे शरद. प्रकाशक संघ पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
62318 मुलाखत आणि शब्दांकन. पचिंद्रे श्रीराम ग. मानसन्मान प्रका. पूणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
63954 मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे अंतरंग . आ 1. अकलूजकर प्रसन्नकुमार. श्रीविद्या प्रका . पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
64200 वृृत्तपत्रविद्या. अकलूजकर प्रसन्नकुमार. श्रीविद्या प्रका . पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
64202 वार्तासंकलन. आ 2. ताम्हाणे चंद्रकांत. पॉप्युलर प्रका . मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
68469 वृत्तपत्रविद्या. अकलूजकर प्रसन्नकुमार. श्रीविद्याप्रका. पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
68573 हिन्दी पत्रकारिता की दिशाएँ. सिंह जोगेन्द्र युगबोध साहित्य वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
70556 पत्रकारिता - विद्या. गोखले किरण. मॅजेस्टिक प्रका . मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
71298 मराठीतील नभोवाणी पत्रकारिता. बेर्डे पुरूषोत्तम. श्रीविद्या प्रका . पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
72619 वृत्त: संकलन विसपुते देवेंद्र. प्रतिक्षा प्रका . उगार. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
73480 पत्रकारिता माझा संसार. काणे वसंत. रोहिणी प्रका . पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
73769 हिंदी पत्रकारिता की दिशाऍ. सिंह जोगेंद्र. विश्व पुस्तक केंद्र. दिल्ली. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
73896 भारतीय पत्रकारिता का इतिहास. नटराजन जे. प्रकाशन विभाग. कलकत्ता. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
74376 मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास.-2. लेले रा. के. कॉन्टिनेंटल प्रका. पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
84410 पत्रकारिता एक आब्हान. खांबेटे सतीश. आमोद प्रकाशन. मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
84902 मराठी पत्रकारिताि. देशपांडे ए. व्ही. सुखदा सौरभ प्रकाशन. पाटण. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
85413 भरारी. भागवत अनु. देशमुख कंपनी . पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
85598 पत्रकार ब्हायचंय. ठाकूर योगेंद्र. प्रबोधन प्रकाशन. मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
85743 दैनिक वृत्तकोष - 1. जागुष्टे न. रा. वर्षा प्रकाशन. रत्नागिरी. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
86353 पत्रकारितेची मूलतत्वे. पवार सुधाकर. कॉन्टिनेंटल प्रकाशन . पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
87414 उर्दु पत्रकारिता तथा राष्टीय आंतरराष्टीय मुद्दे. अली नुसरत. ऐलिया प्रकाशक दिल्ली. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
88008 वृत्तपत्रीय गफलती. जाधव शिवाजी. करवीर काशी फैंडेशन कोल्हापूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
88102 जाहिरातीचं जग. भागवत यशोदा. मौज प्रका. मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
88374 वृत्तपत्रीय गफलती. जाधव शिवाजी. करवीर काशी फौंडेशन कोल्हापूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
88454 भारत में पत्रकारिता. मेहता आलोक. नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
88593 मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास. लेले रा. के. कॉन्टिनेंटल प्रका. पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
92022 भारतातील प्रसारमाध्यमे काल आणि आज. दळवी जयमती. डायमंड पब्लिकेशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
94292 राजकीय प्रबोधन आणि मराठी वृत्तपत्रे. मेश्राम संगीता. विसा बुक्स नागपूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
95387 पत्रकारितेतील वास्तव. राजोरे राजेश. दिलीपराज प्रकाशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
99382 मराठी पत्रकारिता पहिली पावले. जोशी सु. ह. डायमंड पब्लिकेशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
101051 डायरी. बर्दापूरकर प्रवीण. ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
101651 पत्रकार. देशमुख ज. पां. अ.वि.प्रकाशन वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
102669 डायरी. बर्दापूरकर प्रवीण. ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
107697 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान. शर्मा इंदु. अनमोल साहित्य दिल्ली. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
107723 पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना तकनीक. मैत्रेय अभिनव. जनवाणी प्रकाशन दिल्ली. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
107795 मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे अंतरंग. अकलूजकर प्रसन्नकुमार. श्रीविद्या प्रकाशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
107802 वृत्तपत्रविद्या. अकलूजकर प्रसन्नकुमार. श्रीविद्या प्रकाशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
107860 माध्यम विविधा. साळुंके पद्मिन. गवळी प्रकाशन इस्लामपूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
108292 बातमी मागची बातमी. मंगराळे महारुद्र. मुक्तरंग प्रकाशन लातूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
110358 पोलीस आणि पत्रकारिता. माने उज्ज्वकुमार. मुक्तरंग प्रकाशन वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
111314 प्रसारमाध्यमे आणि मराठी भाषा. शेळके भास्कर. स्नेहवर्धन प्रकाशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
115561 वृत्तपत्र आणि कायदा. जोशी वैजयंती. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
115909 जाहिरात शास्त्र. खेडीकर वंदना नंदकिशोर. स्नेहवर्धन प्रकाशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
115965 ृ्रग्रामीण पत्रकारिता. शहा सुरेखा. सुमेरू प्रकाशन डोंबिवली. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
118284 टेलिव्हिजन आणि प्रसारमाध्यमे. साठे केशव. प्रतीक प्रकाशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
120968 कहाणी टाइम्स ऑफ इंडियाची. तांबट संजय. मंजुल पब्लिशिंग हाऊस भोपाल. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
121022 कहाणी टाइम्स ऑफ इंडियाची. तांबट संजय. मंजुल पब्लिशिंग हाऊस भोपाल. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
124297 मुक्त पत्रकारितेविषयी सर्वकाही. तांबट संजय. सकाळ प्रकाशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
126615 मुद्रणपर्व. घारे दिपक. परम मित्र पब्लिकेशन गोवा. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
126956 मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास. लेले रा. के. कॉन्टिेनेन्टल प्रकाशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
127560 पत्रकारिता मार्गदर्शक. कुलकर्णी एस. के. पुणे विद्यार्थी गृह प्रकाशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
129128 कोल्हापूरच्या पत्रकारितेचा इतिहास. झुंजार विलास. सिंहवाणी पब्लिशर्स कोल्हापूर. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
129717 वेध बातमीचा. भट गो. आ. अनघा प्रकाशन ठाणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
131873 भारतीय माध्यम व्यवसाय. कोहली वनिता. सेज पब्लिकेशन पुणे. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
133040 भारतीय माध्यम व्यवसाय. कोहली वनिता. सेज पब्लिकेशन दिल्ली. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
136330 जाहिरातविश्‍व. दिक्षीत नंदन. शब्दमल्हार प्रकाशन नाशिक. वृत्तप्रकाशन -वृत्तपत्रे. Claim Book
Page 1 of 2