आमची ओळख

ज्ञानाची उपासना हा समाजाच्या संस्कृतीचा मानदंड असतो. ज्ञानाला स्थल कालाच्या मर्यादा नसतात, तसेच त्याच्या उपासनेलादेखील जाती, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत यांची संकुचित बंधने अडवू शकत नाहीत. हेच ब्रीद मनाशी ठेवून गेली १६० वर्षे करवीर नगर वाचन मंदिर वाटचाल करीत आहे.

प्रकार

Quick Help Detailed Help
Pramukh Type Pad is used for typing easily into Indian languages. It follows 'The way you speak, the way you type' rule. Following image shows which character will be shown by pressing which corresponding English letter. Example for various combination of letters are given only for one character but it is true for each alphabet.
character map
Reset

Total Records : 4

Accession No. Book Name Author Publisher Subject Claim Book
25790 वृक्षगान - आ.1. डहाणूकर शरदिनी. दा. कुलकर्णी पुणे. सृष्टिकला. Claim Book
28194 निसर्गशिल्प . आ. 1. दांडेकर गो. नी. मॅजेस्टिक प्रका . मुंबई. सृष्टिकला. Claim Book
44427 बंगला बगीचा.-4. देशमुख गो. भि. रानडे प्र.दा. पुणे. सृष्टिकला. Claim Book
47621 वृक्षगान. डहाणूकर शरदिनी. कुलकर्णी दामोदर. सृष्टिकला. Claim Book
Page 1 of 1