आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 23

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8730 आर्य वैद्यकाला निधी भा 1.2.3. दीक्षित य. गो. दीक्षित पुणे. आ . 1 वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8731 मनोवांच्छित संतती. शिवानंदसरस्वती स्वामी. ग.रा.भटकळ.मुबई . 7 आ 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8732 शरिर संगोपन शास्त्र. बर्वे द. बा. र्बेवे. आ 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8733 गृहदीप. परांजपे का. य. वा. वि. भट . न्यायगांव आ. 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8734 पाळण्यापासुन शाळेपर्यत. किर्लोस्कर प्रेस. र्किलोस्कर पे्रस . सातारा आ. 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8735 शारिरिक तत्वे व स्वरूप. गोगटे भा. रा. मो ना नातु पुणे 2. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8736 शारिरिक विकास व नियोजन. गोगटे भा. रा. ......आ .1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8737 आघुनिक वैद्यकीय शोघ. थत्ते यदुनाथ. केशव कोठावळे पुणे आ. 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8738 काय म्हणता बाळाला बर नाही.?. ताम्हणकर गो. अ. किर्लोस्कर प्रेस . किर्लोस्कर . आ. 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8739 विवाह मार्गदर्शक. जोशी वासुदेव विनायक. प. अ.कुलकुर्णी पुणे . आ. 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8740 अपत्य संभव. वष्ट ब. ल. सुशील व. वष्ट .मुंबई .आ .1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8741 संतती नियोजन. वष्ट ब. ल. सुनील . व. वष्ट . मुबई .आ 24. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8742 मर्दन शास्त्र. नानल म. पु. लि. ग. गर्दे मुबई 19. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8745 बाळाचा आजार घरगुती औषध . फडके गो. आ. वष्ट मुबई आ 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8746 आधुनिक वैद्यकीय शोध. थत्ते यदुनाथ. केशव कोठावळे. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8748 आधुनिक वैद्यकीय शोध . थत्ते यदुनाथ. के जे कोठावळे पुणे . आ .1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8750 आरोग्य खंड भा 1 ला. सातवकर श्री. ध. सातवेकर आ 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8751 आहार व दिर्घायुष्य. सुलाखे भ. प. सुलाखे बार्शी आ 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8752 दिर्घायुषी व्हायचे आहे. क्षेत्रमाडे सुमती. कोठाबळे केशव मुबई आ 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8753 सुलभ प्रसुती. म्हसकर कृ. श्री. ग.रा. रायकर मुबई 4. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8755 अंपगत्वावर विजय. मोहिनी उषा. शंकरराव देव. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8756 आरोग्य कसे राखावे अर्थात आरोग्याचे मुलतत्वे. राखावे र. कृ. उद्यम प्रकाशन वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
8757 नित्याच्या आजारातील सुश्रुषा. गर्दे य. त्र. उघम प्रकाशन नागपुर आ 1. वैदकीय/तंत्रज्ञान. Claim Book
Page 1 of 1