आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 1318

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
5914 जगाला हलविणारी सोनेरी पाने. गोगटे भा. वि. गोगटे बेळगांव. संकिर्ण. Claim Book
5915 सामान्य ज्ञान - आ.1. रानडे स. अ. उमरसी शहा मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
5916 सर्वोदयाची विविध घोषणा - आ.1. भावे विनोबा. भाऊ पानसे पवनार. संकिर्ण. Claim Book
5918 जनरल नॉलेज - आ.1. औंधकर मो. वा. के.वि. कोठावळे मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
5919 राष्ट्र भक्तासाठी - आ.1. सरकार प्रभात रंजन. आचार्य श्रीपती प. बंगाल. संकिर्ण. Claim Book
5920 राष्ट्रभक्तासाठी - आ.1. सरकार प्रभात रंजन. आचार्य श्रीपती पं. बंगाल. संकिर्ण. Claim Book
5921 सर्कशीच्या जगांत - आ.1. कार्लेकर शिवाजी शंकरराव. केशव कोठावळे मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
5922 व्यवहार बोध - आ.1. घटाटे कृष्ण माधव. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
5923 शंका समाधान. गोखले श्री. पु. कमल गोखले. पुणे. संकिर्ण. Claim Book
5924 सर्व संग्रह - आ.1. खेडकर द. गो. धनंजय बेळगांव. संकिर्ण. Claim Book
5925 सचित्र संसार चोपडी - आ.1. चेंदवणकर सदानंद. द.वि. पाठक मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
5926 मुद्रित तुकाराम वाङमय - आ.1. प्रियोळकर अ. का. मराठी सं. मंडळ मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
6362 मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयांतील मराठी दोलामुद्रिते. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय समिती. श.वा. कुलकर्णी मुंबई 2. संकिर्ण. Claim Book
6363 मुद्रितशोधन - आ.1. धायगुडे य. ए. वि.ग. मोटे पुणे. संकिर्ण. Claim Book
6364 मुद्रण प्रवेश - आ.1. दाते शंकरराव. वि.ग. माटे पुणे. संकिर्ण. Claim Book
7395 जीवन चिंतन - आ.1. भागवत स. ज. श्रीपाद जोशी कोल्हापूर. संकिर्ण. Claim Book
10131 हिरवळ . आ 1. खांडेकर वि. स. दा. ना. मोघे . कोल्हापुर. संकिर्ण. Claim Book
12564 हर्षव तत्कालीन स्थिती . आ 1. वैद्य चिंतामण विनायक. मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
13108 वार्षिक विवरण - 1953- 54.आ 1. ग्रामोद्योग और खादी मंडल. व्यापार और उद्योग . मंत्रालय. संकिर्ण. Claim Book
13130 ऋतुंभरा . आ 1. जादुजी सुनितीकुमार. साहित्य भ. लि . इलाहाबाद. संकिर्ण. Claim Book
13148 कॅाटे . आ 1. कृष्णचंद्र. राजकमल पब्लि . न दिल्ली. संकिर्ण. Claim Book
13158 हीन-भाव . आ 1. सिंह जी. पी. राजकमल प्रका. मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
13619 सामदेव और यजुर्वेद भाष्य की प्रस्तावना . आ 1. भगवदाचार्य महाराज. महंंत श्री कृष्णदास . राजस्तान. संकिर्ण. Claim Book
13667 सोमवेद और यजुर्वेद भाष्यकी. स्वामी भगवताचार्य महाराज. श्रीकृष्ण दासजी. संकिर्ण. Claim Book
14188 तर्कशास्त्र आणि शास्त्र पध्दती . आ 1. फडके ना. सी. एस. आर. देशमुख . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
14238 सरस्वती हीरक जयंती अंक 1900 ते 1958. चतुर्वेदी नारायण. बी. एन . माथूर. प्रयाग. संकिर्ण. Claim Book
14239 राष्ट्रभाषा रंजन जयंंती ग्रंथ . आ 1. महताब हरेकृष्ण. उत्कल राष्ट्रीय भा . कटक. संकिर्ण. Claim Book
14266 दि. महाभारत द्रोणपर्व. आ 1. बेलवलकर एस. के. भांडारकर ओरिएंटल . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
14267 दि. महाभारत द्रोणपर्व. भा 2रा. आ 1. बेलवलकर एस. के. भांउारकर ओरिएंटल . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
14268 दि. महाभारत द्रोणपर्व . आ 1. बेलवलकर एस. के. भांडारकर ओरिएंटन .पुणे. संकिर्ण. Claim Book
14269 दि महाभारत द्रोणपर्व आ 1. बेलवलकर एस. के. भांडारकर आरिएंटल . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
14270 दि महाभारत भौतिक पव र् . आ 1. बेलवलकर एस. के. भांडारकर ओरिएंटल . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
14271 दि महाभार त शल्यपर्व. आ 1. बेलवलकर एस. के. भांडारकर ओरिएंटल. पुणे. संकिर्ण. Claim Book
