आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 75

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
8125 संस्मारक ग्रंथ - आ.1. देशपांडे द. दा. व्ही.एन. दाते पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8126 संस्मारक ग्रंथ - आ.1. देशपांडे द. दा. व्ही.एन. दाते पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8127 अंदमानच्या अंधेरीतून - आ.1. केळकर वि. वि. ना.रा. पंढरपूरकर नागपूर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8128 गुन्हेगार - आ.1. पेंडसे लालजी. पेंडसे मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8129 मार्क्सचे कॅपिटल सारग्रंथ. गाडगीळ पांडुरंग वासुदेव. य. गो. जोशी. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8130 उत्तरेकडील भिंती - आ.1. कालेलकर भाऊ. शं.न. जोशी पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8131 गुन्हेगार - आ.1. पेंडसे लालजी. पेंडसे मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8132 महात्मागांधी, कारागृहवास - आ.1. गांधी मोहनदास करमचंद. ता.ने. पांगळ पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8133 आयुर्विमा - आ.1. देशमुख वि. ह. देशमुख पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8134 यशस्वी विमा एजन्ट - आ.1. कुलकर्णी भा. र. एम. देवधर खानदेश. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8135 तुमचा विमा - आ.1. जोशी ज. रा. वि.ह. दामले पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8136 विमा विक्रि च्या सुरस सत्यकथा - आ.1. कोल्हटकर शि.न. अंजली प्रकाशन मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8137 नावडती मुले. गोखले शं. दा. दा. त्र्यं. जोशी पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8138 युनोची कार्यपध्दती - ाअ.1. टॉमगाल्ट. --- समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8139 सेवाधर्म - आ.1. पटवर्धन आप्पासो. गो.वा. कुलकर्णी कोल्हापूर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8140 श्री अरविंदांचा संदेश व आश्रम - आ.1. आश्रम श्री अरविंद. अरविंद आश्रम पॉंडेचरी. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8141 आंतरराष्ट्रीय संस्था -आ.1. कुलकर्णी अ. रा. शंकरराव देव पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
8142 अमेरिकेतील सहकारी संस्था - आ.1. अग्निहोत्री अं. शं. वसंत कुमार सराफ मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
15006 सजीव यमपुरी किंवा 92दिवसाचा आमचा करागृहवास. आ 1. भाटे व्ही. एन. बॉबे न्युप्रेस. मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
15007 --- अज्ञात. --- समाज कल्याण संस्था. Claim Book
15084 दुष्काळ (ग्रंथमाला) आ 1. विजापूरकर वि. गो. विजापूरकर. कोल्हापूर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
16311 ग्रामराज्य अर्थात मानवी उत्कर्षाचे नवें पाऊल. लाड ग. आ. महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार कोल्हपूर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
17365 सार्वजनिक संस्थाके संचालन - आ.1. गुप्ता रमेश. प्रभाकरसिध्द पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
26843 के. जी. बी. चे अंतरंग . आ. 1. देवधर विजय. शशिकला उपाध्ये . पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
26956 गर्द. अवचट अनिल. दा. दि. कुलकर्णी . मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
28267 गुन्हेगारांतील माणसाचा शोध .आ. 1. पटवर्धन अरविंद. दिलीप प्रका . मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
43907 सार्वजनिक संस्थांचे संचालन. आमटे बाबा. साधना प्रका. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
44451 संस्था संगोपन. देवधर इंदिराबाई. जोशी सु.दे. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
48336 महाराष्ट्राची शोकांतिका. सारथी अरूण. अस्मिता प्रका . पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
48950 गुन्हयांचा तपास आणि विज्ञान. आ 1. जोशी व. कृ. चंद्रकला प्रकाशन. पुण े. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
51369 भिवंडी दंगल संस्था. 1984.आ.1. खोपडे सुरेश. ग्रंथाली प्रका. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
53418 यमुनापर्यटन. आ 5. पद्मनजी बाबा. स्नेहवर्धन प्रका. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
53463 राळेगणसिध्दी :एक कायाकल्प. आ 1. हजारे अरूण. राळेगणसिध्दी प्रका. अहमदनगर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
53687 पोलीस ऍक्शन. आ 1. भिवंडकर प्रकाश. दिलीप प्रका. मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
53995 कसोटीचे क्षण. आ 1. प्रधान श्रीधर. मनोरमा प्रका. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
54329 महाराष्ट्रातील समाजसुधारणेचा इतिहास. पाटील विलास. अजब पुस्त. कोल्हापूर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
56001 उगवे संघ - पहाट. जोगळेकर सुधीर. भारतीय विचार . पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
56003 कोटि कोटि देव माझे कोटि त्यांना वंदना . आ 1. तेलंग शिवराय. मोरया प्रका. डोंबिवली. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
