आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 400

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
6338 दलितांची वृत्तपत्रे - आ.1. रणपिसे आप्पा. भाऊसां आडसुळ मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
6339 महाराष्ट्र ख्रिस्ती साहित्य सम्मेलन - आ.1. टिळक देवदत्त नारायण. शांतिसदन नाशिक. संकिण नियतकालिके. Claim Book
6340 मालावृत्त - आ.1. वसंत व्याख्यानमाला. व्याख्यान माला पुणे. संकिण नियतकालिके. Claim Book
6341 मालावृत्त - आ.1. वसंत व्याख्यानमाला. व्याख्यानमाला पुणे. संकिण नियतकालिके. Claim Book
6343 शारदाश्रम वार्षिक - आ.1. देशपांडे यशवंत. देशपांडे व-हाड. संकिण नियतकालिके. Claim Book
6344 श्री गणेशोत्सवाची साठ वर्षे - आ.1. करंदीकर ज. स. करंदीकर पुणे. संकिण नियतकालिके. Claim Book
13234 जासूस घर . आ 1. शुक्ल नरसिंहराम. नारायण दास गर्क . दिल्ली. संकिण नियतकालिके. Claim Book
13540 तत्व कौमुदी . आ 1. सरकार प्रभात रंजन. अभेदानंद अवधूत . पुरूलिया. संकिण नियतकालिके. Claim Book
13961 मराठी नियतकालिकांचा इतिहास . 1832ते 1937. आ 1. कानडे गोविंद रामचंद्र. कर्नाटक प. हाऊस. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
14189 श्रीरामदास आणि रामदासी रौप्य महोत्सव ग्रंथ . आ 1. देव शंकरराव. शं. देव . धुळे . संकिण नियतकालिके. Claim Book
14301 महाराष्ट्र सहकार दर्शन . आ 1. शेंदुर्णीकर गणेश स. शेंदुर्लीकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
14564 भिषग्विलास . आ 1. रानडे म. रा. --- संकिण नियतकालिके. Claim Book
15205 ग्रंथमाला. आ 1. भावे विनायक लक्ष्मण. वि . गो . विजापूरकर . कोल्हापूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
15207 ग्रंथमाला. आ 1. वावीकर या. शं. --- संकिण नियतकालिके. Claim Book
15208 ग्रंथमाला. आ 1. आगाशे या. स. श्रीसमर्थ प्रसाद छा. कोल्हापूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
15209 ग्रंथमाला. आ 1. धनुर्धारी. श्रीसमर्थ प्रसाद छा. कोल्हापूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16663 वाचन (ग्रंथमाला) आ. 1. वावीकर या. शं. वि. गो. विलापूरकर . कोल्हापूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16742 कल्याण अंक 8. आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16743 कल्याण अंक(रामायणड्). आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16744 कल्याण. अंक. (श्रीकृष्णांग ). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16745 कल्याण अंक (ध्यानयोग भ. 2). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16746 कल्साण अंक (ध्यानयोग भ. 1. आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोंतीलाल जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16747 कल्साण अंक (वेदांतड्). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोंतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16748 कल्याण अंक (श्रीमान सांकखणु 1/2/3). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोंतीलाल जालान घनश्यामदास. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16749 कल्याण अ्रंक.8. आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16750 कल्याण अंक (संत -महिमांक ). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोंतीलाल जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16751 कल्याणअंक . (साधन सिध्दीअंक). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16752 कल्याण अंक. (गोधनांक). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मेातीलाल जालान घनश्यामदास.गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16753 कल्याण (गोधनांक). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16754 कल्याण अंक (पद्मपुराणअंक). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोंतीलाल जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16755 कल्याणअंक (ब्रम्हपुराणंाक ). आ . 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान गोरखपूर . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16756 कल्याण अंक. (नारीअंक). आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16757 कल्याण अंक(उपनिषदंाक ). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोंतीलाल जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16758 कल्याण (नारदविष्णूमहापुराणांक). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16759 कल्याण (वाल्मिकी रामायणांक). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोंतीलाल जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16760 कल्याण(संतवाणी अंक). आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16761 कल्याण सत्कथा अंक. आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जाालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16762 कल्याण तीथर्र्ंाक . आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16763 कल्याण मानवता अंक. आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16764 कल्याण श्रीदेवी भागवतांंअक . आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16765 कल्याण शिवपुराणांक . आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16766 कल्याण ब्रम्हदैवत पुराणांक . आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16767 कल्याण कृष्णपचामृत . आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16768 कल्याण धर्मांक . आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलालन जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16769 कल्याण श्रीरामवचनामृत . आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास . गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16770 कल्याण उपासनांक. आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास. गेारखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16771 कल्याण परलोक और पुर्णजन्मांक . आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16772 कल्याण रामायणांक. आ 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16774 महाभारत उद्योगपर्व. आ. 