14622 मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळीचा सन . आ 1. छापखाना ज्ञानप्रकाश. ननप्रकाश छा. पुणे. संकिर्ण. Claim Book
16380 स्मृति सुगंध. आ 1. फाटक नानासाहेब. सोमैया पब्लि . मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
16733 आंंतरपोल . आ. 1. चितळे बाळ. मु श. किर्लोस्कर . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
17352 वर्कर्स युनिर्व्हसिटी - आ.1. गुप्ता रमेश. प्रभाकरसिध्द पुणे. संकिर्ण. Claim Book
17362 रविवारची चिंतनिका - आ.1. महाजनी ह. रा. प्रभाकरसिध्द पुणे. संकिर्ण. Claim Book
17663 क्रांतदर्शी सावरकर - आ.1. वर्तक श्री. र. मु.शं. दाते पुणे. संकिर्ण. Claim Book
18057 वृक्षवल्ली आम्हा - आ.1. लिमये सुलोचना. अ.ह. लिमये पुणे 2. संकिर्ण. Claim Book
18067 अशी सर्कस असे खेळाडू - आ.1. कार्लेकर शिवाजी शंकरराव. वा.ग. मेहेंदळे पुणे. संकिर्ण. Claim Book
18727 मॅजेस्टिक जनरल नॉलेज - आ.1. औंधकर मो. वा. --- संकिर्ण. Claim Book
18914 सर्व विज्ञान परिचय 2 - आ.1. कोगेकर ना. वा. अ.ल. गाडगीळ मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
19074 निबंध आणि कल्पना विस्तार. पाठक ग. रा. गंगाधर रामचंद्र पाठक. संकिर्ण. Claim Book
19709 भिषेग्विलास. रानडे म. रा. दत्तप्रसाद छा. सोलापूर. संकिर्ण. Claim Book
20555 देश आणि दुनिया - आ.1. गांधी धर्मवीर. समाचार भारती नवी दिल्ली. संकिर्ण. Claim Book
20713 संगत आणि सेाबत - आ.1. वैद्य म. द. वोरा आणि कं. मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
21453 भारतवाणी spirt of India - आ.1. इंदिरा गांधी अभिनंदन समिती. तुशिया पब्लि. छा. न्युयॉर्क. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
21454 spirt of India भारतवाणीे भा.4 उर्दु - आ.1. इंदिरा गांधी अभिनंदन समिती. तुशिया पब्लि. छा. न्युयॉर्क. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
21458 अनुत्तर योगी तीर्थकर महावीर भा.1 - आ.1. जैन विरेन्द्र. बाबूला पाटोदी इंदूर. संकिर्ण. Claim Book
21953 संपूर्ण क्रांतीच्या दिशेने जय प्रकाशजी - आ.1. नारगोलकर वसंत. मॅजेस्टिक बुक स्टॉल मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
22914 राजर्षि शाहू छत्रपती अंक - आ.1. पाटील बाळासाहेब. कोल्हापूर. संकिर्ण. Claim Book
22915 साधना -आ.1. भोसले संभाजी. --- संकिर्ण. Claim Book
23533 कुरत - आ.1. साने गुुुरुजी. अ.अं. कुलकर्णी पुणे. संकिर्ण. Claim Book
24854 मराठी साहित्य संमेलन कोल्हापूर - आ.1. करवीर नगर वाचन मंदिर. क.न.वा. मंदिर कोल्हापूर. संकिर्ण. Claim Book
25338 मॅजेस्टीक जनरल नॉलेज -आ.1. औंधकर मो. वा. के.वि. केाठावळे मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
25454 सर्वांसाठी ग्रंथालये - आ.1. नातू श्रीराम. बापू गातला पुणे. संकिर्ण. Claim Book
25501 कल्याण-वालकांक. गीता प्रेस गीातापे्रस गोरखपूर. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
25504 कल्याण-परलोक और पुनर्जन्सांक. गोस्वामी पोद्दार. गीातापे्रस गोरखपूर. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
25505 कल्याण-सदाचारअंक. पोद्दार हनुमानप्रसाद. गीातापे्रस गोरखपूर. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
25506 कल्याण-श्रीविष्णु अंक. पोद्दार हनुमानप्रसाद. गीातापे्रस गोरखपूर. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
25507 कल्याण-मत्सपुराणअंक. पोद्दार हनुमानप्रसाद. गीातापे्रस गोरखपूर. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
25521 कल्याण-तत्वार्थरामायण. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मानस प्रकाशन दिल्ली. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
25522 कल्याण (नारद विष्णुपुराण अंक). पोद्दार हनुमानप्रसाद. घनश्यामदास जालान ागोरखपूर. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
25525 कल्याण-संतकथा. पोद्दार हनुमानप्रसाद. गीातापे्रस गोरखपूर. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