56465 दहशतवाद - आ.1. पाध्ये यशवंत. मनोरमा प्रका. मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
58572 बोफोर्स एका राजदूताचापुरावा. मोर्डेकर माधव. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
58894 सेवासरितांचा अमृतकुंभ. केतकर शां. हरी. एकता प्रका. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
59861 वार्धक्य विचार. गोडबोले मंगला. उन्मेष प्रकाशन. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
62431 भारतीय राजकारणातील गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार. मोर्डेकर माधव. मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
62662 शास्त्रज्ञांची दैनंदिनी. इनामदार प्रभाकर. साकेत प्रका. औरंगाबाद. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
64008 गुन्हे कुलकर्णी का. शं. सुयोग प्रका . पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
64054 भारताच्या विघटनात्मक समस्या . आ 2. काचोळे दा. धो. कैलाश पब्लि . औरंगाबाद. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
66176 पंजाबचे दुखणे. दाणी रवींद्र. राधेय प्रका. नागपूर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
67405 उत्तररायण . आफळे राजाराम. राजश्री प्रका . पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
68278 सेवानिवृत्त झालात !पुढे काय? आ 1. नार्वेकर राधाकृष्ण राजाराम. सिध्दार्थ प्रका . मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
69406 शांतिवन. पाटील बाबासाहेब दत्तात्रय. ग्रंथाली . मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
69759 मुंबईतील रक्त गोठवणारी गुन्हेगारी आ.1. पवार प्रभाकर. पप्पू-प्राची प्रका. मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
70131 ब्राम्हण सभेची गेली साठ वर्षे. गुळवणे वामन रामचंद्र. ब्राम्हण सभा समाज कल्याण संस्था. Claim Book
71147 गुजरात हत्याकांड. बोरकर प्रमिला. सुगावा प्रका . पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
73960 वृध्दत्व. नाडकर्णी सुरेशचंद्र. नॅशनलबुक ट्रस्ट. इंडिया. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
76870 वार्धक्य आनंदात जगा आणि निवृत्तीतही कमाई करा. देशपांडे सुरेश. दिलीपराज प्रका. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
77330 वार्धक्य आनंदात जगाआणि निवृत्तीतही कमाई करा. देशपांडे सुरेश. दिलीपराज प्र. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
78687 महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी शोध आधि बोध. व्हटकर जयवंत. दिलीपराज प्र.पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
78694 मागोवा.... कुलकर्णी रमाकांत. राजहंस प्र. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
78760 महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी. व्हटकर जयवंत. दिलीपराज प्र. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
87955 विकासाची आशा. तपस्वी सु. गो. ग्रंथाली प्रका. मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
88179 महाराष्ट्र दिनविशेष (1 जाने. ते 31 डिसेंबर ). होनप वि. ना. डायमंड प्रका. पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
93726 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रशासनिक अनुभव. खिरे गो. द. गो. द. खिरे पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
95439 पोलीस तपास. शृंगारपुरे जयंत यशवंतराव. साहित्य प्रसार केंद्र नागपूर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
97811 पोलीस तपास. शृंगारपुरे जयंत यशवंतराव. साहित्य प्रसार केंद्र नागपूर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
97853 पोलीस इतिहास प्रशासन आणि जनसंपर्क. शिंदे दीपक. संगत प्रकाशन नांदेड. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
98005 द टर्नअराउंड स्टोरी. खरे विवेक. अमेय प्रकाशन पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
99236 ज्येष्ठ जागरिकांचा सुखसोबती. भागवत वि. गो. सुयोग प्रकाशन पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
100334 विम्याचे वरदान. कुळकर्णी विनायक. फुलराणी प्रकाशन मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
111921 अमेरिकेची सी. आय. ए. कालुवाला पंकज. परममित्र प्रकाशन ठाणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
117926 वार्धक्य आनंदात जगा आणि निवृत्तीतही कमाई करा. देशपांडे सुरेश. दिलीपराज प्रकाशन पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
122385 संघसरिता कोल्हापूर विभाग (सातारा पतंगे रमेश. हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
127780 टपाल खात्यातील कार्यपध्दति. ताम्हणकर बी. जी. बी. जी. ताम्हणकर मुंबई. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
133286 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. आनंद अरुण. साकेत प्रकाशन औरंगाबाद. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
136322 रॉ भारतीय गुप्तचरसंस्थेची गूढगाथा. आमले रवी. मनोविकास प्रकाशन पुणे. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
142714 भारतीय टपाल विभाग. गवळे अरविंद बापूराव. शशिकिरण पब्लिकेशन कोल्हापूर. समाज कल्याण संस्था. Claim Book
Page 1 of 1