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16775 महाभारत अनुशासन पर्व. आ. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16776 महाभारत वनपर्व. आ 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16777 महाभारत द्रोणपर्व . आ. 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16778 महाभारत द्रोणपर्व . आ 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16779 महाभारत भिष्मपर्व . आ 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16780 महाभारत कर्णपर्व. आ. 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16781 महाभारत शल्यपर्व. आ. 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16782 महाभारत शान्तिपर्व . आ 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16783 महाभारत अनुशासन पर्व. आ 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16784 महाभारत अश्‍वमेघिक पर्व. आ 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16785 महाभारत आश्रामवासिक पर्व. आ .1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16786 महाभारत आदिपर्व . आ 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16787 महाभारत विराटपर्व. आ. 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16788 महाभारत आदिपर्व. आ. 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16789 महाभारत सभापर्व. आ. 1. सातवळेकर श्रीपाद दामोदर. सातवळेकर . औंध. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16790 बालाकूर . आ.1. वणीकर अ. स. पुर्णचंद्रोदय छा. बडोदे. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16791 मनोरंजन . आ. 1. मित्र का. र. मनोरंजक प्रसारक मं. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16792 भारत इतिहास संशोधक मंडळ त्रैमासिक . आ. 1. पोतदार दत्तो वामन. गं. न. मुजुमदार . पुणे. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16793 केरळ कोकिळ . आ. 1. गुर्जर ज. म. गुर्जर. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16794 केरळ कोकिळ . आ. 1. गुर्जर ज. म. गुर्जर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16795 केरळ कोकिळ . आ. 1. गुर्जर ज. म. गुर्जर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16796 मनेारंजन . आ. 1. मित्र का. र. मनोरंजक प्र. मं. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16797 बालबोध. आ. 1. वैद्य ग. आ. निर्णसागर छा. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16798 बालबोध. आ. 1. वैद्य ग. भा. निर्णय सागर छा. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16799 बालबोध. आ. 1. वैद्य ग. भा. निर्णसागर छा. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16800 बालबोध . आ. 1. वैद्य ग. भा. निर्णसागर छा. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16801 बालबोध. आ. 1. वैद्य ग. भा. निर्णसागर छा. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16802 बालबोध. आ. 1. वैद्य ग. भा. निर्णसागर छा. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16803 बालबोध. आ. 1. वैद्य ग. भा. निर्णसागर छा. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16804 कल्याण. आ. 1. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोतीलाल जालान. गोरखपूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16805 आयुर्वेद . आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16806 आयुर्वेद . आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16807 आयुर्वेद . आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16808 आयुर्वेद . आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16809 आयुर्वेद . आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16810 आयुर्वेद. आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16811 आयुर्वेद. आ. 1. केळकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16812 आयुर्वेद . आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16813 आयुर्वेद . आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16814 आयुर्वेद. आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16815 मधुकर . आ. 1. भावे विनोबा. जमनालाल बजार. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16816 आयुर्वेद . आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16817 आयुर्वेद . आ. 1. केतकर दा. कृ. केतकर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16818 भिषाग्विलास . आ. 1. रानडे म. रा. रानडे सोलापूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16819 भिषाग्विलास . आ. 1. रानडे म. रा. रानडे . सोलापूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16820 भिषाग्विलास . आ. 1. रानडे म. रा. रानडे . सोलापूर. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16821 केरळ कोकिळ. आ. 1. गुर्जर ज. म. गुर्जर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16822 केरळ कोकिळ . आ. 1. गुर्जर ज. म. गुर्जर. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16823 केरळ केाकीळ. आ. 1. आठल्ये वि. रा. आठल्ये. मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16824 केरळ कोकिळ. आ. 1. गुर्जर ज. म. गुर्जर . मुंबई. संकिण नियतकालिके. Claim Book
16825 मुमुक्ष . आ1. पांगारकर ल. रा. पांगारकर . पुणे. संकिण नियतकालिके. Claim Book
Page 1 of 4