25527 कल्याण-श्रीराम अंक. पोद्दार हनुमानप्रसाद. मोंतीलाल जालान घनश्यामदास. गोरखपूर. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
27637 महाराष्ट्र टाईम्स . आ. 1. बालगंधर्व जन्मशताब्दी विशेषांक. --- संकिर्ण. Claim Book
27638 महाराष्ट्र टाईम्स . आ. 1. बालगंधर्व जन्मशताद्बी विशेषांक. --- संकिर्ण. Claim Book
29561 Sounds And Signs. Kondratov A. Mir Publishers Moscow. संकिर्ण. Claim Book
34640 Dynasties of The Kanarese Districts. Fleet J. F. G . P. Bombay. संकिर्ण. Claim Book
44861 प्राचीन भारतीय लिपीमाला. पंडित रायबहाद्दर. साहित्य अकादमी नवी दिल्ली. संकिर्ण. Claim Book
45722 मुांचा संस्कृतीकोश 2. जोशी महादेवशास्त्री. भारतीय संस्कृती कोश मंडळ. संकिर्ण. Claim Book
45723 मुांचा संस्कृतीकोश 3. जोशी महादेवशास्त्री. भारतीय संस्कृती कोश मंडळ.पूणे. संकिर्ण. Claim Book
46347 आदेश विरूध्द अत्रे. भावे पु. भा. मेनका प्रकाशन . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
46538 म-हाठया संबंधाने चार उदगार (रा. भागवत खं1). भागवत दुर्गा. वरदा शुक्ल . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
46539 विचार मधुकरी (रा. भागवत खं. 2). भागवत दुर्गा. वरदा बुक्स . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
46540 लेखसंग्रह 2 (रा. भागवत खं 5 ). भागवत दुर्गा. वरदा शुक्ल . संकिर्ण. Claim Book
46542 विचार मधुकरी 2 (खं. 3 ). भागवत दुर्गा. वरदा शुक्ल. संकिर्ण. Claim Book
47081 परिमल जनरल नॉलेज. कवि माधवी. परिमल प्रकाशन संकिर्ण. Claim Book
51127 जी. डी. सी. ए परीक्षा. आ 1. अनिकेत टी. डी. अशुल पब्लि. नागपूर. संकिर्ण. Claim Book
52103 गिनिस बुक ऑफ रेकॉर्ड 1993. मल्होत्रा पूनम देव. --- संकिर्ण. Claim Book
55550 व्यवस्थापनाची गीता. आ 1. भारद्वाज महेंद्र. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. संकिर्ण. Claim Book
58334 सुचीची सूची. चुनेकर सु. रा. प्रतिमा प्रका.पुणे. संकिर्ण. Claim Book
58608 कोश व सूची वङमय स्वरूप आणि साध्य. वैद्य सरोजिनी. राज्य मराठी वि.सं.मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
58609 त्र्यंबक शंकर शेंजवळकर सूची. पौडवाल सुषमा. राज्य मराठी वि. सं. मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
58611 त्रिवेंद्रमची मराठी हस्तलिखिते. जोशी वसंत स. राज्य मराठी वि.सं. मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
58613 मद्रासची मराठी हस्तलिखिते. जोशी वसंत स. राज्य मराठी वि.सं. मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
59634 आन्तरराष्ट्रीय व्यक्ति कोश. शर्मा विश्‍वमित्र. राजपाल सन्स दिल्ली. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
64524 नवज्योतिषयुग. हसबनीस गुरुदास वासुदेव. वरूणप्रजापति प्रका . मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
64757 हस्तलिखित सूची. साबळे बी. पी. बी. पी. साबळे. कोल्हापूर. संकिर्ण. Claim Book
73713 बापलेकी. फाटक पद्मजा. मौज प्रका . मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
73828 आपका सूचना का अधिकार. जोशी आभा सिंघल. नॅशनल बुक ट्रस्ट . इंडिया. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
78119 विज्ञान शब्दकोश. शर्मा एस. के. राजभाषा पु. प्र. दिल्ली. हिंदी संकिर्ण. Claim Book
85267 तंजावर सूची. केसकर भीमराव. राज्य मराठी विकास संस्था. पुणे. संकिर्ण. Claim Book
85268 मराठी लघुलेखन शब्दकोश. इनामदार व. वा. राज्य मराठी विकास संस्था संकिर्ण. Claim Book
85278 हैदराबादची मराठी हस्तलिखिते. कुलकर्णी श्रीधर रंगनाथ. राज्य मराठी विकास संस्था . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
85285 मराठी ग्रंथसूची भाग 3 (1951 ते19962). साठे शरद केशव. राज्य मराठी विकास संस्था . पुणे. संकिर्ण. Claim Book
85286 मराठी ग्रंथसूची भाग 4 (1963 1970). साठे शरद केशव. राज्स मराठी विकास संस्था संकिर्ण. Claim Book
86081 घुंगट. शिंदे मुक्ता. निशिगंधा प्रकाशन. पुणे. संकिर्ण. Claim Book
86425 एक काळ असा होता. सहाणे मास्तर. लोकवाड्मय गृह . मुंबई. संकिर्ण. Claim Book
Page 1 of 14